Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Jogosultság

A lajstrombavételre szolgáló űrlap kitöltésekor meg kell adnia személyes adatait.

  • Az adatok annak igazolására szolgálnak, hogy Ön rendelkezik kizárólagos jogosultsággal a formatervezési mintát illetően.
  • Ha további adatokra van szükségünk, előfordulhat, hogy a lajstrombavételi folyamat során vagy a későbbiekben fel kell vennünk Önnel a kapcsolatot.

Nagyon fontos, hogy minden olyan változásról tájékoztasson bennünket, amelyek a személyes adatait érintik, például a telefonszám megváltozásáról stb.

Milyen információkat kell megadnia?

Ha korábban már nyújtott be bejelentést az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO), akkor csak az egyedi azonosítószámát kell megadnia. E szám segítségével lekérdezzük az adatait, így nem kell ismételten megadnia azokat.

EUIPO-azonosítószámát az EUIPO-val folytatott korábbi levelezésében vagy az eSearch alkalmazás segítségével találhatja meg.

Ha először nyújt be bejelentést, meg kell adnia az adatait, amelyeket rendszerünk megőriz a további kapcsolattartáshoz.

Meg kell jelölnie, hogy vállalatként vagy magánszemélyként tesz bejelentést.

Egy személyt és egy épületet ábrázoló ikon jelenik meg, ha a jogosult vállalati minőségben jár el

Vállalat

Ha Ön vállalati bejelentő, a következő adatokat kell feltüntetnie:

  • Teljes név és jogi forma
  • Bejegyzés szerinti ország
  • Cím
Egy személyt ábrázoló ikon jelenik meg, ha a jogosult magánszemélyként jár el

Magánszemély

Ha Ön magánszemély, a következő adatokat kell feltüntetnie:

  • Vezetéknév és keresztnév
  • Állampolgárság
  • Cím

Mindkét esetben nagyon fontos, hogy e-mail címét, telefonszámát és (adott esetben) faxszámát is megadja az egyszerűbb kapcsolatfelvétel céljából.

Habár ez nem kötelező, feltüntetheti a formatervezési minta szerzőjének/szerzőinek nevét is. Azt is jelezheti, hogy a szerző vagy a szerzői csoport lemondott arról, hogy őket e minőségükben feltüntessék.

Hogyan kommunikál Önnel az EUIPO?

A kommunikáció legegyszerűbb és leggyorsabb módja az online User Area használata.

Az OHIM ügyintézési eszköze, a User Area megnyitása

Ez egy olyan biztonságos platform, amelyen keresztül elektronikus úton kommunikálhat az EUIPO-val.

Felhívjuk figyelmét, hogy e-mailt csak nem hivatalos kommunikációként áll módunkban elfogadni.


Ha Ön a kapcsolattartás elsődleges eszközeként nem a User Area-t kívánja használni, az EUIPO faxon keresztül tartja Önnel a kapcsolatot. Ha nem adott meg faxszámot, értesítéseinket normál postai úton küldjük meg.

Köteles vagyok képviselőt meghatalmazni, hogy eljárjon a nevemben?

A bejelentők alapesetben nem kötelesek képviselőt választani. Ha azonban a jogosult lakóhelye/székhelye, illetve üzleti tevékenységének valóságos és működő kereskedelmi telephelye nem az Európai Unióban (EU) van, a Hivatal előtt folyó valamennyi eljárásban − a bejelentés benyújtását kivéve − képviselőt köteles kijelölni.

A következő személyek járhatnak el képviselői minőségben:

Jogi szakember (vagy az adott országban azzal egyenértékű személy)

Az EU-tagállamok valamelyikében képesítéssel és az Európai Unióban székhellyel rendelkező jogi szakember. Olyan személynek kell lennie, aki az adott államban védjegyügyekben és/vagy formatervezési mintákkal kapcsolatos ügyekben képviselőként eljárhat.

Hivatásos képviselő

A Hivatal által vezetett jegyzékben szereplő hivatásos képviselő.

Természetes vagy jogi személy alkalmazottja

Az Európai Unióban lakóhellyel/székhellyel, központi ügyintézési hellyel vagy ténylegesen működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek alkalmazottjai képviselhetnek más jogi személyeket, feltéve, hogy a szóban forgó két jogi személy között gazdasági kapcsolat áll fenn.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.