Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu


 

Praksa u području žigova

Ako želite pogledati prethodna izdanja smjernica, pregledajte Repozitorij.

 

Odjeljci Zadnje izmjene Datum stupanja na snagu

Uvod

  01.10.2017

Napomena urednika i opći uvod

  01.10.2017
Dio A: Opća pravila    

Odjeljak 1.: Komunikacijska sredstva, rokovi

  01.10.2017

Odjeljak 2.: Opća načela koja treba poštovati tijekom postupka

  01.10.2017

Odjeljak 3.: Plaćanje pristojbi, troškova i naknada

  01.10.2017

Odjeljak 4.:Jezik postupka

  01.10.2017

Odjeljak 5.: Ovlašteno zastupanje

  01.10.2017

Odjeljak 6.: Opoziv odluka, brisanje unosa iz registra i ispravljanje pogrešaka

  01.10.2017

Odjeljak 7.: Preispitivanje

  01.10.2017

Odjeljak 8.: Povrat u prijašnje stanje

  01.10.2017

Odjeljak 9.: Proširenje

  01.10.2017
Dio B: Ispitivanje    

Odjeljak 1.: Postupak

  01.10.2017

Odjeljak 2.: Formalnosti

  01.10.2017

Odjeljak 3.: Klasifikacija

01.01.2019 01.10.2017

Odjeljak 4.: Apsolutni razlozi za odbijanje

   

Poglavlje 1.: Opća načela

  01.10.2017

Poglavlje 2.: Definicija žiga EU-a (članak 7. stavak 1. točka (a) Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 3.: Žigovi koji nemaju razlikovni karakter (članak 7. stavka 1. točka (b) Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 4.: Opisni žigovi (članak 7. stavak 1. točke (c) Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

apitel 5: Tecken eller upplysningar som blivit sedvanliga beteckningar (artikel 7.1 d i EU-varumärkesförordningen

  01.10.2017

Poglavlje 6.: Oblici ili druga obilježja s bitnom tehničkom funkcijom, značajnom vrijednošću, odnosno oblici ili druga obilježja koja proizlaze iz same vrste proizvoda (članak 7. stavak 1. točka (e) Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 7.: Žigovi protivni javnom poretku ili prihvatljivim moralnim načelima (članak 7. stavak 1. točka (f) Uredba o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 8.: Žigovi koji dovode u zabludu (članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 9.: Žigovi u sukobu sa zastavama i drugim simbolima (članak 7. stavak 1. točka (h) i (i) Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 10.: Žigovi u sukobu s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (članak 7. stavak 1. točka (j) Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 11.: Žigovi u sukobu s tradicionalnim pojmovima za vina (članak 7. stavak 1. točka (k) Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 12.: Žigovi u sukobu sa zajamčeno tradicionalnim specijalitetima, članak 7. stavak 1. točka (l) Uredbe o žigu)

  01.10.2017

Poglavlje 13.: Žigovi u sukobu s prijašnjim denominacijama biljne sorte (članak 7. stavak 1. točka (m) Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 14.: Razlikovni karakter stečen uporabom (članak 7. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Poglavlje 15.: Zajednički žigovi EU-a

  01.10.2017

Poglavlje 16.: Certifikacijski žigovi EU-a

  01.10.2017
Dio C: Prigovor    

Odjeljak 0.: Uvod

  01.10.2017

Odjeljak 1.: Postupovna pitanja

  01.10.2017

Odjeljak 2.: Istovjetnost i vjerojatnost dovođenja u zabludu

   

Poglavlje 1.: Opća načela

  01.10.2017

Poglavlje 2.: Uspoređivanje proizvoda i usluga

01.01.2019 01.10.2017

Poglavlje 3.: Relevantna javnost i razina pozornosti

  01.10.2017

Poglavlje 4.: Uspoređivanje znakova

  01.10.2017

Poglavlje 5.: Razlikovni karakter ranijeg žiga

  01.10.2017

Poglavlje 6.: Ostali čimbenici

  01.10.2017

Poglavlje 7.: Cjelovita procjena

  01.10.2017

Odjeljak 3.: Neovlašteno podnošenje prijave koje provodi predstavnik nositelja žiga (članak 8. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Odjeljak 4.: Prava na temelju članka 8. stavka 4. i članka 8. stavka 6. Uredbe o žigu EU-a

  01.10.2017

Odjeljak 5.: Žigovi s ugledom (članak 8. stavak 5. Uredbe o žigu EU-a)

  01.10.2017

Odjeljak 6.: Dokaz o uporabi

  01.10.2017
Dio D: Brisanje    

Odjeljak 1.: Postupak brisanja

  01.10.2017

Odjeljak 2.: Materijalne odredbe

  01.10.2017
Dio E: Registar    

Odjeljak 1.: Izmjene u registraciji

  01.10.2017

Odjeljak 2.: Pretvaranje

  01.10.2017

Odjeljak 3.: Žigovi EU-a i registrirani dizajni Zajednice kao predmeti vlasništva

   

Poglavlje 1.: Prijenos

  01.10.2017

Poglavlje 2.: Licencije, stvarna prava, izvršenje, stečajni postupak ili sličan postupak

  01.10.2017

Odjeljak 4.: Produljenje

  01.10.2017

Odjeljak 5.: Uvid u spis

  01.10.2017

Odjeljak 6.: Drugi unosi u registar

   

Poglavlje 1.: Protutužbe

  01.10.2017
Dio M: Međunarodni žigovi   01.10.2017
Posljednji put ažurirano 15-02-2019
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija