Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Dizajn i njegovi proizvodi

U svim se prijavama mora naznačiti na koje se proizvode dizajn primjenjuje.

Pri podnošenju prijave morat ćete navesti naziv proizvoda na koje se dizajn namjerava primjenjivati ili u kojima će dizajn biti sadržan. Specifikacija proizvoda treba biti formulirana na način da jasno naznačuje njihovu narav i takva da se proizvodi mogu svrstati u samo jedan razred Lokarnske klasifikacije.

Lokarnska klasifikacija međunarodna je klasifikacija za industrijski dizajn. EUIPO, u suradnji s Uredima za intelektualno vlasništvo u EU-u, razvio je alat za pretraživanje pod nazivom Eurolocarno, koji automatski svrstava vaš proizvod u ispravne razrede i podrazrede. On se temelji na Lokarnskoj klasifikaciji i ima istu strukturu, te je dostupan na svim službenim jezicima Europske unije.

Međunarodna klasifikacija za industrijski dizajn

Eurolocarno 

Zašto biste se trebali koristiti tim alatom?

Postoje dva razloga:

  • Ako odaberete pojam s popisa u alatu Eurolocarno, jamčimo njegovo prihvaćanje. Time će se također uvelike ubrzati i pojednostaviti registracijski postupak. To možete napraviti izravno putem e-prijave na našoj internetskoj stranici.
  • Ova klasifikacija služi isključivo za administrativne potrebe te omogućava pretraživanje baze podataka s registriranim dizajnima Zajednice. Ni oznaka proizvoda ni njegova klasifikacija ne utječu na opseg zaštite dizajna Zajednice kao takvog. Drugim riječima, terminologija koju odaberete za opis svojeg proizvoda neće igrati nikakvu ulogu u određivanju zaštite koju ćete steći putem svojeg RCD-a.

Višestruke prijave

Ako želite podnijeti prijavu za nekoliko dizajna u istoj prijavi te time iskoristiti prednosti količinskog popusta, klasifikacija proizvoda pri tome igra ključnu ulogu jer svi dizajni koje želite zaštititi moraju pripadati istom razredu Lokarnske klasifikacije. To se naziva 'zahtjev za jedinstveni razred'.

Međutim, sami dizajni ne moraju pripadati u isti podrazred. Primjerice, višestruka je prijava prihvatljiva ako sadržava jedan dizajn s naznakom proizvoda 'Automobili' i jedan dizajn s naznakom proizvoda 'Oprema'. U tom su slučaju oba termina obuhvaćena razredom 12 Lokarnske klasifikacije, ali su podrazredi drukčiji, 08 i 16.


Ornamentacija

Jedna je iznimka kod zahtjeva za jedinstveni razred u sklopu višestruke prijave: ornamentacija.

Ornamentacija je dekorativni element koji se može primijeniti na proizvod, a da to pritom ne utječe na njegove obrise. Ornamentacije su svrstane u razred 32-00 Lokarnske klasifikacije. U višestrukoj prijavi kombinira ih se s drugim razredom.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.