Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Portal za transparentnost

EUIPO u cijelosti poštuje načelo transparentnosti i pristupačnosti u okviru članka 15. stavka 3 UFEU-a. Cilj je portala za transparentnost olakšati pretraživanje i pronalazak dokumenata, a novoobjavljeni dokumenti bit će dostupni na portalu. Dokumenti su organizirani u pet kategorija: poslovanje, okoliš, osoblje, organizacija te društveni odnosi i suradnja, a može im se pristupiti s pomoću trake izbornika na desnoj strani ili kliznog izbornika u nastavku:

Dokumenti navedeni u nastavku osnovni su dokumenti ili poveznice na osnovne skupine dokumenata i informacije u javnom registru, a navedeni su ovdje radi lakšeg pristupa.

Strateški plan 2025.

 

Strateški plan je plan djelovanja EUIPO-a i u njemu je navedena strateška vizija EUIPO-a do 2025. Strateški plan izrađen je uz savjete i primjedbe brojnih izvora – osoblja, korisnika i ureda za intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji i izvan nje te ga je odobrio Upravni odbor EUIPO-a.

 


PDF Više pojedinosti >>

Program rada

 

Ured svake godine priprema program rada koji treba odobriti Upravni odbor, a on se sastoji od predstavnika iz država članica EU-a, Europske komisije i Europskog parlamenta. Program rada obuhvaća sve planirane aktivnosti Ureda za sljedeću godinu. Program rada počinje se provoditi nakon što ga odobri Upravni odbor.


PDF Više pojedinosti >>

Proračun EUIPO-a 2023.

 

Proračun EUIPO-a za sljedeću godinu priprema se i daje na odobrenje Odboru za proračun Ureda. Proračun se ne može početi izvršavati prije nego što ga odobri Odbor za proračun koji se sastoji od predstavnika iz država članica EU-a, Europske komisije i Europskog parlamenta.
 


PDF Više pojedinosti >>

EUIPO-ov indeks sadržaja prema Globalnoj inicijativi za izvješćivanje (GRI)

 

EUIPO-ov indeks sadržaja prema GRI-ju sažima ciklus izvješćivanja EUIPO-a i objavljuje se kao prilog godišnjem izvješću Ureda u prvom polugodištu svake godine. Kao javna ustanova EUIPO je posvećen postizanju održivosti u pružanju svojih usluga te u provedbi politika i strategija navedenih u njegovu strateškom planu 2020.


PDF

Dokument Preuzmi
Strategic Plan 2025 PDF Više pojedinosti >>
Prikaz organizacijske strukture Ureda PDFViše pojedinosti >>
Upravni odbor Više pojedinosti >>
Izvješće EUIPO-a usmjereno na žigove: Promjene od 2010. do 2017. PDF
Izvješće EUIPO-a usmjereno na dizajne: Promjene od 2010. do 2019. PDF
Osnivački akt PDF

 

Naslov DIN Stvoreno Prvi prikaz
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.