Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

 

Pretraživanje raspoloživosti

Dizajni funkcioniraju po načelu prvenstva prijave. Ako je netko već registrirao ili otkrio vaš dizajn ili njemu sličan dizajn, on više nije na raspolaganju. Možete uštedjeti i vrijeme i novac ako prije podnošenja prijave provedete pretraživanje za dizajne koji bi mogli biti u sukobu s vašim.

Pretraživanje je besplatno, a informacije koje pronađete ključne su za vašu prijavu. Ako netko već posjeduje takav dizajn, možda će željeti uložiti prigovor na vaš.

Važno je da svoje pretraživanje ne ograničite samo na registrirane dizajne. Svi dizajni koji su ranije otkriveni, bilo da su neregistrirani bilo da su registrirani, ali istekli, potencijalna su prijetnja vašem dizajnu.


Registrirani dizajni

Registrirane dizajne možete pretražiti s pomoću dvije različite baze podataka:

Idite na eSearch plus, EUIPO-vu bazu podataka

eSearch plus je pristup EUIPO-voj bazi podataka o registriranim dizajnima Europske unije. Može Vam pomoći da saznate je li netko kod nas već registrirao sličan dizajn.

Idite na Designview, europsku bazu podataka koja sadrži žigove i dizajne

U bazi podataka Designview možete pronaći EUIPO-vu bazu podataka o dizajnima, kao i baze podataka iz drugih nacionalnih registra. Dizajn za koji je podnesena prijava ili koji je registriran na državnoj razini prije vašega može ugroziti vašu prijavu.


Neregistrirani dizajni

Provodite pretraživanja u poslovnim krugovima specijaliziranima u vašem sektoru. Provjeravajte svu postojeću literaturu, posjećujte sajmove te provodite pretraživanja na Internetu itd.

Kao stručnjak u svom području, bit ćete u položaju da saznate aktualne trendove u području dizajna te kako unovčiti to znanje. Ne biste smjeli ograničiti svoja pretraživanja na područje Europske unije: bilo koji dizajn koji je dostupan javnosti bilo gdje u svijetu i u bilo koje vrijeme mora se uzeti u obzir ako postoje osnovane sumnje da je tijekom redovnog poslovanja postao poznat u poslovnim krugovima specijaliziranima u predmetnom sektoru i onima koji posluju unutar Europske unije.

Metode pretraživanja

Pri analizi rezultata pretraživanja u obzir morate uzeti dva osnovna čimbenika: vrijeme i dizajn. Provjeravanje tih parametara ne isključuje rizike, ali ih svodi na minimum.

Pravo prvenstva

Prava iz neregistriranih dizajna stupaju na snagu kad se dizajn učini dostupnim javnosti: to se naziva „otkrivanje".

Zaštita registriranim dizajnom započinje kad se dobije datum prijave.

Međutim, pri utvrđivanju prava prvenstva ne uzima se u obzir samo datum prijave dizajna potencijalnih konkurenata. Ako postoji i datum prava prvenstva, i njega morate uzeti u obzir.

Što je pravo prvenstva?

Svaka osoba koja je podnijela prijavu za registraciju dizajna u bilo kojoj državi koja je potpisnica Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva ili Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije može zatražiti pravo prvenstva koristeći svoju prijavu dizajna kao osnovu za prijavu registriranog dizajna Europske unije.

Kako biste iskoristili pravo prvenstva, vaša prijava registriranog dizajna Europske unije mora biti podnesena u roku od šest mjeseci od ranije prijave dizajna. Ako vaš zahtjev za pravo prvenstva bude prihvaćen, jednom kad se vaš dizajn registrira, imat će prvenstvo nad drugim prijavama podnesenim tijekom tog šestomjesečnog razdoblja.

Prilikom ispunjavanja obrasca prijave dizajna Europske unije imate mogućnost zatražiti pravo prvenstva. Datum prijave iz prve prijave postat će mjerilo za izračun tko je prvi podnio prijavu.

 


Razdoblje prvenstva dizajna

Dva popisa u nastavku ovise jedan o drugome. Prvi element s prvog popisa povezan je s prvim elementom s drugog popisa i tako dalje.

 • 1. 7. 2015.
  Datum prijave u SAD-u

 • 1. 10. 2015.
  Datum prijave pri EUIPO-u

 • 1. 11. 2015.
  Datum prijave pri EUIPO-u


U ovom primjeru to znači da nositelj dizajna B može podnijeti zahtjev za proglašenje ništavnim dizajna A, čak i ako se u „vremenskom" smislu prijava za dizajn A prva podnijela u EU-u.

Usporedba vašeg dizajna s drugima

Pri usporedbi izgleda nekog ranijeg dizajna sa svojim provedite globalno uspoređivanje. Ako se u ranijem dizajnu može pronaći svaki element koji tvori vaš dizajn, ta će se dva dizajna smatrati istovjetnima, a vašem će, kao posljedica toga, nedostajati novost.

Usporedba postaje kompliciranija kad između dva dizajna ima nekoliko razlika, ali oni još uvijek, općenito, izgledaju vrlo slično. Morate si postaviti sljedeće pitanje:

„Hoće li moj dizajn ostavljati drukčiji ukupni dojam na upućenog korisnika od dizajna koji već postoji?"

Ova je dva pojma potrebno objasniti

 • Upućeni korisnik: o „upućenom korisniku" razmišljajte kao o osobi koja donekle poznaje dizajne u predmetnom sektoru, ali nije nužno dizajner, tehnički stručnjak, proizvođač ili prodavač
 • Ukupni dojam: pri usporedbi dizajna pokušajte ne posvećivati previše pozornosti obilježjima koja su manje očita ili vidljiva kad je proizvod u uporabi ili standardnim obilježjima vrste predmetnog proizvoda. Umjesto toga, usredotočite se na obilježja koja su proizvoljna ili koja odstupaju od norme

Što učiniti s rezultatima pretraživanja?

Ako pronađete dizajn — registriran ili neregistriran — koji ostavlja isti ukupni dojam kao i vaš dizajn, imate sljedeće opcije

 • Pregovarajte: obratite se vlasniku ranijeg dizajna kako biste s njim postigli dogovor (na koncu, na tržištu koegzistiraju brojni istovjetni ili slični dizajni)
 • Riskirajte s registracijom: nastavite i podnesite svoju prijavu riskirajući postupak proglašenja ništavnim. Odluka o tomu hoće li se uložiti prigovor na registraciju dizajna Europske unije ovisi o brojnim čimbenicima. Postojanje ranijeg (ne)registriranog dizajna ne sprječava vas u podnošenju prijave, ali ipak znači da riskirate kršenje nečijih prava i mogućnost sudskog postupka protiv sebe
 • Osporavajte: osporavajte prvi dizajn
 • Odustanite: ne nastavljajte dalje jer je rizik od sukoba prevelik

Prije donošenja odluke o bilo kojoj od gore navedenih opcija preporučuje se da zatražite stručni savjet.

Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija