Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Žalba

Tko može podnijeti žalbu?

Svatko na koga odluka ima nepovoljan učinak može podnijeti žalbu.

Žalba protiv odluke koja se odnosi na žig košta 720 EUR, a žalba protiv odluke koja se odnosi na dizajn košta 800 EUR.

Vremensko ograničenje i obrazac za žalbu

Potrebno je razlikovati obavijest o žalbi od obrazloženja. Da biste saznali više, odaberite tekstualni okvir u nastavku.

Obavijest o žalbi

  • Obavijest o osporenoj odluci

  • 2 mjeseca

  • 4 mjeseca

Obrazloženje

Prvostupanjsko preispitivanje

Po primitku obrazloženja, tajništvo žalbenih vijeća najprije podnosi prvostupanjsku žalbu (obavijest o žalbi i obrazloženje). U slučajevima ex parte, tj. postupcima koji uključuju samo jednu stranku, odjel čija je odluka osporena svoju će odluku ispraviti ako utvrdi da je žalba prihvatljiva i utemeljena; utvrdi li da je žalba neprihvatljiva ili neutemeljena, slučaj se vraća žalbenim vijećima.

Nakon stupanja na snagu Uredbe o žigu EU-a, interlokutorno preispitivanje više se ne provodi u postupcima inter partes.

Postupci ex parte

Nakon što je jednom dovršeno interlokutorno preispitivanje u postupku ex parte, predmet se odmah podnosi predsjedavajućem nadležnog vijeća koji imenuje izvjestitelja.

Postupci inter parte

U postupcima inter partes provodi se nešto drukčiji postupak. U skladu s Poslovnikom žalbenih vijeća, nakon primitka obrazloženja, stranka protiv koje se podnosi žalba može podnijeti svoja očitovanja. Nakon podnesenog odgovora, vijeće strankama može odobriti daljnja podnošenja (odgovora/protuodgovora).

Nakon pisanog dijela postupka predmet se podnosi predsjedavajućem nadležnog vijeća, koji potom imenuje izvjestitelja.

U obje vrste postupka, ako izvjestitelj to smatra opravdanim, obratit će se stranci/strankama kako bi razjasnio sva važna pitanja u vezi sa žalbom. U suprotnom, odluku sastavlja i donosi vijeće. Čim žalbena vijeća donesu odluku, o njoj se obavještavaju stranke.

Opći sud

Na odluke vijeća može se podnijeti žalba pred Općim sudomnajkasnije dva mjeseca od priopćenja obavijesti o odluci. Žalbe se temelje na razlozima utvrđenima člankom 72. stavkom 2. Uredbe o žigu Europske unije i člankom 61. stavkom 2. Uredbe o registriranom dizajnu Zajednice.

Na sve presude Općeg suda može se uložiti žalba pred Sudom Europske unije.

 

 

Predmeti u postupku i zaključeni predmeti pred Velikim vijećem

Predmeti u postupku pred Velikim vijećem

Zaključeni predmeti pred Velikim vijećem

Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija