Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Menu

Gondoskodjon jogosultságának védelméről

„A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom alapján a mintaoltalom jogosultjának kizárólagos joga van a minta használatára. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használja a mintát."

A közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet 19. cikke

 
 

A formatervezési mintával kapcsolatos jogok érvényesítése ugyanolyan fontos, mint a lajstrombavétel.

Lajstromozott közösségi formatervezési mintájával kapcsolatos jogainak érvényesítése az Ön felelőssége. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tudja megtenni, legyen éber! A lajstromozott közösségi formatervezési minta jelzi a versenytársak számára az Ön mintával kapcsolatos jogait, azonban ha valaki az Ön engedélye nélkül használja fel mintáját, vagy ahhoz hasonló mintát, Ön dönti el, hogy tesz-e lépéseket ez ellen.

 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) feladata a közösségi védjegyek és formatervezési minták lajstrombavétele.

Az EUIPO azonban nem végrehajtó hatóság, ezért nem tud jogi tanácsot adni a védjegyekkel és a formatervezési mintákkal kapcsolatos jogok érvényesítése terén.

 

A lajstromok

Győződjön meg arról, hogy más nem próbál-e azonos vagy hasonló mintát oltalom alá helyeztetni.

Keressen a formatervezésiminta-lajstromokban azonos vagy az Önéhez hasonló mintákat.

A Hivatal saját keresőeszközében leellenőrizheti a formatervezésiminta-lajstromokat. Regisztrált felhasználóink automatikus felügyeleti riasztásokat állíthatnak be, és értesítést kapnak minden olyan esetben, amikor az EUIPO-hoz a bejelentett és lajstromba vett közösségi formatervezési mintával azonos, vagy ahhoz hasonló minta oltalom alá helyezése iránti kérelem érkezik.

A Designview olyan formatervezésiminta-kereső program, amely mind a lajstromozott közösségi formatervezési minták, mind a nemzeti bejelentések és lajstromok között keres valamennyi uniós tagállamra kiterjedően.

Ha Ön nem tud keresést végrehajtani, igénybe veheti jogi szakemberek szakszerű mintafigyelő szolgáltatásait.

Ha tudomást szerez arról, hogy egy versenytársa az Ön mintájához hasonló vagy azzal megegyező mintát kíván lajstromba vetetni, vagy ezt már megtette, érvényesítheti a korábbi jogát, és kérheti a később lajstromba vett minta megsemmisítését.

Önön múlik, hogy tesz-e lépéseket jogai érvényesítése érdekében.

A piac

Ügyeljen arra, hogy senki ne használja mintáját a piacon.

Ellenőrizze a terméke szempontjából releváns sajtóanyagokban, kereskedelmi kiadványokban és vállalati webhelyeken, hogy nem használják-e mintáját az Ön engedélye nélkül.

Ne feledje! Mintájának illegális használatára mind az Ön által gyártott terméktípusokkal azonos árukon, mind az áruk népszerűsítésére és hirdetésére szolgáló médiumokban, többek között webhelyeken is sor kerülhet.

A minta bitorlásának elkerülése érdekében fontolja meg mintájának nemzeti vámhatóságnál történő bejelentését. A vámtisztviselők, ha vélhetően hamisított termékeket találnak, központi adatbázisokban ellenőrzik le a mintákat, ilyen módon kiszűrhetik a mintabitorlás lehetséges eseteit, és lefoglalhatják a hamisított árukat.

A termékeire és márkáira vonatkozó információkat az IP Enforcement Portal-be is beviheti. Ez az adatbázis a bűnüldözési hatóságoknak nyújt segítséget a hamisított áruk felismerésében. Az adatbázis ingyenes, és információkat lehet benne feltüntetni, például a csomagolásra, címkékre vagy kapcsolattartási adatokra vonatkozóan. Ezt az információt használják fel a bűnüldözési hatóságok a hamisított áruk eredetiektől való megkülönböztetésére.

Az EUIPO-nál

Az azonos vagy hasonló lajstromozott formatervezési minták érvénytelenítése iránti kérelem.

 

Üzleti érdekek védelme a bíróságok előtt

Tegyen jogi lépéseket a jogbitorló ellen

Azt javasoljuk, hogy vitás esetekben forduljon jogi képviselőhöz, mielőtt bármilyen lépést tesz.

 

Tájékoztassa levélben a vélelmezett jogbitorlót, és kérje meg, hogy hagyjon fel tevékenységével

Miután fény derült a jogbitorlásra, fontolja meg a versenytárs levél útján történő tájékoztatását, amelyben megkéri, hagyjon fel a minta használatával. Versenytársa ilyen módon hivatalos tájékoztatást kap az Ön jogairól, és tudomást szerez arról, hogy a jogsértő magatartás folytatása esetén Ön további lépéseket tehet ellene.

 

A vita rendezése

Bizonyos esetekben közvetítő vagy választott bíróság útján van lehetőség a vita rendezésére. Ezek a szolgáltatások alkalmasak a jogszerűen működő vállalkozások közötti olyan vitás esetek rendezésére, amelyekben mindkét érintett fél költséghatékony és gyakorlati vitarendezési megoldásokra törekszik.

 

Polgári jogi intézkedések

Ha az Ön figyelmeztetési és vitarendezési kísérletei nem járnak sikerrel, lehetősége van egyéb jogi intézkedéseket, például a minta illegális használatát megakadályozó ideiglenes intézkedéseket és óvintézkedéseket alkalmazni. A polgári végrehajtási intézkedéseket minden esetben nemzeti szinten kell alkalmazni az illetékes uniós joghatóságban. A lajstromozott közösségi formatervezési minták esetében nagy előny, hogy ilyen intézkedés tekintetében egyetlen bíróság rendelkezik illetékességgel az összes tagállamban.

 

Büntetőjogi intézkedések

Büntetőjogi intézkedéseket akkor kell alkalmazni, ha hamisítással és szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos tevékenységekre derült fény. Ilyen esetben fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes uniós joghatóság nemzeti büntetés-végrehajtási hatóságaival.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó büntetőjogi végrehajtási szabályok nincsenek harmonizálva az Európai Unióban. A büntetés-végrehajtási intézkedések végrehajtása a nemzeti büntetés-végrehajtási hatóságok illetékességébe tartozik, amelyek az irányadó nemzeti jogszabályokat követve járnak el. Ennélfogva jelentős eltérések tapasztalhatók uniós szinten a büntetés-végrehajtás tekintetében, és a büntetés-végrehajtási intézkedéseket nem minden országban/tagállamban alkalmazzák minden esetben azonos módon.

Ha a bírósági eljárások során Önnek igazolnia kell lajstromozott közösségi formatervezési mintájának hitelességét, van lehetősége nem hitelesített vagy hitelesített mintaoltalmiokirat-másolatot igényelni a saját user area-n keresztül.

Az oldal utolsó frissítése 08-01-2020
Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide