Smjernice EUIPO-a

 


Trenutačna EUIPO-ova praksa u području žigova i dizajna sadržana je u nizu smjernica za ispitivanje čija je svrha pomoć našim korisnicima i našem zaduženom za različite postupke.

Compass on a table