Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

EUIPO

Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji.

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Strategija

Zaštita žiga Europske unije pruža vam velik potencijal za izgradnju i zaštitu vaše marke, ali i pristup brojnim mogućnostima koje nudi intelektualno vlasništvo. No taj potencijal morate ostvariti: što više uložite, više će vam se vratiti.

 

Strategija koju donesete za svoj žig bit će jedinstvena za vas. Ona će odražavati šire interese vašeg trgovačkog društva i njegov portfelj intelektualnog vlasništva. Kako biste ostvarili te interese, trebali biste posebno u obzir uzeti tri pitanja:

 

Uporaba vašeg žiga

Kao što smo već spomenuli, nema prava bez obveza. Pravo koje vam je dano moćan je alat uz pomoć kojega možete postići veću prepoznatljivost svoje marke na tržištu. Međutim, monopol koji imate ipak bi trebao služiti nekoj svrsi ili vam se u protivnom može oduzeti. Svrha vašeg žiga jest razlikovati vaše proizvode i/ili usluge od onih koje nude vaši konkurenti na tržištu. Stoga vaš žig mora biti u uporabi. Ako ga ne upotrebljavate, treće strane mogu osporiti vaš žig zbog neuporabe. Zakonom je utvrđeno da žig EU-a mora biti u stvarnoj uporabi u Europskoj uniji tijekom pet godina nakon njegove registracije.

Vaš se žig također može brisati iz registra ako, zbog načina na koji ga upotrebljavate, postane uobičajeni naziv proizvoda ili usluge ili ako može dovoditi u zabludu s obzirom na prirodu, kvalitetu ili zemljopisno podrijetlo proizvoda i usluga za koje je registriran.

Zaštita vašeg žiga

Činjenica da vi posjedujete žig ne znači da će ga treće strane prestati osporavati. Zapravo, trećim stranama koje nisu poštovale rokove za podnošenje primjedaba ili prigovora daje se druga prilika tijekom koje mogu pokušati ishoditi brisanje vašeg prava iz registra.

Možda to smatrate pomalo nepravednim, ali da ste vi na njihovom mjestu, možda biste to promatrali drukčije: zamislite da ste zaboravili na vremenski rok za podnošenje prigovora protiv žigova jednoga od svojih konkurenata.

Podnošenje zahtjeva za brisanje žiga iz registra označava početak postupka u kojemu se odvija razmjena argumenata između uključenih strana. Naposljetku, ako ne postignete dogovor, mi ćemo donijeti odluku.

Zahtjev za brisanje iz registra stoji 630 eura. Možete upotrijebiti dva različita obrasca: obrazac za proglašenje ništavosti i obrazac za opoziv. Razlika između njih jest činjenica da proglašenjem ništavosti žig postaje ništav s retroaktivnim učinkom (u potpunosti se uklanja iz Registra žigova), a opoziv se primjenjuje od datuma predaje zahtjeva Uredu.

Razvoj vaše marke

Vaša strategija intelektualnog vlasništva razvijat će se tijekom godina, a s njome i vaša želja za širenjem. Ako se vaše ambicije protežu izvan Europske unije (EU), trebali biste zatražiti proširenje valjanosti svojeg žiga izvan EU-a.

Za to su vam na raspolaganju razne mogućnosti. Možete podnijeti pojedinačne prijave žiga izravno bilo kojem uredu za intelektualno vlasništvo izvan EU-a ili možete podnijeti međunarodnu prijavu sukladno Madridskom protokolu.

Madridski protokol ključni je instrument zaštite žigova širom svijeta. To je sustav međunarodne registracije žigova, kojim upravlja Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) u Ženevi i koji su službeno priznale brojne države širom svijeta, uključujući gotovo sve pojedinačne europske države, SAD, Japan, Australiju, Kinu, Rusiju, a od listopada 2004. i Europsku uniju.

Madridskim protokolom zahtijeva se osnovni žig, koji se zatim proširuje na ostale države potpisnice Madridskog sporazuma i/ili protokola. Važno je znati da, pravno govoreći, ne morate čekati da prijava vašeg žiga EU-a bude registrirana prije nego što podnesete prijavu za „proširenje“ žiga izvan Europske unije. Međutim, tijekom prvih pet godina postojat će ovisnost između osnovnog žiga EU-a i međunarodne registracije. Stoga, ako vaša prijava žiga EU-a nikad ne bude registrirana, bez obzira na razloge, vaša međunarodna registracija će propasti.

Međunarodna prijava mora se podnijeti Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Kako bi se EUIPO smatrao „uredom podrijetla“, nositelj / podnositelj prijave žiga EU-a  mora biti državljanin jedne od država članica EU-a ili imati stvarni i djelatni industrijski ili trgovački poslovni nastan ili prebivalište u Europskoj uniji. Drugim riječima, ne mogu svi nositelji / podnositelji prijave žiga EU-a podnijeti prijavu za međunarodnu registraciju na temelju žiga EU-a.

Za podnošenje međunarodne prijave obvezna je uporaba službenih obrazaca: Podnositelji prijave ne smiju upotrebljavati druge obrasce niti mijenjati sadržaj i izgled obrazaca.

  • EUIPO stavlja na raspolaganje alat za elektroničko podnošenje prijava, koji je dostupan na svim službenim jezicima i oblikom je istovjetan EUIPO-ovu obrascu EM 2. EUIPO preporučuje uporabu alata za elektroničko podnošenje jer on sadrži smjernice za podnositelje prijave, čime se smanjuje broj eventualnih nedostataka i ubrzava postupak ispitivanja. Alat je dostupan na svim službenim jezicima EU-a, ali mora se navesti i jedan od jezika Madridskog protokola (francuski, engleski ili španjolski) budući da će prijava biti proslijeđena WIPO-u na tom odabranom jeziku.
     
  • EUIPO-ov obrazac EM 2 u papirnatom obliku (EUIPO-ova prilagodba WIPO-ova obrasca MM2) dostupan je na svim službenim jezicima EU-a.
     
  • WIPO-ov obrazac MM2 na engleskom, francuskom ili španjolskom

Pristojba za obradu u iznosu od 300 eura mora se platiti EUIPO-u pri podnošenju zahtjeva za međunarodnu prijavu, dok se pristojbe za međunarodnu registraciju moraju platiti izravno WIPO-u. Svi iznosi koje je potrebno uplatiti WIPO-u, a doznačeni su EUIPO-u, vraćaju se podnositelju prijave.

Nakon provjere sadržaja i potpunosti prijave, EUIPO međunarodnu prijavu prosljeđuje WIPO-u. EUIPO mora obavijestiti WIPO o svim relevantnim promjenama koje utječu na žig EU-a tijekom razdoblja ovisnosti (pet godina od datuma podnošenja međunarodne prijave).

Nakon što svoju međunarodnu registraciju registrirate pri WIPO-u, možete joj dodavati nove države. Premda se to može učiniti i putem EUIPO-a kao ureda podrijetla, mnogo je jednostavnije podnijeti prijavu za dodatne naznake izravno Međunarodnom uredu WIPO-a.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.