Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Postupak registracije

Upravo ste podnijeli prijavu za dizajn. Što slijedi dalje? Trebate li još nešto učiniti?

Čim Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zaprimi vašu prijavu, provjerit će je naši ispitivači. Ako ste prijavu za dizajn podnijeli putem interneta, postupak registracije bit će izravan. Većina online prijava registrira se u roku od par dana.

Sljedeće se odnosi na prijave koje se podnose izravno EUIPO-u. Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) provodi većinu formalnih ispitivanja za međunarodne registracije podnesene pri WIPO-u u kojima je imenovana Europska unija.


Kriteriji ispitivanja

Formalni zahtjevi

Sve prijave prolaze kroz formalno ispitivanje. Kada ispitivač otkrije problem, obavještavamo vas ili vašeg zastupnika (ako ste ga imenovali) da ga uklonite. Obično vam se daju dva mjeseca za očitovanje na prigovor ispitivača (ili dopis o nedostacima, kako ga mi nazivamo). Ako vam to razdoblje nije dovoljno, možete zatražiti produženje. Općenito gledano, EUIPO automatski odobrava prvi zahtjev za produženjem. Međutim, drugi zahtjev za produženjem odobrava se samo ako je dovoljno i propisno obrazložen.


Evo par primjera problema koji se mogu pojaviti

Rješenje

Izgled koji ste predali nije prikladan za umnožavanje, tj. iz samog izgleda nije jasno za što se traži zaštita. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da (poštom) dostavite jasan izgled dizajna za koji tražite zaštitu. Datum primitka tog izgleda pri EUIPO-u postaje datum prijave.

Prikazi koje ste dostavili nisu usklađeni jedni s drugima. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da:

  • Uklonite nepodudarni(-e) prikaz(-e) iz svoje prijave ili da
  • Pretvorite svoju prijavu u višestruku prijavu za različite dizajne i da platite odgovarajuće pristojbe
Vi ste ili trgovačko društvo bez mjesta poslovanja ili stvarnog i djelotvornog sjedišta u Europskoj uniji ili ste pojedinac čiji je domicil izvan Europske unije, a niste imenovali zastupnika. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da imenujete zastupnika.

Pristojbe koje ste platili ne obuhvaćaju sve dizajne za koje ste podnijeli prijavu. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da platite nepodmirenu pristojbu ili da uklonite neke od svojih dizajna.

Niste naznačili proizvod ili je naznaka pogrešna. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da naznačite proizvod ili da navedete narav i svrhu proizvoda kako bi se omogućila ispravna klasifikacija. Najtoplije preporučujemo primjenu alata za klasifikaciju Eurolocarno.


Ako vaš odgovor ne rješava problem, ispitivač će odbiti vašu prijavu za dizajn u cijelosti ili, u slučaju višestruke prijave, samo za neke dizajne. Ispitivač će donijeti odluku na koju se možete žaliti ako se s njom ne slažete.

Što ispitujemo

Supstancijalno ispitivanje u EUIPO-u ograničava se na dva pitanja:

  1. Je li vaš dizajn uopće dizajn?
    Predstavlja li vaš dizajn vanjski izgled cijelog ili samo dijela proizvoda? Ispitivač će donijeti obavijest ako vjeruje da tomu nije tako. Primjerice, takvu će obavijest dobiti dizajn koji predstavlja živu biljku.
  2. Sadržava li dizajn neki element koji se protivi javnom poretku i moralu?
    Koncepcije javnog poretka i morala mogu se razlikovati od države do države. Ali, uzimajući u obzir jedinstveni karakter RCD-a, dovoljno je da se dizajn smatra protivnim javnom poretku barem u dijelu Europske unije da bi bio odbijen.

Ako ispitivač smatra da vaš dizajn krši bilo koje od ta dva pravila, poslat će vam dopis o nedostacima i u njemu vam ponuditi mogućnost da povučete ili izmijenite izgled svog dizajna. I vi možete dostaviti očitovanje. Ako odlučite dostaviti izmijenjeni izgled dizajna, taj će izgled biti prihvatljiv pod uvjetom da se zadrži 'istovjetnost dizajna'. Očito je da ne možete dostaviti posve drukčiji dizajn. Možete samo ukloniti ili se odreći nebitnih obilježja, tj. onih koje vjerojatno neće primijetiti upućeni korisnik.

Ako uopće ne dostavite očitovanje ili ne riješite problem koji je istaknuo ispitivač, on će vam dostaviti obavijest o odbijanju dizajna. I na tu se odluku možete žaliti.

Isključen iz ispitivanja

Ured neće, po službenoj dužnosti, provjeravati je li vaš dizajn nov i ima li individualni karakter. Treće strane mogu zatražiti da se vaš dizajn proglasi ništavim. Postupak proglašenja ništavnim može se pokrenuti protiv nekog dizajna tek nakon registracije, ali ne i tijekom procesa registracije.

Dokaz o registraciji

Ako ne bude nikakvih problema ili ako riješite sva eventualna sporna pitanja, vaš će se dizajn registrirati. Također će biti objavljen u Glasniku dizajna Zajednice. Ako ste tražili odgodu objave svog dizajna, objavit će se samo broj dizajna, datum prijave, datumi registracije i ime podnositelja prijave i zastupnika. Sami izgled dizajna neće biti objavljen.

Ispravu o registraciji izdat ćemo putem interneta nakon objave registriranog dizajna Zajednice u cijelosti. Dan nakon objave pozivamo vas da s interneta preuzmete svoju ispravu. Ne izdajemo primjerak isprave o registraciji u papirnatom obliku. Međutim, možete tražiti neovjerene ili ovjerene prijepise isprave o registraciji.

Kako osporiti odluku EUIPO-a

Strane na koje konačna odluka ima nepovoljan učinak mogu uložiti žalbu. Želite li uložiti žalbu, može to učiniti na našem papirnatom obrascu. Po potrebi možete pročitati i napomene s objašnjenjem. To možete učiniti i na internetu putem vašeg User Area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.