Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Menu

Díjak és fizetés

 Az EU-védjegy lajstromozása érdekében bejelentést kell benyújtani. Minden bejelentés után egyedi díjat kell megfizetni.
A díj összege attól függ, hogy:
  • a benyújtás elektronikus úton történt-e;
  • önálló EU-védjegyről, együttes EU-védjegyről vagy tanúsító EU-védjegyről van-e szó;
  • a bejelentés hány áru- és/vagy szolgáltatásosztályra terjed ki (általában két díjat kell mérlegelni: az alap- és az osztálydíjat).
A díjstruktúráról szóló bővebb információk a weboldal Díjak és fizetés részénél találhatók. Az osztályok számától és a védjegybejelentés módjától függően a fizetendő pontos összeg a díjkalkulátor segítségével is kiszámítható.
Az ideiglenes bejelentési időpont megőrzése érdekében az alapdíjat, valamint adott esetben az osztálydíjakat a bejelentés benyújtásától számított 1 hónapon belül kell megfizetni. Ha a díjfizetés nem történik meg 1 hónapon belül, az ideiglenes bejelentési időpont elévül.

Benyújtási időpont akkor rendelhető a bejelentéshez, ha az teljesíti az alábbi követelményeket:
  • megfizették a bejelentési díjat;
  • a bejelentés EU-védjegy lajstromba vételére irányuló kérelem;
  • a bejelentés a bejelentő azonosítására alkalmas adatokat tartalmaz;
  • a bejelentés tartalmazza a védjegy ábrázolását;
  • a bejelentés tartalmazza az áruk/szolgáltatások jegyzékét.
Ha a fenti követelmények közül bármelyik nem teljesül, hiánypótlási felszólítást küldenek, amelyben felkérik a bejelentőt, hogy a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 2 hónapon belül pótolja a hiányzó elemet. Ez az időkorlát nem hosszabbítható meg. A benyújtás időpontja arra a napra változik, amelyen az összes kötelező információ hiánytalanná vált, a befizetéssel együtt.

További magyarázat az Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 3. szakasz, Díjak, költségek és illetékek megfizetése részben található.
 

Az esetek többségében az elfogadható fizetési mód a banki átutalás, a Hivatalnál vezetett folyószámla megterhelése és (kizárólag bizonyos internetes szolgáltatások esetében) a betéti vagy hitelkártyás fizetés.
Ha a bejelentés benyújtása elektronikus úton történik, a legtöbb felhasználónak a hitel- vagy betéti kártyás fizetés ajánlott, kivéve, ha az EU-védjegyrendszer rendszeres vagy gyakori felhasználói, ebben az esetben ugyanis ajánlatos folyószámlát nyitni.
Ha a fizetéshez a banki átutalást választja, használja az elismervényen szereplő banki tranzakciós kódot. Alternatív lehetőségként az előkészített nyomtatványt is igénybe veheti, amelyet el kell juttatni a bankjához.
A fizetési módokról a weboldal Díjak és fizetés részénél tájékozódhat.

Egyfelől az interneten vagy a nyomtatvány le- és kitöltésével.

A minimális letét összege 1000 EUR. Tekintse át, hogy milyen előnyökkel jár, ha feliratkozik Key User programunkra, valamint nézze meg a weboldal User Area felületét, hogy megismerje a folytatáshoz szükséges tudnivalókat.
 
Lásd még a Hivatal ügyvezető igazgatójának a díjak és illetékek fizetési módjairól, és a díjak és illetékek jelentéktelen összegének megállapításáról szóló EX-21-5 határozatát (2017.09.18.).

A folyószámlarendszer legfőbb előnye, hogy az időbeli korlátozás alá eső beadványokat és kérelmeket, mint például felszólalásokat vagy fellebbezéseket, az időkorlát legutolsó napján nyújthatja be. Ennek eredményeként, és feltéve, hogy a folyószámlán elegendő fedezet áll rendelkezésre, a fizetést ezen a napon teljesítettnek fogjuk tekinteni.
Főszabályként a fizetés napjának a terhelési értesítő kézhez vétele számít, még akkor is, ha a folyószámla terhelése a későbbiekben történik meg.
A Hivatal határozottan javasolja, hogy a gyakori felhasználók nyissanak számlát az EUIPO-nál.

Olvassa el, hogy milyen előnyökkel jár, ha feliratkozik Key User programunkra.

Ha folyószámla-felhasználó, úgy alapértelmezés szerint a számlája megterhelése az „Azonnali terhelés” opcióval azonnal megtörténik. Ha inkább a rendelkezésre álló 1 hónapos időszak végén szeretne fizetni, akkor a „Terhelés később” négyzetet kell kipipálni. Ha már benyújtotta bejelentését, az elektronikus kommunikációban válassza az „Azonnali terhelés kérése” (kizárólag folyószámla-tulajdonosok számára) műveletet, feltüntetve a bejelentés azonosító számát, és kérve folyószámlája azonnali megterhelését.

Nem, de így már nem a bejelentés kézhezvételének, hanem a fizetés beérkezésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.

Nem, az ügyirat ebben az esetben már lezárult, így teljesen új bejelentést kell ismételten beküldenie.

Nem, az EU védjegy díja a bejelentéssel válik esedékessé, és az esedékessé vált díjak visszafizetésére nincs lehetőség.
A díjak visszafizetésére vonatkozó bővebb információkért lásd: Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 3. szakasz, Díjak, költségek és illetékek megfizetése.

Nem, az EU védjegy díja a bejelentéssel válik esedékessé, és az esedékessé vált díjak visszafizetésére nincs lehetőség.
A díjak visszafizetésére vonatkozó bővebb információkért lásd: Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 3. szakasz, Díjak, költségek és illetékek megfizetése.

Ha kiegészítő jegyzéket csatol, akkor írásbeli díjbekérőt fog kapni a papíralapú bejelentésekre vonatkozó díj (+150 €) megfizetésére, függetlenül attól, hogy az online bejelentéshez csatolta azt vagy még aznap, faxon küldte el. A kiegészítő áru- és szolgáltatásjegyzék tehát csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha megtörtént az említett „papíralapú bejelentésekre vonatkozó díj” befizetése. Ez különösen fontos olyan bejelentőknek, akik az internetes bejelentésükhöz nem csatolnak áru- és szolgáltatásjegyzéket, mivel védjegyük benyújtási időpontját egészében elveszíthetik.
Ha a „papíralapú bejelentésekre vonatkozó díj” (+150 €) befizetése a bejelentés benyújtásától számított 1 hónapon belül megtörténik, az eredeti benyújtási időpont marad érvényben. Ha azonban a fizetésre később, de még a díjbekérőben megadott 2 hónapos határidő előtt kerül sor, a benyújtási időpont arra a napra módosul, amelyen a díj teljes összegét befizették.
Az EUIPO határozottan javasolja, hogy a bejelentők az áru- és szolgáltatásjegyzéküket az internetes bejelentőlap erre a célra kijelölt mezőjében csatolják. Ennek elmulasztása további költségeket, valamint olyan hiányosságot eredményez, amely lelassítja a védjegy feldolgozását. A bejelentés benyújtási időpontja is módosulhat ennek következtében. Az Árujegyzék összeállítása eszköz megkönnyítheti a jegyzéke létrehozását.

A védjegydíjakkal kapcsolatos további információkért, kérjük, olvassa el a honlap díjakra és fizetésekre vonatkozó részét.

Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

Az oldal utolsó frissítése 14-03-2019
Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide