Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

EUIPO-ova jezična politika

Pet radnih jezika Ureda jesu engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski. Prijave žigova i dizajna mogu se podnijeti na 23 službena jezika Europske unije. Registri žigova EU-a i registriranih dizajna Zajednice također se objavljuju na 23 službena jezika EU-a. Sadržaj EUIPO-ovog mrežnog mjesta objavljuje se na barem pet jezika Ureda, a često i na ostalih 18 službenih jezika.

U EUIPO-u nastojimo osigurati pristup svima u EU-u informacijama o pravima intelektualnog vlasništva na jeziku koji osoba razumije, čak i kad to nije njezin materinski jezik.

 

Kad god je to moguće, s vama ćemo komunicirati na službenom jeziku vaše zemlje.  Međutim, na sva jezična pitanja koja se odnose na pojedini postupak žiga ili dizajna primjenjuju se mjerodavne uredbe i smjernice Ureda.

Dodatne informacije o tome na kojim se jezicima mogu voditi postupci u Uredu nalaze se u mjerodavnim uredbama, posebno u člancima 146. i 147. Uredbe o žigu EU-a, člancima 24., 25. i 26. Uredbe o provedbi Uredbe o žigu EU-a, člancima 98. i 99. Uredbe o dizajnu Zajednice i člancima 29., 80., 81. i 83. Uredbe o provedbi Uredbe o dizajnu Zajednice.

 

Na mrežnom mjestu odaberite jezik koji želite.

Na svim našim mrežnim stranicama u gornjem se lijevom kutu nalazi padajući izbornik u kojem se može odabrati jezik na kojem želite pregledavati stranice.

Uz to, ako želite pregledati sudsku praksu kao podršku predmetu koji je na sudu, naša tražilica sudske prakse eSearch Case Law nudi strojno prevođenje kako biste odmah razumjeli osnove sadržaja određene presude prije nego investirate u ovjerene prijevode.

 

Terminologija EUIPO-a

EUIPO nudi službenu terminologiju u području intelektualnog vlasništva na svim jezicima EU-a. Time se doprinosi pravnoj sigurnosti u području intelektualnog vlasništva. Pojmovi su javno dostupni u međuinstitucijskoj terminološkoj bazi EU-a (IATE).

 

Prijevodi

Prijevode potrebne za rad Ureda osigurava Prevoditeljski centar za tijela EU-a.

Osim toga, EUIPO se trudi upotrebljavati najnoviju tehnologiju strojnog prevođenja kako bi svojim korisnicima osigurao dodatne informacije na njihovu jeziku, čak i na onim jezicima koji nisu službeni u EU-u.

 


Posljednji put ažurirano 04-03-2020
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija