Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Menu

SME Fund


 Az Ideas Powered for Business SME Fund az Európai Bizottság kezdeményezése, amelyet az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) hajt végre annak érdekében, hogy pénzügyi támogatást nyújtson az európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára olyan szellemi tulajdoni utalványok formájában, amelyek révén oltalomban részesíthetik szellemitulajdon-jogaikat, így védjegyeiket és formatervezési mintáikat. Az Alap 20 millió EUR-t helyez ki 2021. január és december között öt szakaszban (pályázati időszakok) kiosztott támogatások formájában.
 
A kedvezményezettek számára részben visszatérítik a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatások, valamint a védjegy- és formatervezésiminta-bejelentések költségeit.
 
1. szolgáltatás: 75% kedvezmény a résztvevő nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok által nyújtott, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatásokra.
 
2. szolgáltatás: 50% kedvezmény a nemzeti, regionális és uniós védjegyek és formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból.
 
Egy-egy kkv legfeljebb 1500 EUR összegű visszatérítést kaphat.

Nem. A kkv-nak először támogatásra (szellemi tulajdoni utalvány) kell pályáznia és meg kell várnia a támogatási határozatot. A támogatási határozat kézhezvételét követően a kkv kérheti a támogatási pályázati formanyomtatványon (eForm1) megjelölt szolgáltatásokat (védjegy- és/vagy formatervezésiminta-bejelentések és/vagy szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatások vagy a kettő kombinációja). Végül a kkv igényelheti a megfelelő visszatérítést.

Az uniós kkv felhatalmazott munkavállalója vagy igazgatója töltheti ki az Ideas Powered for Business SME Fundból nyújtott támogatásra irányuló pályázatot.
 
Az Európai Unióban székhellyel rendelkező valamennyi kis- és középvállalkozás (kkv) pályázhat támogatásra szellemi tulajdoni utalvány formájában. A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatásra pályázni kívánó kkv-knak olyan országban kell székhellyel rendelkezniük, amelyben a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően elérhető szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai szolgáltató.
Kérjük, ellenőrizze a kkv-k hivatalos uniós meghatározását hogy megbizonyosodjon arról, hogy vállalkozása támogatható.

Igen, ha azonban a pályázat sikeres, csak a kkv részesülhet a támogatásból.

A kkv-nak az Európai Unióban székhellyel kell rendelkeznie.
 
Az azt meghatározó tényezők, hogy a vállalkozás a 2003/361 uniós ajánlásban meghatározott kkv-e, az alábbiakban szerepelnek.


Az öt pályázati időszak közül az első 2021. január 11-én kezdődik, a következő időbeosztás szerint:A kkv-k csak támogatás igényléséhez nyitva álló időszak alatt pályázhatnak szellemi tulajdoni utalvány formájában nyújtott támogatásra, kizárólag az online formanyomtatvány használatával. Az öt kijelölt időszakon kívül benyújtott pályázatokat nem vesszük figyelembe.

 

Igen. Ha a kkv-k valamely szolgáltatásra az egyik időszakban pályáznak, a másik szolgáltatásra pályázhatnak egy azt követő időszakban.

Minden kkv legfeljebb összesen 1500 EUR-t kaphat az 1. szolgáltatás, a 2. szolgáltatás, illetve ezek kombinációja kapcsán.

1. szolgáltatás: 75% kedvezmény a résztvevő nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok által nyújtott, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatásokra.
2. szolgáltatás: 50% kedvezmény a nemzeti, regionális és európai uniós védjegyek és formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból.

1. példa: 1. szolgáltatás: A kkv-nak először ki kell fizetnie a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatás teljes költségét. Ha a teljes összeg 1000 EUR, akkor a 75%-os visszatérítés 750 EUR-nak felel meg. Ebben az esetben a kkv 750 EUR visszatérítésben részesül.2. példa: 2. szolgáltatás: A kkv-nak először ki kell fizetnie a védjegyek és formatervezési minták bejelentési alapdíjának teljes költségét. Amennyiben a kkv két nemzeti formatervezési mintát kíván lajstromoztatni, amelyek bejelentése egyenként 250 EUR, és ezzel egyidejűleg két európai uniós védjegyet is lajstromoztatni kíván, amelyek bejelentése egyenként 850 EUR, a bejelentések teljes költsége 2200 EUR lesz. Az 50%-os visszatérítés 1100 EUR-nak felel meg. Ebben az esetben a kkv 2200 EUR-t fizet és részére 1100 EUR-t térítenek vissza.3. példa: Az 1. és 2. szolgáltatás kombinációja: Ha a kkv az 1. és 2. példában bemutatott mindkét szolgáltatást igénybe kívánja venni, a költség az 1. szolgáltatás esetében 1000 EUR, míg a 2. szolgáltatás esetében 2200 EUR, aminek eredményeként az összköltség 3200 EUR. Ebben az esetben a kkv részére a támogatás maximális összegének megfelelő 1500 EUR-t térítik meg.
 

Ha a pályázók jogosultak, az „érkezési sorrend” elvét alkalmazzuk minden egyes pályázati időszakban, a pályázat benyújtásának napja és időpontja alapján.

A pályázóknak a jelentkezést megelőzően figyelmesen el kell olvasniuk az alábbi ellenőrző listát annak érdekében, hogy gondoskodni tudjanak a szükséges dokumentumok előkészítéséről.
 
ELLENŐRZŐ LISTA
 • Vállalatom/vállalkozásom az EU-ban székhellyel rendelkező kis- vagy középvállalkozás (kkv).
 • A pályázati űrlap kitöltése előtt elolvastam a pályázati felhívást.
 • Ismerem vállalatom banki adatait és rendelkezem az alábbi adatokat tartalmazó bankszámla-kivonattal: vállalat, mint számlatulajdonos neve; IBAN-kód; továbbá BIC/SWIFT kód.
 • Rendelkezésemre áll vállalatom HÉA-igazolása.
 • Tudom, hogy a fenti 1. kérdésben, illetve a pályázati felhívásban szereplő melyik szolgáltatás(ok)ra kívánok pályázni (1. szolgáltatás, 2. szolgáltatás vagy mindkettő).
 • Tudom, hogy melyik szellemi tulajdonomhoz (védjegyek és/vagy formatervezési minták) kapcsolódó jogaimat szeretném bejelenteni (2. szolgáltatás).
 • Megértettem, hogy nem igényelhetem e szolgáltatásokat, amennyiben már nemzeti vagy uniós finanszírozásban részesültem ugyanezen szolgáltatások vagy azok egy része tekintetében.

Kérjük, hogy az online pályázati űrlap héával kapcsolatos mezőjének kitöltésénél kövesse az ebben a dokumentumban található, az Ön országára vonatkozó példa szerkezetét (az országkódot is beleértve).
Az illetékes nemzeti hatóság által adókötelezettség alól mentesülőnek tekintett és ennek megfelelő adóazonosító számmal rendelkező kérelmezőknek be kell nyújtaniuk az illetékes nemzeti hatóságuk által kiállított megfelelő igazolást arról, hogy a vállalatuk rendelkezik jogi személyiséggel.
Ha az adóazonosító szám szerkezete eltér a héa-szám szerkezetétől, kérjük, kövesse a következő utasításokat az információk bekódolásakor.
 • Ha az adóazonosító szám azonos számú számjegyből áll, de hiányzik az országkód, az országkódot be kell írni eléje.Példa: a héa-szám az EU12345678, az adóazonosító szám pedig 12345678. A pályázóknak az EU12345678 kódot kell megadniuk.
 • Ha az adóazonosító szám tartalmazza az országkódot, de nem ugyanannyi számjegyből áll, az utolsó hiányzó számjegyeket „X” betűvel kell kipótolni mindaddig, amíg a számjegyek száma el nem éri a szükséges számot.Példa: a héa-szám az EU12345678, az adóazonosító szám pedig EU123456. A pályázóknak az EU123456XX kódot kell megadniuk.
 • Ha az adóazonosító szám nem tartalmazza az országkódot és nem ugyanannyi számjegyből áll, a hiányzó országkódot be kell írni elé és a számjegyeket „X” betűvel kell kipótolni mindaddig, amíg a számjegyek száma el nem éri a szükséges számot.Példa: a héa-szám az EU12345678, az adóazonosító szám pedig 123456. A pályázóknak az EU123456XX kódot kell megadniuk.

A bankszámlakivonatnak tartalmaznia kell a vállalat banki adatait, a számlatulajdonos helyén a cégnévvel, az IBAN kódot és a BIC/SWIFT kódot. A dokumentumot nem kell aláírni vagy lefordítani (banki nyilatkozat példa és IBAN-szám példa).

 1. Felhívjuk figyelmét, hogy a folyamat akár 60 percet is igénybe vehet.
 2. Ellenőrizze, hogy a helyes e-mail-címet adta-e meg. Javasoljuk, hogy egynél több e-mail-címet adjon meg.
 3. Nézze át kéretlen e-mailjeit.
 4. Ha még így sem kapta meg az e-mailt, írjon a következő e-mail-címre: information@euipo.europa.eu.
Felhívjuk figyelmét, hogy a folyamat akár 60 percet is igénybe vehet. Ellenőrizze, hogy a helyes e-mail-címet adta-e meg. Javasoljuk, hogy egynél több e-mail-címet adjon meg. Nézze át kéretlen e-mailjeit. Ha még így sem kapta meg az e-mailt, írjon a következő e-mail-címre: information@euipo.europa.eu.

A támogatás igénylése érdekében a kkv-knak a következő lépéseket kell megtenniük:
 
1. A támogatásokkal kapcsolatos weboldalunkon a pályázati felhívás elolvasását követően töltse ki és nyújtsa be az online pályázati formanyomtatványt (eForm1), a szükséges dokumentumokkal együttesen. Olvassa el alaposan a 9. kérdésben szereplő ellenőrző listát. Ha pályázata sikeres, elküldjük Önnek az EUIPO által aláírt támogatási határozatot. Őrizze meg biztos helyen – később szüksége lesz rá! A sikertelen pályázók indokolással ellátott értesítést fognak kapni a nemleges határozatról.
 
2. A támogatási határozat kézhezvételét követő 30 napon belül jelentse be védjegyét és/vagy formatervezési mintáját és fizesse ki ennek díját, illetve igényelje és fizesse ki a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai szolgáltatást (IP Scan). 

A védjegyeket és formatervezési mintákat az EU-ban működő valamennyi nemzeti szellemi tulajdoni hivatalánál (nemzeti szinten), a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatalnál (Belgium, Hollandia és Luxemburg esetében; regionális szinten), illetve az EUIPO-nál (az EU összes tagállamára vonatkozóan) lehet bejelenteni.
 
A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai szolgáltatások (IP Scan) az ilyen szolgáltatást nyújtó nemzeti hivatalokban vehetők igénybe (lásd a lenti listán).
  
3. Miután kifizette a szolgáltatásokat, 2021. december 31-ig nyújtsa be kifizetési kérelmét (eForm2), a támogatási határozatban található link használatával. A benyújtott információk és dokumentáció jóváhagyását követően a kifizetésre egy hónapon belül kerül sor.

Igen. A támogatási határozat kézhezvételét követően 30 napon belül igényelheti a pályázatban megjelölt szolgáltatásokat. Ellenkező esetben nem lesz jogosult a megfelelő visszatérítésre.

Ha pályázatának benyújtása után úgy dönt, hogy NEM folytatja, a következő megjegyzéssel küldjön e-mailt az information@euipo.europa.eu címre, és csatolja a pályázatának benyújtását visszaigazoló e-mailt: „Vissza kívánom vonni a kkv-alapból nyújtott támogatás iránti pályázatomat.”
 
Ha visszavonja pályázatát, a jelenlegi pályázati időszakban már nem vehet részt a pályázaton, bármely későbbi pályázati időszakban azonban újra pályázhat.

Nem, kivéve, ha gazdasági tevékenységet folytatnak. Kérjük, olvassa el az Európai Bizottság által a kkv-kra vonatkozóan megállapított fogalommeghatározást.

Pályázatuk beérkezéséről a kkv-k visszaigazoló e-mailt fognak kapni.
 
Ha a pályázat sikeres, elküldjük a kkv részére az EUIPO által aláírt támogatási határozatot. A sikertelen pályázók indokolással ellátott értesítést kapnak a nemleges határozatról.

1. szolgáltatás: Szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatás

A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztika kulcsfontosságú a kkv-k szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégiájának kiépítéséhez. A szellemi tulajdon szakértői megvizsgálják a kkv-k üzleti modelljét, termékeit és/vagy szolgáltatásait, valamint növekedési terveit, annak érdekében, hogy szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégiát alakítsanak ki számukra.
 
Ez a szolgáltatás segíthet a kkv-knak annak eldöntésében, hogy mely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogaikat jelentsék be, hogyan fejlesszék szellemi tulajdoni portfóliójukat, ha már rendelkeznek lajstromozott jogokkal, illetve hogyan tervezzék meg jövőbeli stratégiájukat.

Valamennyi szellemi tulajdonjogot (szabadalmak, védjegyek, formatervezési minták, használati minták, növényfajták, földrajzi jelzések) lefed a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai szolgáltatás (IP scan), beleértve a nem lajstromozott/nem lajstromozható jogokat (pl. üzleti titkok, ©, lajstromozatlan formatervezési minták), valamint a cégneveket, domainneveket stb.

A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IPPD) szolgáltatásokat a résztvevő szellemi tulajdoni hivatalok munkatársai vagy az e hivatalok által kiválasztott, elismert külső szakértők végzik. Ne feledje, hogy egyes nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok a kkv-alap területén kívül is kínálhatnak IPPD-szolgáltatásokat („IP Scan”). További tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot nemzeti szellemi tulajdoni hivatalával.

A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatást saját országukban igénybe venni kívánó kkv-knak először meg kell győződniük arról, hogy a szolgáltatás elérhető-e nemzeti szellemi tulajdoni hivataluknál, az Ideas Powered for Business SME Fund program keretében.
 
Ha elérhető, a kkv a nemzeti szellemi tulajdoni hivatalhoz fordulhat a szolgáltatás igénybevétele céljából. A szolgáltatást egy, a nemzeti hivatal által kijelölt szellemitulajdon-elődiagnosztikai szakértő fogja nyújtani, aki interjúkat folytat a kkv-val, hogy többet tudjon meg róla üzleti és szellemi tulajdoni szempontból.

Ezt követően a szellemitulajdon-elődiagnosztikai szakértője jelentést készít, amely tartalmazza a kkv szellemitulajdon-jogaira vonatkozó megállapításait és ajánlásokat fogalmaz meg a kkv szellemitulajdon-jogainak jövőbeli kezelését illetően.
 
A szolgáltatás nyújtásához szükséges idő a kkv-tól függően változhat, néhány hét és néhány hónap között.
 

2. szolgáltatás: Védjegy- és formatervezésiminta-bejelentésekA kkv-k a védjegy- és/vagy formatervezési minta (nemzeti, regionális és/vagy uniós) bejelentési alapdíjának 50%-os visszatérítésére pályázhatnak.
 
A védjegyeket és formatervezési mintákat az EU-ban működő valamennyi nemzeti szellemi tulajdoni hivatalánál (nemzeti szinten), a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatalnál (Belgium, Hollandia és Luxemburg esetében; regionális szinten), illetve az EUIPO-nál (az EU összes tagállamára vonatkozóan) lehet bejelenteni.
 
Az oltalom területi szintje a kkv üzleti stratégiájától és növekedési terveitől függ. Ha a kkv bizonytalan abban, hogy milyen oltalmat kérjen és hol, a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatás segíthet a döntésben.

A kkv vagy a kkv nevében eljáró képviselő.

 • A védjegyeknél a bejelentéskor megfizetett alapdíjat, a további áru- és szolgáltatási osztályok díjai nélkül.
 • A formatervezési mintáknál a bejelentéskor megfizetett alapdíjat, a további közzétételi vagy halasztási díjak nélkül.

A kkv-k által igényelhető szellemitulajdon-jogok (védjegy és/vagy formatervezési minta) száma nem korlátozott. A kkv-k részére ugyanakkor legfeljebb 1500 EUR-ig térítik vissza a bejelentési alapdíjak 50%-át.

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Nincs megkülönböztetés a sikeres és a sikertelen védjegybejelentések között. Ha a támogatási pályázat (szellemi tulajdoni utalvány) sikeres, a védjegy bejelentését és díjának megfizetését követően a kkv a bejelentési alapdíj 50%-ának visszatérítését igényelheti.

Reimbursement process

 • YA támogatási határozat jóváhagyását e-mailben kapja meg.
 • Ezen értesítés időpontjától számítva Önnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy kérelmezze a szolgáltatásokat és kifizesse őket.
 • A kifizetési kérelem benyújtásához használja a támogatási határozatban megadott linket.
 • Kifizetési kérelmének beérkezéséről visszaigazoló e-mailt fog kapni. Felhívjuk figyelmét, hogy ez akár 60 percet is igénybe vehet.
 • A benyújtott információk és dokumentáció jóváhagyásától függően a kifizetés egy hónapon belül megtörténik az Ön bankszámlájára.

Erről e-mailben kap értesítést.

A kkv kedvezményezettként, képviselője pedig a kkv nevében igényelheti a visszatérítést. A visszatérítést azonban mindig a kkv bankszámlájára utalják.

Minden kifizetési kérelmet (eForm2) 2021. december 31-ig kell benyújtani. Az ezt követően benyújtott kifizetési kérelmeket nem fogadjuk el és nem lesz lehetőség azok alapján visszatérítésre.

A támogatást a vállalatnak a pályázati formanyomtatványon (eForm1) feltüntetett bankszámlájára utaljuk.

Az oldal utolsó frissítése 26-01-2021
Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide