Uvjeti uporabe e-operacije kao alternative za korespondenciju

Kako je navedeno u točki 2. c) Priloga 2. Odluci izvršnog direktora o komunikaciji elektroničkim putem, EX-19-1 od 18. siječnja 2019.

c) Prijave, zahtjevi, obavijesti ili drugi dokumenti poslani Uredu

Sučelje User Area omogućuje korisniku elektroničko podnošenje prijava, zahtjeva, priopćenja ili dokumenata. U pravilu, nakon što su prijava, zahtjev, priopćenje ili drugi dokument podneseni elektroničkim putem, sljedeće prijave, zahtjevi, priopćenja ili drugi dokumenti u istom predmetu podnose se na isti način.

U sučelju User Area može se upotrijebiti i gumb „Alternativa za korespondenciju“. Ona se može upotrijebiti samo kada je ispunjen jedan od sljedeća dva uvjeta.

  1. U sučelju User Area nisu dostupne posebne e-operacije.
  2. U sučelju User Area dostupna je posebna e-operacija, ali ta je e-operacija trenutno nedostupna zbog tehničkog kvara. Kada je ta posebna e-operacija ili e-podnošenje prijave žiga EU-a ili e-produljenje registracije žiga EU-a, moraju se ispuniti uvjeti iz članka 4. stavka 6. Odluke EX-19-1 izvršnog direktora, a to znači da podnositelj zahtjeva za registraciju ili produljenje mora ponovno poslati isti zahtjev (istog sadržaja) putem posebne e-operacije u sučelju User Area u roku od tri radna dana od prvobitnog podnošenja. Za više pojedinosti vidjeti članak 4. stavak 6. Odluke EX-19-1 izvršnog direktora.

Elektronička potvrda primitka prijave, zahtjeva, priopćenja ili dokumenta poslanog putem e-operacije „alternativa za korespondenciju” dostavlja se u obliku „potvrde slanja” u „poslanim” stavkama u sučelju User Area.

Posljednji put ažurirano 05-03-2021