Új európai uniós védjegyrendelet 2017. október 1-jétől alkalmazandó változások

2016. március 23-án hatályba lépett a közösségi védjegyről szóló rendeletet módosító (EU) 2015/2424 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a módosító rendelet).

A módosító rendelet többek között az alábbi változásokat foglalja magában: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának neve; a Hivatal által kezelt védjegy nevének európai uniós védjegyre módosítása; és a védjegyek díjrendszere. Változásokat vezettek be a vizsgálati eljárásokkal, a feltétlen kizáró okokkal, a felszólalással és törléssel, a viszonylagos kizáró okokkal és a fellebbezéssel kapcsolatban is. A változások áttekintése itt található.

A módosító rendelet számos olyan rendelkezést tartalmaz, amelyek 2017. október 1-jétől alkalmazandók, mivel másodlagos jogszabályban kell a végrehajtásukról rendelkezni.

A másodlagos jog az (EU) 2017/1001 rendeletet kiegészítő (EU) 2018/326 felhatalmazáson alapuló rendeletből, valamint az (EU) 2017/1001 rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2018/626 végrehajtási rendeletből áll.

A másodlagos jog részletes átmeneti rendelkezéseket tartalmaz, amelyek meghatározzák, hogy mikor alkalmazandók az új eljárási szabályok az eljárásokra (Átmeneti rendelkezések táblázata).

A jogi reformfolyamat sikeresként ismeri el az uniós védjegyrendszert, megerősítve, hogy alapelvei kiállták az idő próbáját és továbbra is kielégítik az üzleti igényeket és elvárásokat. Mindazonáltal erre a sikerre építve egészként törekszik még hatékonyabbá és következetesebbé válni és az internet korszakához alkalmazkodni.

A módosító rendelet célja, hogy egyszerűsítse az eljárásokat, erősítse a jogbiztonságot és pontosan meghatározza a Hivatal feladatait, ideértve a Hivatal és a tagállamok szellemi tulajdonjogi hivatalai közötti együttműködési keretet és gyakorlatok közelítését.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Ez a rész általános tájékoztatást és figyelemfelhívó információkat tartalmaz az európai uniós védjegyrendeletről. Ezek az információk jogilag nem kötelező érvényűek.
Javasoljuk, hogy minden felhasználó vagy lehetséges felhasználó olvassa el a 2015/2424/EU rendeletet, amely az EU összes hivatalos nyelvén elérhető.
A Hivatal iránymutatásai továbbra is a legfőbb hivatkozási pontot jelentik az európai uniós védjegyek rendszerének felhasználói számára csakúgy, mint azoknak a szaktanácsadóknak, akik szeretnének naprakészek maradni az EUIPO vizsgálati gyakorlataival kapcsolatban.

A 2016. március 23-án hatályba lépett változásokkal kapcsolatos információk itt találhatók.