Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Postupak registracije

Upravo ste podnijeli prijavu za žig. Koji je sljedeći korak?

Kada Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zaprimi vašu prijavu, obradit ćemo vaš žig i provjeriti možemo li ga registrirati. Taj postupak ima nekoliko faza.

Redoslijed događaja je sljedeći: „razdoblje ispitivanja“, „razdoblje prigovora" pa tek onda registracija. Razdoblje ispitivanja počinje danom primitka prijave, a završava danom objave prijave. Razdoblje prigovora počinje danom objave prijave, a završava danom završetka razdoblja prigovora. Nakon toga slijedi registracija. Potom se registrirani žig objavljuje.

Razdoblje ispitivanja

Razdoblje prigovora

Registracija

  • Zaprimanje prijave

  • Objava prijave

  • Završetak razdoblja prigovora

  • Objava registriranog žiga

 

Što se događa tijekom razdoblja ispitivanja

Tijek postupka u nastavku daje vam pregled aktivnosti koje EUIPO poduzima tijekom razdoblja ispitivanja. One se odvijaju gotovo istovremeno. Status svoje prijave možete pratiti na internetu, pomoću aplikacije eSearch ili putem svog Područja za korisnike.

Sljedeće se odnosi na prijave koje se podnose izravno EUIPO-u. Saznajte sve o tijeku registracije međunarodnih prijava koje označavaju Europsku Uniju (EU).

Redoslijed događaja obuhvaća sljedeće korake: „datum prijave“, „klasifikaciju“, „formalnosti“, „apsolutne razloge“, „prijevod“ i „pretraživanje“. Klikom na svaki od tih koraka prikazuju se dodatne informacije. Po završetku svih koraka žig se objavljuje.

Razdoblje prigovora

 
 

Ako otkrijemo neku pogrešku ili vam moramo priopćiti da postoji prigovor, poslat ćemo vam službeni podnesak u vaše Područje za korisnike s naznakom onoga što smo pronašli. Nakon toga imate dva mjeseca za otklanjanje svih nedostataka i za odgovor. Možete zatražiti početno produženje roka od dva mjeseca za pripremu svog odgovora. Prvi se produžetak roka obično odobrava automatski, ali drugi morate obrazložiti.

U nekim će postupcima naši ispitivači telefonirati podnositeljima prijava (ili njihovim zastupnicima) radi otklanjanja manjih prigovora.

Ako smatramo da svojim odgovorom niste riješili sve nedoumice ili ako uopće ne odgovorite, izdajemo konačnu odluku kojom djelomice ili u cijelosti odbijamo vašu prijavu ili zatraženo pravo iz vaše prijave (kao što je zatraženo pravo prvenstva). Druga je mogućnost da izmijenimo podatke iz vaše prijave na odgovarajući način (primjerice brisanjem opisa ili dodavanjem zatraženog prava na boju). Imajte na umu, ako niste zadovoljni rezultatom ili ako mislite da je učinjena pogreška, imate pravo na žalbu.

Ako se vaša prijava odbije, još uvijek je moguće pretvoriti (most za IP) vašu prijavu žiga EU-a u nacionalnu registraciju, pod uvjetom da nema sukoba.

Ako nema prigovora, objavljujemo vaš žig na 23 službena jezika EU-a. To znači da javno objavljujemo podatak da ste prijavili taj žig za navedene proizvode i/ili usluge.

Što se događa tijekom razdoblja prigovora?

Od datuma objave, treće strane koje smatraju da se vaš žig ne bi smio registrirati imaju tri mjeseca za prigovor.

Obično postoje dva razloga za prigovor:

Treća strana ima ranije pravo (ili više prava) i smatra da će vaše pravo, ako se registrira, biti u sukobu s njezinim

Radi sprječavanja registracije vašeg žiga, mora uložiti prigovor na vaš žig popunjavanjem obrasca i uplatom naknade od 320 EUR. Ako se prigovor uloži, za vaš se žig pokreće postupak prigovora, koji se mora riješiti u vašu korist. Prigovor se može uložiti u roku od tri mjeseca od datuma objave žiga.
 

Postupak prigovora:

Na jednu od pet prijava žigova EU-a prigovore ulažu nositelji žigova koji već postoje na tržištu. O tim sporovima odlučujemo tek nakon što obje strane, i podnositelj prijave i podnositelj prigovora, dostave dokaze i argumente. Podnositelj prijave može smanjiti rizik od prigovora pretraživanjem potencijalnih sukoba prije podnošenja prijave.
 

Dijagram u nastavku donosi pregled različitih koraka postupka prigovora:

Postupak započinje objavom prijave, a završava objavom registriranog žiga te obuhvaća sljedeće korake: „podnošenje prigovora“, „provjeru prihvatljivosti“, „razdoblje hlađenja“, „postupak u kojem sudjeluju suprotstavljene strane“ i „završetak postupka“. Klikom na svaki od tih koraka prikazuju se dodatne informacije.

Razdoblje hlađenja

Razdoblje ispitivanja

Registracija


 

Sve odluke o prigovorima objavljujemo na internetu i sve pogođene strane imaju pravo uložiti žalbu.

Ako je prigovor uspješan, još uvijek je moguće pretvoriti (IP most) vaš žig EU-a u nacionalnu registraciju, pod uvjetom da nema sukoba.

Treća strana smatra da nismo smjeli prihvatiti vaš žig

Može se pozvati na bilo koji „apsolutni razlog“ koji smatra prikladnim. Apsolutni razlozi uvjeti su koje vaš žig mora ispuniti, kao što su njegova razlikovnost, da ne opisuje posao kojim se bavite i da je jasno prikazan. Da bi uložila prigovor na vaš žig, treća strana treba dostaviti odgovarajući podnesak Uredu s objašnjenjem svog stava da se taj žig ne bi smio registrirati. To nazivamo „očitovanje trećih strana“ i ono je besplatno. Međutim, time se treba služiti jedino kada postoji ozbiljan razlog za osporavanje žiga.

Kada Ured primi očitovanja, izdaje potvrdu o primitku osobi koja podnosi očitovanje („osoba koja se očituje“), a očitovanja se dostavljaju podnositelju prijave. Nakon toga osoba koja se očituje neće primati nikakve daljnje obavijesti od EUIPO-a. Osoba koja se očituje neće biti obaviještena o ishodu eventualnog ponovnog ispitivanja prijave. Međutim, osobe koje se očituju, a koje žele da ih se obavještava o daljnjoj sudbini te prijave žiga EU-a, moći će pristupiti informacijama o statusu te prijave putem aplikacije eSearch.

Dokaz o registraciji

Ako nitko ne podnese prigovor ili ne dostavi očitovanje treće strane, vaš je žig registriran i registraciju objavljujemo. To se radi da nositelji ostalih žigova i javnost općenito budu svjesni da je taj konkretni žig vaš.

Objava registracije besplatna je, a izdajemo i potvrdu o registraciji.

Dva dana nakon objave pozivamo vas da s interneta preuzmete svoju potvrdu. Ne izdajemo primjerak potvrde o registraciji u papirnatom obliku. Međutim, možete zatražiti ovjerene ili neovjerene prijepise potvrde o registraciji. To može biti potrebno ako želite zatražiti pravo prvenstva za svoj žig EU-a. Određeni nadležni sudovi prihvaćaju upućivanje na našu bazu podataka (eSearch), dok drugi traže službenu ispravu koju možete dobiti ako podnesete zahtjev za pregled spisa.

Kako osporiti odluku Ureda

Strane na koje konačna odluka ima nepovoljan učinak mogu uložiti žalbu. Alat eAppeal sadrži jedinstvenu aplikaciju koja nudi mogućnost podnošenja obavijesti o žalbi elektroničkim putem. Podnošenje žalbe time je postalo brže i jednostavnije nego ikad. Alatu eAppeal možete pristupiti izravno kroz svoj User Area u odjeljku s uslugama na mreži, putem EUIPO-ovog odjeljka Obrasci i podnesci, i u odjeljku Aktivnosti i poruke nakon pristupanja datoteci u alatu eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.