Zatražite administrativne dokumente

EUIPO-ov javni registar administrativnih dokumenata

Pristup dokumentima o žigovima Europske unije i registriranim dizajnima Zajednice uređen je odredbama (mjerama) navedenim u nastavku:

Za pristup dokumentima koji nisu izravno dostupni iz registra, trebate ispuniti i predati obrazac za podnošenje zahtjeva. Zahtjev se može predati i slanjem dopisa, telefaksa ili e-poruke na bilo kojem od službenih jezika Europske unije.

Imajte na umu da reference navedene u registru nisu pravno obvezujuće. Obvezujući su samo pravni akti objavljeni u Službenom listu (Eur-Lex).