Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Menu

Hírek

március 19, 2020 Az EUIPO-ról

Határidő-hosszabbítás a COVID-19 miatt: érintett határidők, a hosszabbítás típusa és a felhasználók tájékoztatása


 

Annak érdekében, hogy a felhasználók további iránymutatást kapjanak a 2020. március 9. és 2020. április 30. között lejáró határidőknek a koronavírus-járvánnyal összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló EX-20-3. sz. határozatról, az alábbi pontosításokat tették közzé a hosszabbítás által érintett határidőkről, a hosszabbítás jellegéről és a felhasználóknak küldött közlemények kiigazítására irányuló intézkedésekről, valamint a folyószámlákat érintő hatásokról.

Ι. A HOSSZABBÍTÁSSAL ÉRINTETT HATÁRIDŐK

A Hivatal ügyvezető igazgatója 2020. március 16-i EX-20-3. sz. határozatának 1. cikke május 1-jéig (a gyakorlatban május 4-ig, mivel május 1-je munkaszüneti nap, amelyet hétvége követ) meghosszabbít „minden, 2020. március 9. és április 20. között lejáró határidőt, amely a Hivatal előtti eljárásban részt vevő összes félre vonatkozik”.

Az EUVR 101. cikkének (4) bekezdése, amely kivételes körülmények esetén a határidők meghosszabbítására hatalmazza fel az ügyvezető igazgatót, szintén hasonló nyelvezetet alkalmaz, amikor „minden határidőre”, illetve „ az eljárásban részt vevő összes félre” hivatkozik.

A „minden határidő” kifejezés szó szerint értendő, és magában foglal minden eljárási határidőt függetlenül attól, hogy azokat a Hivatal határozta-e meg, vagy közvetlenül jogszabályban szerepelnek-e.

Az egyértelműség kedvéért a kifejezés a következőket takarja:

 • Az EUIPO-val – beleértve a fellebbezési tanácsot – folytatott bármely eljárásban, a Hivatal bármely fokán megszabott határidők;
 • Közvetlenül az EUVR, az EUV Vhr., az EUVFAR, illetve a CDR és a CDIR által megszabott határidők,
   
  • köztük azok, amelyek alapja a Párizsi Egyezmény vagy más nemzetközi szerződés; és
  • függetlenül attól, hogy a jogokba való visszahelyezés (restitutio in integrum) kizárt az EUVR 104. cikkének (5) bekezdése, illetve a CDR 67. cikkének (5) bekezdése alapján.
    
 • Különösen az alábbi, jogszabályban foglalt határidőket érinti a hosszabbítás:
   
  • A bejelentési díj megfizetése (az EUVR 32. cikke)
  • Elsőbbségi jog (az EUVR 34. cikk (1) bekezdése és a CDR 41. cikke)
  • Kiállítási elsőbbség (az EUVR 38. cikk (1) bekezdése és a CDR 44. cikke)
  • Felszólalási időszak (az EUVR 46. cikk (1) bekezdése)
  • A felszólalási díj megfizetése (az EUVR 46. cikk (3) bekezdése)
  • Megújítási kérelem (az EUVR 53. cikk (3) bekezdése és a CDR 13. cikke)
  • Fellebbezés és a fellebbezés okairól szóló nyilatkozat benyújtása, valamint a fellebbezési díj megfizetése (az EUVR 68. cikk (1) bekezdése és a CDR 57. cikke)
  • Átalakítás (az EUVR 139. cikke)
  • Mintaközzététel-halasztás (a CDR 50. cikke)

A határozatban szereplő „Hivatal előtti eljárásra” való hivatkozás azt jelenti, hogy a más hatóságoknál lefolytatott eljárásokra vonatkozó határidőket ez a hosszabbítás nem érinti akkor sem, ha azokról említést tesz a rendelet. Különösen ez a helyzet a következőre vonatkozó határidők esetében:

 • a fellebbezési tanácsok határozatai ellen indított kereset indítása a Törvényszék előtt (az EUVR 72. cikk (5) bekezdése és a CDR 61. cikke).

Végezetül ki kell emelni, hogy a „Hivatal előtti eljárás” kizárólag a védjegyekre és a formatervezési mintákra vonatkozik, azaz az ügyvezető igazgató határozata nem vonatkozik az EUVR vagy a CDR rendeletben nem szabályozott témakörökkel (például foglalkoztatás vagy közbeszerzés) kapcsolatos határidőkre, illetve azokra, amelyek egyéb ügyekkel kapcsolatosak (például a Hivatal irányítása).

II.  A HOSSZABBÍTÁS JELLEGE

Az ügyvezető igazgató által megítélt határidő-hosszabbítás azonnali hatállyal megakadályozza az érintett határidők elévülését, amikor azok esedékesek voltak, és mindenkire alkalmazandó új határidőt állapít meg, Ez az új határidő 2020. május 1. (a gyakorlatban május 4.).

Ez a hatály automatikus, és közvetlenül az ügyvezető igazgató határozatának következménye. Ennek megfelelően az érintett feleknek nem kell külön kérelmet benyújtaniuk a Hivatalhoz annak érdekében, hogy a határidő-hosszabbítás hatályba lépjen.

A folyamatban lévő eljárások résztvevő feleit tehát kérjük, feleslegesen ne nyújtsanak be határidő-hosszabbítási kérelmet.

Meg kell jegyezni azonban, hogy ha a felek az eredeti vagy a meghosszabbított határidőt teljesíteni tudják, és úgy döntenek, hogy ebben az időszakban eleget tesznek eljárási kötelezettségeiknek, az eljárás a szokásos rendben lezajlik, és a benyújtott dokumentumokat a megszokott módon vizsgálják meg.

III. A FELHASZNÁLÓKNAK KÜLDÖTT KÖZLEMÉNYEK

A határidő-hosszabbítás azonnali hatálya azt is jelenti, hogy a határidő-hosszabbítás által érintett felhasználók egyedi közlemények útján nem kapnak tájékoztatást a határidő meghosszabbításáról.

A Hivatal minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy informatikai rendszereit úgy alakítsa át, hogy garantálni tudja a meghosszabbítás időpontjában lejárat előtt álló határidők gördülékeny kezelését. Abban a valószínűtlen esetben azonban, ha a Hivatal közleménye nem felel meg az adott határidő-hosszabbításnak, a Hivatal – hivatalból vagy a felhasználó írásbeli kérelmére, az érintett ügyszám megjelölésével – haladéktalanul helyesbíti a problémát.

IV. A FOYLÓSZÁMLÁKRA GYAKOROLT HATÁS

Tisztázni kell a nem megfelelő folyószámla-fedezetre vonatkozó eljárásra gyakorolt hatást. Az eljárásnak megfelelően, ha a folyószámlát egy adott időpontban sikertelenül terhelték meg egy díjjal, a Hivatal értesítést küld az elégtelen fedezetről. Az ügyfélnek az értesítés kézhezvételétől számítva egy hónap áll rendelkezésére, hogy elegendő összeggel töltse fel a számláját a díjak és eljárási költségek fedezése érdekében.

A határidők meghosszabbítása következtében azonban a Hivatal a meghosszabbítási időszak végéig, azaz május 1-ig, a gyakorlatban pedig május 4-ig nem küld értesítést elégtelen folyószámla-fedezet esetén.

Az ügyfelek a User Area felhasználói felületen található folyószámla információk részben nyomon követhetik számlaegyenlegüket, így értesülhetnek arról, ha nincs elég fedezet a számlán, és feltölthetik azt. Így elkerülhetik az elégtelen fedezetről szóló értestésekhez kapcsolódó eljárási költségeket, illetve biztosíthatják a védjegy vagy formatervezési minta akták feldolgozásának előrehaladását.

A 2020. március 9. előtt kiadott, elégtelen fedezetről szóló értestésekben szereplő, március 9. és április 30. között lejáró határidők automatikusan meghosszabbodnak 2020. május 1-ig.

 


 
Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide