Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

EUIPO djeluje unutar više mreža i bavi se svim aspektima životnog ciklusa intelektualnog vlasništva. Razmjena znanja, suradnja na europskom i međunarodnom planu, rad Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva, kontakti s udruženjima korisnika i s poduzećima – sve to čini kapital Ureda u smislu društvenih odnosa i suradnje. Ovdje ćete pronaći dokumente kojima se uređuju EUIPO-ovi odnosi i suradnja s drugim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva u Europi i širom svijeta, s dionicima i velikom zajednicom korisnika te međunarodnim organizacijama i drugim tijelima i agencijama EU-a.

Višegodišnji plan
Europske promatračnice

Produljenjem višegodišnjeg plana Europske promatračnice na razdoblje od 2019. do 2020. željelo se produljiti višegodišnji plan 2014. – 2018. do kraja EUIPO-ova strateškog plana za razdoblje do 2020., odnosno do lipnja 2020. Strateški ciljevi i ključne inicijative Europske promatračnice u sljedećih pet godina sada su u potpunosti uključeni u EUIPO-ov strateški plan za razdoblje do 2025.


PDF

Portal za učenje
Akademije EUIPO-a

 

Akademija EUIPO-a priprema tečajeve, webinare i internetske tutorijale o intelektualnom vlasništvu. Ti edukativni sadržaji nude osnovne informacije o intelektualnom vlasništvu, ali i napredne module o specifičnim pravnim pitanjima ili načinima ostvarivanja prava.
 


Više pojedinosti >>

Studija utjecaja EUIPO-a u Alicanteu

 

Gospodarska komora u Alicanteu izradila je niz izvještaja o gospodarskom i društvenom utjecaju EUIPO-a na regiju Alicante i Autonomnu zajednicu Valencija.


PDF

Stručni pripravnički program pod nazivom Pan-European Seal

 

Stručni pripravnički program pod nazivom Pan-European Seal organiziraju EUIPO, Europski ured za patente i sveučilišta partneri u obliku jednogodišnjeg poslijediplomskog plaćenog pripravničkog staža.


Više pojedinosti >>

 

Naslov DIN Stvoreno Prvi prikaz
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.