Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

Portal za transparentnost – Financije

EUIPO se financira potpuno samostalno Cjelokupno njegovo poslovanje financira se prihodima od pristojbi za registraciju, što znači da niti Ured niti njegova mjesta poslovanja ne predstavljaju dodatan teret za Europsku uniju ili njezine porezne obveznike. Službeni financijski izvještaji EUIPO-a obuhvaćaju proračun, godišnja izvješća, izvješće o upravljanju proračunom i financijskom upravljanju, izvješće Europskog revizorskog suda i dokumente koji se odnose na rad EUIPO-ova Odbora za proračun.

Proračun EUIPO-a 2021.

 

Proračun EUIPO-a za sljedeću godinu priprema se i podnosi EUIPO-ovu Odboru za proračun radi odobrenja. Proračun se ne može početi izvršavati prije nego što ga odobri Odbor za proračun koji se sastoji od predstavnika država članica EU-a, Europske komisije i Europskog parlamenta.
 


PDF Više pojedinosti >>

Godišnja izvješća 2020.

 

EUIPO-ova godišnja izvješća obuhvaćaju financijska izvješća Ureda (bilancu, izvješće o poslovnom rezultatu, tablicu gotovinskog toka, izvještaj o promjenama kapitala) te izvješća o izvršenju proračuna EUIPO-a. Godišnja izvješća moraju biti u skladu s mjerodavnim pravilima, točna i potpuna te moraju pružati istinit i fer prikaz. Sastavljaju se u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.


PDF Više pojedinosti >>

Izvješća Europskog
revizorskog suda

 

Europski revizorski sud institucija je Europske unije nadležna za reviziju financija EU-a. U ulozi vanjskog revizora EU-a, Europski revizorski sud doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-a i djeluje kao neovisni čuvar financijskih interesa Unije. Njegov je zadatak provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se i troše u skladu s odgovarajućim pravilima i propisima, kao i ostvaruje li se njima vrijednost za uloženi novac. Sud svake godine izdaje izvješće o reviziji EUIPO-a, koje se nakon izdavanja objavljuje na mrežnim stranicama EUIPO-a.
 


PDFViše pojedinosti >>

Uredba br. BC-1-19
Odbora za proračun

Uredba EUIPO-ova Odbora za proračun kojom se utvrđuju financijske odredbe primjenjive na Ured

Ovim se aktom utvrđuju financijske odredbe primjenjive na Ured. Među ostalim, Uredbom se utvrđuje vremenski raspored financijskog izvješćivanja i upravljanja proračunom u Uredu te načela izrade proračuna, postupci nabave i vanjska revizija.


PDF

Više informacija o računima i financijama   Više pojedinosti >>
EUIPO-ov Odbor za proračun   Više pojedinosti >>

 

Naslov DIN Stvoreno Prvi prikaz
Can’t find what you are looking for? Request here
Posljednji put ažurirano 22-06-2021
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija