Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Što sve može biti žig EU-a

Žig Europske unije može se sastojati od bilo kojeg znaka, posebno riječi (uključujući osobnih imena) ili crteža, slova, brojki, boja, oblika proizvoda ili njihova pakiranja ili zvukova:

Na temelju Uredbe o izmjeni tj. Uredbe (EU) 2015/2424, od 1. listopada 2017. ukida se obveza grafičkog prikaza.

To u praksi znači da ćete žig moći prijaviti bez obveze grafičkog prikaza ako vaš žig pripada jednoj od kategorija žigova koje Ured prihvaća te se može prikazati u prihvaćenim formatima.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Koju biste vrstu žiga željeli zaštititi?

Ovisno o tome što želite zaštititi (riječ, brojku, boju itd.), na raspolaganju su vam različite vrste žiga. Pogledajte svoje mogućnosti.

Znakovi koji čine žig moraju biti prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.

Da bi se mogao registrirati, vaš žig mora biti razlikovan i ne smije opisivati ono što prodajete.

 
 

Vaš bi žig trebao biti razlikovan

Potrošači trebaju moći prepoznati vaš znak kao ono što on jest, primjerice oznaka podrijetla. On vas treba razlikovati od ostalih trgovačkih društava na tržištu kako biste mogli zaštititi i izgraditi identitet i vrijednost svoje marke.

Vaš žig ne bi smio opisivati ono što prodajete

Vaš žig ne bi smio držati monopol nad znakom koji samo opisuje proizvode i/ili usluge koje pružate. Takvi bi znakovi trebali ostati raspoloživi svima: i vama i vašim konkurentima.

 

Još uvijek nije jasno? Sljedeći bi primjer trebao raspršiti sve preostale dvojbe

Nerazlikovan
Potrošač ne bi smatrao ovu bocu, kako je ovdje prikazana, kao razlikovni znak koji može

Vino

Previše opisan
U ovom slučaju, potrošači ne bi ovu bocu smatrali razlikovnom, a riječ „vino” samo opisuje sadržaj boce. Oni bi to smatrali opisom proizvoda.

Primjer kakav bi vaš žig trebao biti, razlikovan i ne previše opisan

Joe
Bloggs

Žig koji je moguće registrirati
Međutim, u ovom primjeru, iako boca sama po sebi možda nije razlikovna, dodatak razlikovnog naziva na naljepnicu potrošače bi naveo da to smatraju žigom koji označuje točno određenu marku.

 

EUIPO će odbiti vašu prijavu žiga ako smatra da on ne udovoljava ovim i određenim drugim uvjetima. Ako želite, možete provjeriti i druge razloge zbog kojih bi vaš žig mogao biti odbijen (nazivamo ih još i apsolutnim razlozima).

Ako niste sigurni, zatražite stručan savjet. Mi vam takav savjet ne možemo pružiti.

 

Koje vrste žigova mogu registrirati?

Tri  su vrste žigova koje se mogu registrirati: pojedinačni žigovi, certifikacijski žigovi i zajednički žigovi.

Pojedinačnim se žigom razlikuju proizvodi i usluge jednog trgovačkog društva od onih drugog društva.

Međutim, to ne znači da pojedinačan žig mora biti u vlasništvu jedne osobe: pojedinačni žigovi mogu biti u vlasništvu jedne ili više pravnih ili fizičkih osoba. To znači da postoji više podnositelja prijava.

Početna osnovna pristojba za prijavu pojedinačnog žiga iznosi 850 EUR (elektroničkim putem).

Zajedničkim se žigom razlikuju proizvodi i usluge skupine trgovačkih društava ili članova udruženja od konkurentskih. Zajednički žigovi mogu se upotrebljavati za izgradnju povjerenja potrošača u proizvode ili usluge koji se pružaju pod zajedničkim žigom. Vrlo se često upotrebljavaju za identificiranje proizvoda koji dijele određenu značajku.

Samo udruženja proizvođača, davatelja usluga ili trgovaca te pravne osobe na koje se primjenjuje javno pravo mogu podnijeti prijavu za zajednički žig.

Pristojba za prijavu zajedničkog žiga iznosi 1 500 EUR (elektroničkim putem).

Od 1. listopada 2017. EUIPO prihvaća certifikacijske žigove Oni su nova vrsta žigova na razini EU-a, iako već godinama postoje u nacionalnim sustavima. Oni se upotrebljavaju kao oznaka da su proizvodi i usluge u skladu s uvjetima certifikacije institucije ili organizacije za izdavanje odobrenja; znak su kontrolirane kvalitete.

Sve fizičke ili pravne osobe, uključujući institucije, nadležna tijela i tijela na koja se primjenjuje javno pravo, mogu podnijeti prijavu za certifikacijske žigove EU-a pod uvjetom da ne obavljaju poslovnu djelatnost koja uključuje ponudu proizvoda i usluga vrste koja je certificirana žigom.

Pristojba za prijavu certifikacijskog žiga iznosi 1 500 EUR (elektroničkim putem).

Potpuni popis pristojbi za žigove 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.