Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Snijeg

Besplatna specijalizirana pomoć u

 

području prava intelektualnog vlasništva

Stručnjaci u cijeloj Europi spremni su odgovoriti na vaša pitanja o intelektualnom vlasništvu.

Trebate li pomoć pri izradi prijave žiga, dizajna ili drugog prava intelektualnog vlasništva?

  • Je li vjerojatno da će vaša prijava žiga ili dizajna biti prihvaćena?
  • Koristi li se netko vašim žigom, dizajnom ili patentom bez vašeg dopuštenja?
  • Optužuju li vas za kršenje tuđih prava intelektualnog vlasništva?
  • Možda imate prigovor ili želite uložiti žalbu na odluku o svojoj prijavi, ali potreban vam je savjet?

Podnesite zahtjev i pomoći ćemo vam pronaći stručnjaka za intelektualno vlasništvo koji zna vaš jezik. Ispunite obrazac.

zaglavlje – pružatelj usluga za MSP-ove 1.

Ispunite i podnesite obrazac Ispunite obrazac traženim informacijama

zaglavlje – pružatelj usluga za MSP-ove 2.

Mi analiziramo informacije Informacije koje unesete pomoći će nam da pronađemo rješenje koje odgovara vašim potrebama

zaglavlje – pružatelj usluga za MSP-ove 3.

Za vaš je predmet pronađeno najbolje moguće rješenjeJavit će vam se osoba iz EUIPO-a zadužena za alternativno rješavanje sporova (ARS) ili ćemo vam e-poštom poslati popis pružatelja te vrste besplatne pomoći u području intelektualnog vlasništva

EUIPO redovito provjerava točnost informacija koje pružaju podnositelji prijava.
Besplatno personalizirano savjetovanje u području intelektualnog vlasništva koje nudi EUIPO ograničeno je na jednu uslugu po MSP-u.

Dostupnost zatražene savjetodavne usluge nije zajamčena.

Ova je usluga dostupna onim MSP-ovima koji zadovoljavaju definiciju na temelju Preporuke Komisije 2003/361/EZ.

Prije traženja usluge trebate provjeriti zadovoljavate li uvjete kao MSP tako da ispunite upitnik na temelju preporuke Europske komisije. Istinitost pruženih informacija vaša je odgovornost.

 
  • Prihvatljivost
  • Pojedinosti
  • Kontakt
  • Uvjeti

Prihvatljivost usluge

Ovo je polje obvezno Odabrana opcija nije dopuštena za ovaj zahtjev
Bilješka 1 – Sudjelovanje u ovom besplatnom personaliziranom savjetovanju u području intelektualnog vlasništva otvoreno je po jednakim uvjetima za sve pravne osobe koje spadaju u okvir Ugovorȃ Prikaži Sakrij

1 Sudjelovanje u ovom besplatnom personaliziranom savjetovanju u području intelektualnog vlasništva otvoreno je za sve pravne osobe koje spadaju u okvir Ugovorȃ. To uključuje sve MSP-ove registrirane u EU-u. MSP-ovi registrirani na Islandu, u Norveškoj i Lihtenštajnu imaju potpuni pristup jedinstvenom tržištu na temelju Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i stoga imaju ravnopravan pristup ovoj inicijativi. Budući da Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a, britanski državljani / MSP-ovi koji žive ili imaju nastan u UK-u ne mogu se prijaviti.


Ovo je polje obvezno Odabrana opcija nije dopuštena za ovaj zahtjev
Ovo je polje obvezno Odabrana opcija nije dopuštena za ovaj zahtjev

Pojedinosti o podršci

Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno
Bilješka2 - Usluge besplatne personalizirane podrške u području intelektualnog vlasništva ne treba miješati s uslugom alternativnog rješavanja sporova (ARS) Prikaži Sakrij

2 Usluge besplatne personalizirane podrške u području intelektualnog vlasništva ne treba miješati s uslugom alternativnog rješavanja sporova (ARS). EUIPO pruža posebnu COVID-19 uslugu koja nije pravne naravi kako bi MSP-ovima omogućio donošenje informirane odluke o odabiru mehanizama rješavanja spora za rješavanje svih sporova pred EUIPO-om. Ova posebna usluga koja nije pravne naravi naziva se alternativno rješavanje sporova i mogu je zatražiti mala i srednja poduzeća u sljedećim postupcima pri EUIPO-u: postupak prigovora (nakon razdoblja „hlađenja”) za mala i srednja poduzeća bez zastupnika, postupak brisanja iz registra, postupak proglašavanja ništavosti, žalbeni postupak. Alternativno rješavanje sporova nije dio besplatne personalizirane podrške u području intelektualnog vlasništva.
Putem usluge ARS mala i srednja poduzeća obavještavaju se o sljedećim mehanizmima nagodbe dostupnima u EUIPO-u ili drugdje: posredovanje, mirenje, pomoć u pregovorima, rana neutralna evaluacija i (neobvezujuće) imenovanje stručnjaka.
Za sva pitanja u vezi s alternativnim rješavanjem sporova, pošaljite e-poruku na ADR-Info@euipo.europa.eu. Jedan od mogućih ishoda alternativnog rješavanja sporova je savjet malim i srednjim poduzećima da zatraže uslugu besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva ili pravni savjet.
Usluge besplatne pravne pomoći u području zaštite prava intelektualnog vlasništva mogu obuhvaćati profesionalno zastupanje MSP-ova u bilo kojem od prethodno navedenih mehanizama nagodbe, a mogu obuhvaćati i savjetovanje o mogućim mehanizmima nagodbe tijekom razdoblja „hlađenja” (u postupku prigovora) i u slučaju da strane imaju zastupnika.

Ovo je polje obvezno

Možete odabrati više od jedne stavke

Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno

Možete odabrati više od jedne stavke

*Ovo je zemlja/zemljopisno područje gdje vam je potrebna podrška u području intelektualnog vlasništva

Ovo je polje obvezno

*Besplatna usluga pružanja personaliziranih savjeta u području intelektualnog vlasništva (koja ne uključuje uslugu alternativnog rješavanja sporova) pomaže malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) u kontekstu krize prouzročene bolešću COVID-19. Preporučujemo vam da ne podnosite zahtjev za pružanje te usluge ako vaše poduzeće već zastupa odvjetnik specijaliziran za pitanja intelektualnog vlasništva.

Poslovni podatci za kontakt

Ovo je polje obvezno Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno Unesite valjanu e-adresu.

Uvjeti korištenja

Ovim putem potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la uvjete korištenja navedene u nastavku. Ovo je polje obvezno

U odnosu na besplatne usluge, EUIPO izrađuje popis pružatelja usluga na temelju prijava zaprimljenih nakon objave Poziva na iskaz interesa. EUIPO je predan prikupljanju i klasificiranju pružatelja usluga te pomaganju MSP-ovima putem pružanja podataka za kontakt onih koji odgovaraju potrebama MSP-ova.

Popis ne treba biti sveobuhvatan i usluge pružanja besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva mogu se zatražiti izvan inicijative EUIPO-a.

Usluge koje nude i pružaju pružatelji usluga besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva nisu usluge EUIPO-a. Točnost pruženih informacija isključiva je odgovornost pružatelja usluga besplatne pravne pomoći.

EUIPO ne jamči dostupnost, razinu usluge ni stvarno pružanje usluga EDR-a ili usluga besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva.

U kontekstu ove besplatne personalizirane inicijative za savjetovanje u području intelektualnog vlasništva, EUIPO ne nudi pravne savjete i oslobođen je bilo koje odgovornosti, uključujući bilo koju štetu koju je prouzrokovao pružatelj usluge ili usluga EDR-a MSP-u ili trećim stranama tijekom pružanja usluge ili kao posljedica iste.

EUIPO neće refundirati ni preuzeti bilo koji trošak nastao zbog usluga koje je pružio MSP-a za usluge koje su pružile treće strane.

Informacije sadržane na ovom mrežnom mjestu ne treba smatrati oglašavanjem pravnih usluga prema zakonima i pravilima profesionalnog ponašanja bilo koje države članice EU-a/EGP-a.

Po predočenju zahtjeva i na temelju informacija iz obrasca, EUIPO će stupiti u kontakt s MSP-om i ponuditi podršku, ili dodjeljivanjem osobe zadužene za predmet EDR-a ili davanjem popisa dostupnih pružatelja usluge besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva koji zadovoljavaju kriterije. Izbor pružatelja usluge besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva i kontakt s njime ovisit će isključivo o inicijativi MSP-a. Besplatno personalizirano savjetovanje EUIPO-a u području intelektualnog vlasništva ograničeno je na pružanje jedne usluge po MSP-u. Nakon što MSP primi besplatnu uslugu, isključivo je odgovoran za traženje i pregovaranje o bilo kakvim drugim uslugama uz naknadu izravno s pružateljem besplatnih usluga.

Pristajem da se sa mnom kontaktira za potrebe pružanja informacija i ispitivanja zadovoljstva klijenata. Ovo je polje obvezno

Pristajem na objavu anonimiziranih rezultata i pojedinosti o pruženim povratnim informacijama. Ovo je polje obvezno

Istinitost i točnost informacija. Ovo je polje obvezno

Izjavljujem da su ovdje pružene informacije točne i potpune te da su pružene u dobroj namjeri. Odgovoran/a sam za bilo koje greške ili izostavljanja do kojih može doći. Ako se bilo koja od ovdje pruženih izjava pokaže lažnom ili netočnom, svjestan/na sam da mogu biti isključen/a iz besplatnog personaliziranog savjetovanja u području intelektualnog vlasništva.

Imajte na umu da se nakon potvrde/podnošenja ovog obrasca svim podatcima koji su u njemu sadržani upravlja u skladu s uvjetima iz izjave o privatnosti u pogledu obrade osobnih podataka.

Zaštita podataka: Osobni podatci prikupljeni za potrebe ovog postupka obrađuju su u skladu s Uredbom (EZ) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. Spomenute će podatke obrađivati Ured kako je navedeno u izjavi o privatnosti objavljenoj na internetskim stranicama Ureda (https://euipo.europa.eu/ohimportal/hr/data-protection) i na kraju obrazaca. Svi zahtjevi vezani uz osobne podatke upućuju se Službeniku za zaštitu podataka Ureda na adresu e-pošte DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Pritužbe: ako voditelj obrade podataka i/ili službenik za zaštitu podataka ne riješe spor, pritužbe se mogu u svakom trenutku uputiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.
Rate this page