Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu


Sadržaj ove stranice dostupan je samo na sljedećim jezicima: English, Español, Deutsch, Français i Italiano.

Žalbena vijeća

„Obvezali smo se da ćemo osigurati učinkovito rješavanje sporova, pojednostavljene žalbene postupke te dosljednost prakse.”

Th. M. Margellos, predsjednik vijeća

Žalbena vijeća odgovorna su za odlučivanje o žalbama na prvostupanjske odluke koje je donio EUIPO u odnosu na žigove Europske unije i registrirane dizajne Zajednice. Odluke vijeća podliježu tužbama pred Općim sudom, na čije je presude opet moguće uložiti žalbu pred Sudom Europske unije (EU) u pogledu pravnih pitanja. Žalbena vijeća su neovisna te se u odlučivanju o predmetu nisu obvezna pridržavati nikakvih uputa.

Žalbeno vijeće koje odlučuje o predmetu sastoji se od tri člana, uključujući predsjedatelja. Dva od ta tri člana moraju biti pravne struke. Međutim, u posebnim slučajevima, odluke o predmetima može donijeti Veliko vijeće ili jedan član.

Veliko vijeće sastoji se od devet članova, uključujući predsjednika žalbenih vijeća u funkciji predsjedatelja, predsjedatelje vijeća te obične članove koji su odabrani s posebnog popisa kako bi se dobio ukupan broj od devet članova. Vijeće može uputiti predmet Velikom vijeću ako smatra da je to opravdano s obzirom na njegovu pravnu složenost, važnost ili posebne okolnosti, na primjer, ako su žalbena vijeća donijela različite odluke o pravnom pitanju iznesenom u određenom predmetu. Iz istih razloga, predsjedništvo može uputiti predmet Velikom vijeću.

Odbor kojemu je dodijeljen predmet može proslijediti predmet jednom članu koji je pravne struke, među ostalim, ako se tom odlukom zaključuje postupak nakon povlačenja, odbijanja, odricanja ili brisanja osporavanog ili ranijeg žiga, utvrđuje iznos troškova, ako se ona odnosi samo na dopuštenost žalbe ili je povezana sa žalbom na odluke ispitivača koje su donesene u skladu s člankom 7. Uredbe o žigu Europske unije te ako vijeće potvrdi tu odluku (vidjeti članak 36. Delegirane uredbe o žigu EU-a).

 

Uredba

Žalbena vijeća uređena su Delegiranom uredbom o žigu EU-a. Ona se primjenjuje na upravljanje žalbama u skladu s uredbama o žigu i dizajnu.

 

Predsjedništvo

Predsjedništvo je odgovorno za utvrđivanje pravila i organiziranje rada žalbenih vijeća, među ostalim za raspoređivanje članova u pojedino vijeće te za utvrđivanje pravila za raspodjelu predmeta pojedinom vijeću. Čine ga predsjednik žalbenih vijeća, koji predsjeda predsjedništvom, te predsjedatelji vijeća i članovi koje su za svaku kalendarsku godinu izabrali svi članovi vijeća (osim predsjednika i predsjedatelja žalbenih vijeća).

O tome predsjedništvo odlučuje svake godine. Žalbena vijeća sada se sastoje od četiriju vijeća koja isključivo rješavaju predmete povezane sa žigovima te jednog vijeća koje se bavi predmetima povezanim s dizajnima. Osim toga, Veliko vijeće može voditi postupak povezan s bilo kojim predmetom koji se odnosi na žigove i dizajne.

 

Članovi žalbenih vijeća

Predsjednika žalbenih vijeća imenuje Vijeće Europske unije. Predsjednik ima upravljačke i organizacijske ovlasti i predsjeda predsjedništvom i Velikim žalbenim vijećem. Predsjedatelje žalbenih vijeća također imenuje Vijeće Europske unije. Oni imaju upravljačku i organizacijsku odgovornost u pogledu svojih vijeća te su odgovorni za imenovanje izvjestitelja u svakom žalbenom predmetu. Članove žalbenih vijeća imenuje Upravljački odbor Ureda.

 

 
Pregled odluka Žalbenog vijeća Prikaži Sakrij
 
Studije žalbenih vijeća* Prikaži Sakrij


* Ispitivanja odražavaju mišljenje stručnjaka koji su ih izradili. Njihova je svrha pružiti informacije i olakšati razumijevanje stanja na tržištu te pravne i ekonomske propise i prakse u pogledu konkretnih pitanja u državama članicama. Ispitivanja se ni u kojem slučaju ne smiju smatrati mišljenjem žalbenih vijeća niti smiju imati obvezujući učinak na njih.

 

 

 

 

Posljednji put ažurirano 30-06-2017
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija