Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Nazivi .eu domene

.eu je nacionalna vršna domena (ccTLD) za Europsku uniju (EU).

Svako poduzeće, pojedinac ili organizacija s boravištem u Europskoj uniji ili na Islandu, u Lihtenštajnu ili Norveškoj mogu registrirati naziv .eu ili .ею domene.


Registriranjem naziva .eu domene koji je jednak imenu vašeg žiga jačaju se povezana prava intelektualnog vlasništva i sprečavaju se druge osobe da registriraju naziv .eu domene jednak vašem žigu.EUIPO se koristibazom podataka WHOIS kako bi obavijestio korisnike o raspoloživosti naziva .eu domene koji je jednak njihovu žigu na kraju postupka e-prijave. Isto tako, korisnici mogu postaviti upozorenja u korisničkom sučelju i pretraživaču eSearch kako bi ih se obavijestilo da je registriran naziv .eu domene koji je jednak njihovu žigu.

Imajte na umu da trebate registrirati naziv .eu domene putem akreditiranog registrirara (popis je dostupan na internetskoj stranici Ureda za registraciju).EUIPO surađuje s organizacijom EURid kako bi pružio informacije o nazivima .eu domena i njihovoj raspoloživosti. Svrha je te suradnje omogućavanje informiranosti radi zaštite prava intelektualnog vlasništva vlasnika žigova EU-a.

Informacije se pružaju izbaze podataka WHOIS. Međutim, EUIPO ni u kom slučaju nije odgovoran za sadržaj, točnost ili bilo koje s time povezane informacije.EURid je upravitelj registra nacionalnih vršnih domena .eu i .ею kojeg je imenovala Europska komisija. Više informacija.Svoj naziv .eu domene možete registrirati pri bilo kojem akreditiranom registraru domene .eu.Postavljanjem upozorenja bit ćete obaviješteni čim bude registriran naziv .eu domene koji se smatra jednakim vašem žigu ili vašim žigovima EU-a.Pristupite sučelju User Area na internetskim stranicama EUIPO-a i kliknite na karticu „Upozorenja” („Alerts”).

upozorenje

Opciju postavljanja upozorenja o nazivima .eu domena možete pronaći u kartici „konfiguracija” („configuration”).

Možete postaviti samo jedno upozorenje za naziv .eu domene po žigu EU-a.

Više informacija o postavljanju upozorenja pročitajteovdje.Kliknite na križić u stupcu „Radnje” („Actions”) za brisanje upozorenja.

izbriši_upozorenjeThis site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.