Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

EUIPO

Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji.

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Pobrinite se za svoja prava

Sukladno članku 9. Uredbe o žigu EU-a, „registracija žiga EU-a nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega. Nositelj žiga ovlašten je spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe isti znak u trgovačkom prometu za proizvode i/ili usluge istovjetne onima za koje je žig EU-a registriran (...)”

Provedba prava na žig jednako je važna kao i stvaranje marke. Ako to ne učinite, valjanost vašeg žiga može se dovesti u pitanje, a vaša će marka izgubiti na vrijednosti.

Sami ste odgovorni za provedbu svojeg prava na registrirani žig. Da biste u tome bili uspješni, morate učiniti sljedeće:

  • Pobrinite se da je vaš žig ispravno registriran za proizvode i usluge koje su predmet vašeg poslovanja.
  • Budite oprezni. Registrirani žig upozorit će konkurente da vi imate pravo na njega, ali ako se netko koristi vašim ili nekim sličnim žigom bez vašeg odobrenja, na vama je da poduzmete sve kako biste ih zaustavili.

EUIPO je odgovoran za registraciju žigova EU-a i dizajna Zajednice.

EUIPO nije tijelo za provedbu zakona, stoga vam ne možemo pružiti pravni savjet o provedbi prava na žig ili dizajn.

 

Registri

Uvjerite se da nitko ne pokušava zaštititi istovjetan ili sličan žig.

Pretražite registre žigova i provjerite sadrže li prijave ili registracije žigova koji su istovjetni ili slični vašima.

Pružamo vam alat za pretraživanje prijava ili registracija žigova EU-a pod nazivom eSearch plus. Registrirani korisnici mogu konfigurirati automatska nadzorna upozorenja i primati obavijest kad god Ured zaprimi potencijalno sporne prijave žiga.

TMview je alat za globalno pretraživanje žigova i pruža informacije o žigovima iz prve ruke, a njihov je izvor otprilike 60 ureda za intelektualno vlasništvo, uključujući sve nacionalne i regionalne urede za intelektualno vlasništvo u EU-u. Moguće je putem interneta besplatno pristupiti podatcima o više od 40 milijuna žigova na adresi: www.tmdn.org

Ako ne možete sami pretraživati, pravni stručnjaci nude specijalizirane usluge praćenja žigova.

Otkrijete li da je vaš konkurent podnio prijavu za registraciju ili je već registrirao žig koji je sličan ili istovjetan vašem, možete iskoristiti svoje ranije pravo i uložiti prigovor ili podnijeti zahtjev za brisanje registracije tog žiga.

Tržište

Pobrinite se da se nitko na tržištu ne koristi vašim žigom.

Pratite stanje na tržištu putem medija, stručnih publikacija i interneta kako biste saznali koriste li se druga trgovačka društva vašim žigom bez dopuštenja. Moguće je da se prodaju nezakonite kopije vaših proizvoda ili da se vaši konkurenti koriste žigovima koji su slični, ali ne i istovjetni, vašem žigu EU-a.

EUIPO surađuje s nizom tržišta za elektroničku trgovinu kako bi prikupio informacije o njihovim alatima zaštite intelektualnog vlasništva i time vam olakšao poduzimanje potrebnih mjera i upotrebu resursa koje stavljaju na raspolaganje. Više informacija potražite ovdje

Razmotrite mogućnost podnošenja zahtjeva za zaštitu od povrede prava carinskoj upravi u vašoj zemlji. Službenici za graničnu kontrolu koriste se tim bazama podataka za upućivanje na potencijalne povrede prava i zapljenu krivotvorenih proizvoda.

Podatke o svojim proizvodima i markama možete unijeti u IP Enforcement Portal, tj. bazu podataka za provedbu prava. Ta baza podataka tijelima za provedbu zakona služi kao pomoć pri prepoznavanju krivotvorenih proizvoda. Besplatna je, a u nju možete unijeti podatke o ambalaži, etiketama kao i podatke za kontakt. Tim se podatcima tada koriste tijela za provedbu zakona kako bi razlikovala krivotvorene proizvode od autentičnih.

Na vama je da djelujete.

U EUIPO-u i u nacionalnim registrima

Uložite prigovor na neku prijavu ili zatražite brisanje registracije istovjetnih ili sličnih žigova.

 

Prigovor

Čim se vašoj prijavi žiga EU-a dodijeli datum podnošenja, možete uložiti prigovor na registracije na razini EU-a i na nacionalnoj razini unutar Europske unije podnesene nakon tog datuma.
Kako biste zaštitili svoja prava, redovito pretražujte prijave žigova EU-a i nacionalne registracije te na internetu potražite dokaze s tržišta. Odvjetnici specijalizirani za zaštitu žigova i službe zadužene za nadzor tržišta mogu vam pomoći provođenjem pretraživanja i pružanjem savjeta.

 

Brisanje iz registra

Registrirani žigovi EU-a i nacionalni žigovi u Europskoj uniji mogu se brisati iz registra. Ako smatrate da postojeći registrirani žig nije bio u uporabi iako podliježe uvjetu uporabe, možete zatražiti njegov opoziv. Ako smatrate da je postojeći registrirani žig u sukobu s vašim ranijim pravom ili ako smatrate da je njegova registracija ništava, možete tražiti da se proglasi ništavim. Kao alternativa proglašenju ništavosti žiga EU-a, nositelj žiga može zatražiti prijenos prava na žig u svoju korist ako je žig bio registriran na ime njegova trgovačkog zastupnika ili predstavnika bez odobrenja nositelja.

Zahtjev za brisanje iz registra stoji 630 eura. Proglašenjem ništavosti žig postaje ništav s retroaktivnim učinkom (u potpunosti se uklanja iz Registra žigova), a opoziv se primjenjuje od datuma predaje zahtjeva Uredu.

Na sudovima i u poslovanju

Postupanje protiv počinitelja

Savjetujemo vam da se obratite pravnom zastupniku prije poduzimanja bilo koje pravne radnje u sporu.

 

Obavijest navodnom počinitelju – pisani zahtjevi za obustavu sporne radnje

Kada otkrijete da vam je pravo povrijeđeno, razmislite o slanju pisanog zahtjeva za obustavu sporne radnje kojim svojeg konkurenta obavještavate o sukobu prava. Na taj će način vaš konkurent i službeno postati svjestan vaših prava i činjenice da se može izložiti daljnjim pravnim radnjama ako nastavi kršiti vaša prava.

 

Pregovori

U nekim ćete slučajevima možda postići nagodbu mirenjem i arbitražom. Te su usluge primjerene za sporove između trgovačkih društava u kojima obje strane traže praktična i financijski povoljna rješenja.

 

Građanskopravne mjere

Ako vaši pokušaji upozoravanja ili pregovaranja s navodnim počiniteljem ne uspiju, dostupne su i druge pravne mjere za borbu protiv povrede prava, kao što su prethodne sudske mjere i preventivne pljenidbe u cilju sprječavanja nezakonite uporabe vašeg žiga. U svim slučajevima moraju se poduzeti građanskopravne mjere na nacionalnoj razini na području odgovarajuće sudske nadležnosti u EU-u. Međutim, jedna je od prednosti žiga EU-a činjenica da je jedan sud nadležan odrediti takvu mjeru u svim državama članicama.

 

Kaznenopravne mjere

Kaznenopravne mjere primjenjuju se kad je riječ o djelatnostima krivotvorenja i piratstva. Morat ćete se obratiti nacionalnim tijelima za provedbu zakona i progon na području odgovarajuće sudske nadležnosti u EU-u.

Imajte na umu da pravila provedbe kaznenog prava u području intelektualnog vlasništva još nisu usklađena u Europskoj uniji. Kaznenopravne mjere poduzimaju se na nacionalnoj razini prema relevantnom nacionalnom pravu. Kao rezultat toga, mogućnosti dostupne na razini Europske unije za provedbu kaznenog prava znatno se razlikuju i nije uvijek moguće primijeniti kaznenopravne mjere izvršenja na isti način u svakoj državi.

Ako se od vas zatraži da dokažete postojanje svojeg žiga EU-a u sudskom postupku, možete pribaviti neovjerenu ili ovjerenu presliku svoje registracije putem alata eSearch plus ili elektroničkog obrasca za uvid u spis.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.