Új európai uniós védjegyrendelet 2017. október 1-jén hatályba lépő változások

A közösségi védjegyről szóló rendeletet módosító, 2015/2424/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a módosító rendelet) 2016. március 23-án lépett hatályba.

A módosító rendelet többek között a következő változásokat foglalja magában: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának neve; a Hivatal által kezelt védjegy nevének európai uniós védjegyre módosítása; és a védjegyek díjrendszere. A rendelet a vizsgálati eljárásokkal, a feltétlen kizáró okokkal, a felszólalással és törléssel, a viszonylagos kizáró okokkal és a fellebbezéssel kapcsolatban is változásokat vezetett be. A változások áttekintése itt található.

A módosító rendelet számos olyan rendelkezést tartalmaz, amelyek 2017. október 1-től alkalmazandók, mivel másodlagos jogalkotás keretében kellett kidolgozni azokat.

A másodlagos jogalkotás a végrehajtási rendeletből, valamint a 2868/95/EK és a 216/96/EK bizottsági rendeleteket hatályon kívül helyező, felhatalmazáson alapuló rendeletből áll.

A másodlagos jogszabályok részletes átmeneti rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek meghatározzák, hogy mikor alkalmazandók az új eljárási szabályok az eljárásokra (Átmeneti rendelkezések táblázat).

A jogi reform folyamatában az EU védjegyrendszer sikeresnek bizonyult, alapelvei kiállták az idő próbáját és továbbra is kielégítik az üzleti várakozásokat és igényeket. Azonban a rendszer sikerére építve, annak egészét, az internet korszakához adaptálva, még hatékonyabbá és következetesebbé kívánjuk tenni.

A jogi reform célja különösen az eljárások egyszerűsítése, a jogbiztonság erősítése és a Hivatal feladatainak pontos meghatározása, ideértve a Hivatal és a tagállamok szellemi tulajdonjogi hivatalai közötti együttműködési keretet és gyakorlatok közelítését.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Ez a rész általános tájékoztatást és figyelemfelhívó információkat tartalmaz az európai uniós védjegyrendeletről. Ezek az információk jogilag nem kötelező érvényűek.
Javasoljuk, hogy minden felhasználó vagy lehetséges felhasználó olvassa el a 2015/2424/EU rendeletet, amely az EU összes hivatalos nyelvén elérhető.
A Hivatal iránymutatásai továbbra is a legfőbb hivatkozási pontot jelentik az európai uniós védjegyek rendszerének felhasználói számára csakúgy, mint azoknak a szaktanácsadóknak, akik szeretnének naprakészek maradni az EUIPO vizsgálati gyakorlataival kapcsolatban.

A 2016. március 23-án hatályba lépett változásokkal kapcsolatos információk itt találhatók.