Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

Prigovor

 

Postojanje ranijih prava relativan je razlog za odbijanje registracije žiga Europske unije. Ured ne ispituje na vlastitu inicijativu takve razloge za odbijanje. Zbog toga se prijava žiga EU-a objavljuje u Glasniku žigova EU-a i odobrava se rok od tri mjeseca za podnošenje prigovora radi zaštite ranijih prava na koja bi budući žig Europske unije mogao utjecati.

Stoga je Glasnik žigova Europske unije sredstvo informiranja o podnesenoj prijavi žiga Europske unije i time nositelji ranijih prava mogu zaštiti svoje pravo.

Isto tako, unutar sučelja User Area možete postaviti upozorenje gdje primate obavijest o prijavama žigova sličnih vašim žigovima.

Više pojedinosti o pretragama možete pronaći u Često postavljanim pitanjima o pretraživanju raspoloživosti.

Odjel za prigovore obrađuje prigovore podnesene u roku od tri mjeseca od objave prijave žiga Europske unije. Nakon provjere je li pristojba plaćena na vrijeme, Odjel za prigovore ispituje ispunjava li prigovor osnovne uvjete. Ako utvrdi nedostatke koji se mogu ispraviti, od podnositelja se traži da to učini.
Kada ta faza završi, podnositelj prijave žiga EU-a obavještava se o prigovoru. U tom trenutku započinje razdoblje od dva mjeseca tijekom kojeg obje strane mogu stupiti u kontakt radi prijateljskog sporazuma. To se naziva razdobljem „hlađenja”.

Za više informacija o svojim pravima pogledajte stranicu Pobrinite se za svoja prava, u odjeljku našeg mrežnog mjesta o žigovima nakon registracije.

Razdoblje „hlađenja” počinje nakon podnošenja prigovora i traje dva mjeseca, sve do početka kontradiktorne faze (u kojoj sudjeluju i podnositelj prigovora i podnositelj prijave). Ako kontradiktorna faza još nije započela i ako obje strane uspiju postići dogovor kojim se rješava prigovor, nijedna strana neće morati plaćati troškove.
Osim toga, ako se sporazum postigne na temelju ograničenja popisa proizvoda i usluga žiga EU-a izuzimanjem onih na koje se odnosi prigovor ili na temelju povlačenja prijave žiga EU-a, Ured podnositelju prigovora vraća pristojbu za prigovor.

Za dodatne informacije pogledajte Smjernice, Dio C – Prigovor, 1. odjeljak – Postupovna pitanja.

Prigovori na prijave za žig EU-a moraju se podnijeti u pisanom obliku u roku od tri mjeseca od objave prijave žiga EU-a u Glasniku žigova Europske unije.
Prigovor možete podnijeti i putem interneta. Nakon podnošenja internetskog obrasca, vašem zahtjevu dodjeljuje se broj prigovora.
Smatra se da je prigovor propisno podnesen samo ako je pristojba za prigovor plaćena.

Dodatne informacije o tome kako podnijeti prigovor na prijavu žiga EU-a ili na međunarodnu registraciju .

Za podnošenje obrasca prigovora Ured mora primiti uplatu u roku predviđenom za podnošenje prigovora.
Više pojedinosti o pristojbi za prigovor.

Kandidate koji nemaju prebivalište, glavno mjesto poslovanja ili stvarni i djelatni trgovački poslovni nastan unutar EEA-a (Europskog gospodarskog prostora) pred Uredom moraju zastupati zastupnici. Popisu zastupnika Ureda možete pristupiti putem podatkovne baze eSearch plus.
 

EUIPO-ov odjel za prigovore služi se s pet službenih jezika Ureda (engleskim, francuskim, njemačkim, španjolskim i talijanskim). Prigovor se može podnijeti samo na jednom od tih jezika te taj jezik mora biti i jedan od dvaju jezika koje je odabrao podnositelj prijave žiga Europske unije, kao što je navedeno u objavi prijave u Glasniku žigova EU-a. Taj se jezik zatim upotrebljava do kraja postupka prigovora.

Ako je prigovor podnesen na jednom od jezika Ureda (engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom), a taj se jezik razlikuje od jezika suprotstavljene prijave žiga EU-a, podnositelj prigovora ima rok od mjesec dana u kojem treba dostaviti prijevod na prikladni jezik.

Za više detalja o jeziku postupka pogledajte Smjernice, Dio A – Opća pravila, 4. odjeljak – Jezik postupka.

Prigovor se može podnijeti u roku od tri mjeseca nakon objave prijave žiga EU-a. Službeni datum objave jest datum na koji je prijava objavljena u dijelu A1 Glasnika žigova Europske unije. U tom roku Ured mora primiti prigovor i uplatu pristojbe za prigovor.

Za dodatne informacije u pogledu podnošenja prigovora pogledajte Smjernice, Dio C – Prigovor, 1. odjeljak – Postupovna pitanja.
Više informacija o pristojbama za prigovor.

Fizičke ili pravne osobe mogu podnijeti prigovor na temelju bilo kojeg broja žigova koji smatraju nužnim pod uvjetom da su nositelji tih žigova.

Dodatne informacije o ovoj temi mogu se pronaći u Smjernicama, Dio C – Prigovor, 0. odjeljak – Uvod.

Ne. Protustrana mora biti jedinstvena fizička ili pravna osoba i mora temeljiti prigovor na žigovima čiji je nositelj. U skladu s tim, ako se prigovor na prijavu žiga EU-a temelji na nekoliko žigova koji pripadaju različitim poduzećima (različitim fizičkim ili pravnim osobama), svaka pojedina osoba mora podnijeti zaseban prigovor.
Nekoliko osoba može biti protustrana u istom postupku prigovora samo ako su sunositelji suprotstavljenih žigova.

Dodatne informacije o ovoj temi mogu se pronaći u Smjernicama, Dio C – Prigovor, 0. odjeljak – Uvod.

Da. Jezik postupka utvrđuje se kada podnositelj prigovora odabere jedan od jezika Ureda koji mora biti istovjetan jednome od dvaju jezika navedenih u prijavi žiga EU-a. Sva korespondencija s Uredom kao i svi dokumenti na kojima podnositelji prigovora temelje svoja prava moraju biti sastavljeni ili prevedeni na jedan od jezika postupka.

Dodatne informacije o ovoj temi mogu se pronaći u Smjernicama, Dio C – Prigovor, 1. odjeljak – Postupovna pitanja.

Ured upućuje prigovor nakon što utvrdi da je prigovor prihvatljiv u skladu s Uredbom o žigu EU-a (EUTMR). To međutim ne znači da je „potpun”. Ako nakon isteka razdoblja „hlađenja” strane nisu postigle prijateljski sporazum, podnositelj prigovora ima na raspolaganju dva mjeseca da upotpuni spis podnošenjem dokaza na kojima se temelje njegovi argumenti i prava. Ured će tada proslijediti zaprimljene dokumente podnositelju prijave kako bi on u roku od dva mjeseca podnio svoje očitovanje.

Za dodatne informacije o toj temi pogledajte Smjernice, Dio C – Prigovor, 1. odjeljak – Postupovna pitanja.

Žigovi podliježu obvezi stvarne i konkretne uporabe na tržištu u razdoblju od pet godina nakon registracije u svim državama članicama Europske unije. U skladu s tim, Uredbom o žigu EU-a (EUTMR) podnositelju prijave omogućuje se da od podnositelja prigovora zatraži dokaz o upotrebi žigova na kojima se prigovor temelji pod uvjetom da su ti žigovi registrirani dulje od pet godina. Zahtjev za dokaz o uporabi mora biti „bezuvjetan” i podnesen kao „zaseban dokument”.
Proizvodi i usluge za koje dokaz o uporabi nije utvrđen bit će isključeni iz prigovora. Drugim riječima, postupak prigovora može se nastaviti samo u pogledu žigova te proizvoda i usluga za koje je dokazana stvarna i konkretna uporaba. Ako uporaba nije dokazana za bilo koje proizvode i usluge za koje su registrirani jedan ili više ranijih žigova, prigovor se odbacuje.

Dodatne informacije o ovoj temi mogu se pronaći u Smjernicama, Dio C – Prigovor, 6. odjeljak – Dokaz o uporabi.

Podneseni dokazi moraju sadržavati „navode o mjestu, vremenu, opsegu i prirodi uporabe suprotstavljenog žiga za proizvode i usluge za koje je registriran i na kojima se temelji prigovor”. Dokazi se, na primjer, mogu sastojati od popratnih dokumenata i predmeta kao što su ambalaža, etikete, cjenici, katalozi, računi, fotografije, novinski oglasi te izjave pod prisegom i potvrđene izjave.

Dodatne informacije o ovoj temi mogu se pronaći u Smjernicama, Dio C – Prigovor, 6. odjeljak – Dokaz o uporabi.
 

Odluka o raspodjeli troškova donosi se u odluci o biti stvari. U svim drugim slučajevima kada Odjel za prigovore EUIPO-a zaključi slučaj, odluka o troškovima prilaže se obavijesti. Kad su troškovi ograničeni na troškove zastupanja i pristojbu za prigovor, odluka o određivanju iznosa troškova uključuje se u odluku o raspodjeli troškova u skladu s maksimalnim iznosima utvrđenima člankom 18. Provedbene uredbe o žigu EU-a.

Dodatne informacije o toj temi mogu se pronaći u Smjernicama, Dio C – Prigovor, 1. odjeljak – Postupovna pitanja.

Podneseni dokazi moraju sadržavati „navode o mjestu, vremenu, opsegu i prirodi uporabe suprotstavljenog žiga za proizvode i usluge za koje je registriran i na kojima se temelji prigovor”. Dokazi se, na primjer, mogu sastojati od popratnih dokumenata i predmeta kao što su ambalaža, etikete, cjenici, katalozi, računi, fotografije, novinski oglasi te izjave pod prisegom i potvrđene izjave. Dokazi se moraju dostaviti na strukturiran način i moraju uključivati kazalo.

Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

Posljednji put ažurirano 18-07-2018
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija