Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban


Az oldal tartalma csak a következő nyelveken érhető el: English, Español, Deutsch, Français és Italiano.

Fellebbezési tanácsok

„Elkötelezettek vagyunk a fellebbezési tanácsok mint magas színvonalú, hatékony, koherens és modern szellemi tulajdoni vitarendezési szerv szerepének megszilárdítása mellett.”
João Negrão, a fellebbezési tanácsok elnöke

A fellebbezési tanácsok feladata az EUIPO által az európai uniós védjegyekkel és a lajstromozott közösségi formatervezési mintákkal kapcsolatban hozott elsőfokú határozatok elleni fellebbezések elbírálása. A tanácsok határozatai pedig a Törvényszék előtt támadhatók meg, amelynek ítéletei ellen jogkérdésekben az Európai Unió (EU) Bíróságánál lehet jogorvoslattal élni. A fellebbezési tanácsok függetlenek, egy ügy eldöntése során semmilyen utasítás nem köti őket.

 

Rendelet

A fellebbezési tanácsokat az EUVFAR szabályozza. Ez a rendelet a védjegy- és a formatervezésiminta-oltalmi rendeletek szerinti fellebbezések kezelésére egyaránt vonatkozik.

 

Eljárási szabályzat

Az eljárási szabályzat a fellebbezési tanácsok előtti összes – mind az európai uniós védjegyekre, mind a lajstromozott közösségi formatervezési mintákra vonatkozó – fellebbezési eljárásra alkalmazandó eljárási szabályok átfogó gyűjteménye.

 

Elnökség

Az elnökség felelős a fellebbezési tanácsok szabályaiért és szervezéséért, beleértve a tagok beosztását az egyes tanácsokba és az ügyeknek a tanácsokhoz való kiosztására vonatkozó szabályok meghatározását. Az elnökség a fellebbezési tanácsokat elnöklő elnökből, valamint az egyes tanácsok elnökeiből és a tanácsi tagok által az egyes naptári évekre választott tagokból áll (kivéve az elnök és a fellebbezési tanácsok elnökei).

Erről minden évben az elnökség dönt. A fellebbezési tanácsok jelenleg négy, kizárólag védjegyügyekkel és egy, formatervezési mintaügyekkel foglalkozó tanácsból állnak. Ezenkívül a Nagytanács bármely, védjegyet és formatervezési mintát érintő ügyet tárgyalhat.

Az elnökség határozatai

 

A fellebbezési tanácsok tagjai

A fellebbezési tanácsok elnökét az Európai Unió Tanácsa nevezi ki. Az elnök vezetői és szervezési jogkörökkel rendelkezik, továbbá elnököl az elnökségben és a fellebbezési Nagytanácsban. Az egyes fellebbezési tanácsok elnökeit szintén az Európai Unió Tanácsa nevezi ki. A hozzájuk tartozó tanácsok számára vezetői és szervezési feladatokat látnak el, és ők nevezik ki az előadót az egyes fellebbezési ügyekben. A fellebbezési tanácsok tagjait a Hivatal igazgatótanácsa nevezi ki.

 

A fellebbezési tanácsok 2021 és 2026 közötti időszakra szóló cselekvési terve

Az innovációba történő befektetéseik eredményének védelmét kereső vállalkozások számára elengedhetetlen a magas színvonalú védjegy- és formatervezésiminta oltalmi szolgáltatás nyújtása, és erre törekszik az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) is. E tekintetben a fellebbezési tanácsok a vitarendezés független, hatékony és professzionális eszközének biztosításával kulcsszerepet töltenek be a szellemi tulajdon rendszerében.

Ebben az összefüggésben a fellebbezési tanácsok 2021 és 2026 közötti időszakra szóló cselekvési terve egy belső ütemterv, amely meghatározza, hogy a tanácsok milyen irányt fognak követni a következő években, hogyan fogják kezelni az előttük álló kihívásokat, és mindenekelőtt hogyan fognak hozzájárulni a 2025-ös stratégiai terv megvalósításához. Ebben az értelemben a terv a fellebbezési tanácsok működésének továbbfejlesztését tűzi ki célként azáltal, hogy a következő öt évben indítandó, a fellebbezési tanácsok – mint magas színvonalú, hatékony, koherens és modern szellemitulajdon-jogi vitarendezési szervek – megújult jövőképének megvalósítására irányuló kezdeményezések sorát mutatja be.

A cselekvési terv célja:

  • Annak biztosítása, hogy a fellebbezési tanácsok – a felhasználóik javára – meg tudjanak birkózni az egyre összetettebbé váló fellebbezési ügyek növekvő számával, és kellő időben magas színvonalú döntéseket tudjanak hozni.
  • A színvonalat javítása egy következetesebb és koherensebb határozathozatali gyakorlat kialakításával, amely még inkább igazodik a Törvényszék és az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatához, annak érdekében, hogy a felhasználók számára nagyobb fokú kiszámíthatóságot és jogbiztonságot nyújtson az EUIPO teljes munkáját illetően.
  • Magas színvonalú, időben elkészített határozatok meghozatalára való összpontosítás, a nyilvánosság felé történő elszámoltathatóság mellett. E tekintetben további kihívást jelent az átláthatóság növelésének és az elszámoltathatóság biztosításának szükségessége a fellebbezési tanácsok valamennyi tevékenységét illetően.
  • Hozzájárulás az alternatív vitarendezés alkalmazásának növeléséhez és kiterjesztéséhez az EUIPO-nál, hogy – a vállalkozások, különösen a kkv-k támogatásának eszközeként – megfelelő mechanizmusokat és eszközöket kínáljon a feleknek a konfliktusaik korai szakaszban történő szakszerű és gyors megoldására.
  • Együttműködés a külső partnerekkel, mint például a nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok fellebbezési szerveivel, az európai és a nemzeti bíróságokkal, valamint a felhasználói szövetségekkel a védjegyekkel és a formatervezési mintákkal kapcsolatos szakértelem és ismeretek folyamatos cseréjének elősegítése, valamint a közös gyakorlatok további kiterjesztése érdekében.

E célok által meghatározott kereteken belül a cselekvési terv – a belső és a külső partnerekkel szoros együttműködésben végrehajtandó intézkedések vonatkozásában – 5 kiemelt terület és 19 egymással összefüggő kulcsfontosságú kezdeményezés köré épül.

 

 

 

Fellebbezési tanácsok eredményessége

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide