Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

SME-fund-2023-tracking-codeFond za MSP-ove za 2023.


Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” program je bespovratnih sredstava osmišljen kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a pomoglo u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva (IV). Fond za MSP-ove inicijativa je Europske komisije koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a trajat će od 23. siječnja 2023. do 8. prosinca 2023..

Sredstva su ograničena i dostupna su prema redoslijedu prijave.

Želite li zatražiti povrat sredstava na temelju svojih vrijednosnih kupona (vaučera) iz Fonda za MSP-ove za 2022., pristupite svojem računu u Fondu za MSP-ove i ispunite obrazac zahtjeva za povrat sredstava.

Zašto je važna zaštita prava intelektualnog vlasništva?

Zaštita intelektualnog vlasništva neophodna je u digitalnom dobu. To je zakonit način sprječavanja neovlaštenog kopiranja ili korištenja vaših jedinstvenih ideja, proizvoda ili usluga. Zaštita intelektualnog vlasništva putem Fonda za MSP-ove dostupna je za različite vrste imovine, kao što su žigovi, dizajni, patenti i biljne sorte.

Tko se može koristiti sredstvima iz Fonda za MSP-ove?

Fond za MSP-ove nudi financijsku potporu MSP-ovima s poslovnim nastanom u Europskoj uniji. Prijavu može podnijeti vlasnik, zaposlenik ili ovlašteni vanjski zastupnik koji postupa u njihovo ime. Bespovratna sredstva dodjeljuju se MSP-u, a povrat sredstava uvijek se uplaćuje izravno na bankovni račun tog MSP-a.

Kako funkcionira Fond za MSP-ove?

Odaberi

VAŠA ZEMLJA

Fond za MSP-ove program je povrata sredstava na temelju izdanih vrijednosnih kupona koji se mogu iskoristiti za djelomično pokriće plaćenih pristojbi za odabrane aktivnosti. Dostupno je nekoliko vrsta vrijednosnih kupona, ovisno o aktivnosti koju želite provesti, a to su:

preddijagnostička usluga povezana s intelektualnim vlasništvom (IP Scan)

Do 1350 EUR*

Za pokriće troškova usluge IP Scan.

*Vrijednost se razlikuje, ovisno o zemlji.

 

Žigovi i dizajni

1000 EUR

Odnosi se na prihvatljive pristojbe za žigove i dizajne

Patenti

1500 EUR

Odnosi se na prihvatljive pristojbe za patente

 

Biljna sorta Zajednice

225 EUR

Odnosi se na pristojbu za internetsku prijavu biljne sorte Zajednice

Žigovi i dizajni

1000 EUR

Odnosi se na prihvatljive pristojbe za žigove i dizajne

 

Patenti

1500 EUR

Odnosi se na prihvatljive pristojbe za patente

Biljna sorta Zajednice

225 EUR

Odnosi se na pristojbu za internetsku prijavu biljne sorte Zajednice

 
 
 
 
 
 
 

Kako možete iskoristiti sredstva iz Fonda za MSP-ove:

 1.  Registrirajte se, prijavite se na svoj račun u Fondu za MSP-ove i podnesite obrazac za prijavu nakon što odaberete vrstu vrijednosnog kupona koja najbolje odgovara vašim poslovnim potrebama. Više informacija možete pronaći u odjeljku Česta pitanja.
 2.  Nakon što se vaša prijava odobri, primit ćete obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava i svoje vrijednosne kupone*. Nakon toga možete zatražiti željene aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom.
 3.  Kako biste dobili povrat sredstava za aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom koje ste zatražili, trebate podnijeti zahtjev za povrat sredstava nakon što ste platili aktivnosti, i to koristeći se obrascem dostupnim na vašem računu u Fondu za MSP-ove

*Napomena: 
Vrijednosni kuponi valjani su 2 mjeseca od trenutka kad primite bespovratna sredstva. To razdoblje valjanosti može se produžiti za dodatna 2 mjeseca. Ako trebate produženje, možete ga zatražiti izravno putem svojeg računa u Fondu za MSP-ove tijekom zadnjeg mjeseca prvobitnog dvomjesečnog razdoblja. Tijekom tog razdoblja možete zatražiti i platiti aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom na temelju odobrenih vrijednosnih kupona, a zatim zatražiti odgovarajući povrat sredstava, čime aktivirate svoje vrijednosne kupone.

Svoje vrijednosne kupone morate iskoristiti tijekom razdoblja valjanosti.
Ako vrijednosni kupon istekne, a nije produžen ni aktiviran, ne može se iskoristiti za povrat sredstava. Nećete imati pravo ponovno zatražiti sredstva iz Fonda za MSP-ove za isti vrijednosni kupon tijekom iste godine.

Nakon što ste aktivirali svoje vrijednosne kupone, započinje razdoblje provedbe tijekom kojeg možete zatražiti nove aktivnosti i tražiti dodatni povrat sredstava u okviru svojih vrijednosnih kupona. To razdoblje traje:

 • 6 mjeseci za vrijednosne kupone za IP Scan , te za žigove i dizajne
 • 12 mjeseci za vrijednosne kupone za patente

Ne postoji razdoblje provedbe za vrijednosni kupon za biljnu sortu Zajednice jer će on biti u potpunosti potrošen nakon što se zatraži prvi povrat sredstava.

Aktivnosti za koje se možete prijaviti

Iz Fonda za MSP-ove za 2023. financira se nekoliko aktivnosti koje će vam pomoći u provedbi strategije intelektualnog vlasništva ovisno o potrebama vašeg poslovanja.

Povrat 90 % troškova za preddijagnostičke usluge povezane s IV-om („IP Scan”)

 • Tijekom dogovorenih razgovora sa stručnjakom za intelektualno vlasništvo kojeg je odredio nacionalni ured za intelektualno vlasništvo, vi zajednički ispitujete vaš poslovni model, proizvode ili usluge i planove rasta kako biste odredili najprikladniju strategiju u pogledu intelektualnog vlasništva za vaše poslovanje. „IP Scan” nije pravna usluga.

 • Nakon procjene, stručnjak za intelektualno vlasništvo dat će vam cjelovito izvješće o vašoj strategiji intelektualnog vlasništva i predložiti niz najboljih praksi i preporuka o tome kako upravljati, zaštititi i razvijati vaša prava intelektualnog vlasništva u budućnosti.

 • Preddijagnostičke usluge povezane s IV-om („IP Scan”) obuhvaćaju sva prava intelektualnog vlasništva (žigove, dizajne, patente, korisne modele, oznake zemljopisnog podrijetla), kao i prava koja nisu ili ne mogu biti registrirana (npr. autorska prava, poslovne tajne, imena društava, nazivi domena).

 • Više informacija o usluzi IP Scan i njezinim prednostima možete pronaći na stranici o usluzi IP Scan. Za više informacija o usluzi IP Scan u okviru Fonda za MSP-ove posjetite mrežno mjesto ureda za intelektualno vlasništvo u svojoj zemlji.

 

Razina zaštite koju odaberete (nacionalna, regionalna, razina EU-a ili međunarodna razina) ovisit će o vašoj poslovnoj strategiji i vašim planovima rasta. Ako niste sigurni za koju se vrstu zaštite prijaviti odnosno na kojoj teritorijalnoj razini, u odabiru vam može pomoći preddijagnostička usluga povezana s intelektualnim vlasništvom (IP Scan) ili besplatno savjetovanje o intelektualnom vlasništvu (usluga besplatne personalizirane pomoći u području IV-a).

 • Povrat 75 % pristojbi za žigove i dizajne na razini EU-a
  Možete podnijeti zahtjev za povrat 75 % pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, pristojbi za dodatni razred te pristojbi za ispitivanje, registraciju, objavu i odgodu objave na razini EU-a. Registracija za tu vrstu zaštite trebala bi biti putem EUIPO-a.

 • Povrat 75 % pristojbi za žigove i dizajne na nacionalnoj i regionalnoj razini
  Možete podnijeti zahtjev za povrat 75 % pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, pristojbi za dodatni razred te pristojbi za ispitivanje, registraciju, objavu i odgodu objave na nacionalnoj i regionalnoj razini. Registracija za tu vrstu zaštite trebala bi biti izravno putem nacionalnog ureda za IV ili Ureda Beneluksa za intelektualno vlasništvo (za zaštitu na regionalnoj razini koja obuhvaća Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg).

 • Povrat 50 % pristojbi za žigove i dizajne izvan EU-a
  Možete podnijeti zahtjev za povrat 50 % osnovnih pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, pristojbi za naznaku i naknadnu naznaku izvan EU-a. Isključene su pristojbe za naznaku za zemlje EU-a, kao i pristojbe za obradu koje naplaćuje ured podrijetla. Zahtjev za tu vrstu zaštite trebao bi se podnijeti putem Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).

 

 • Povrat 75 % pristojbi za Izvještaj o pretraživanju stanja tehnike
  Pretraživanje se, prije podnošenja patentne prijave, obavlja u cijelom svijetu i mora ga provesti nacionalni ured za IV države članice EU-a.

 • Povrat 75 % pristojbi prije dodjele patenta (za podnošenje, pretraživanje i ispitivanje), te pristojbi za dodjelu, objavljivanje i nacionalnu zaštitu u državi članici EU-a.

 • Povrat 75 % pristojbi za podnošenje i pretraživanje europskih patenata podnesenih pri EPO-u.
  Sve su druge naknade za europski patent isključene.

 

 • Povrat 50 % pristojbe za internetsku prijavu na razini EU-a
  Možete zatražiti povrat 50 % pristojbe za internetsku prijavu. Pristojbe za prijave na papiru nisu prihvatljive za povrat sredstava iz Fonda za MSP-ove. Zahtjev za tu vrstu zaštite trebao bi se podnijeti putem Ureda Zajednice za biljne sorte (CPVO).

 

Vaš   Ured za IV nudi i vlastitu preddijagnostičku uslugu povezanu s IV-om („IP Scan”), koja nije obuhvaćena Fondom za MSP-ove. Pogledajte ovdje za više informacija.

Detaljne informacije o ograničenjima i pristojbama možete pronaći u pozivu na podnošenje prijedloga i odgovarajućim prilozima.

Prije podnošenja prijave:

Proces prijave je jednostavan. Samo provjerite imate li pripremljene sljedeće dokumente kada se prijavljujete. Ti dokumenti moraju biti u PDF formatu (prihvaćaju se skenirane inačice fizičkih dokumenata u PDF formatu). Sva dostavljena dokumentacija mora biti čitljiva i bez zaštite lozinkom.

 

Bankovni izvod vašeg društva (uzorak) koji sadržava sljedeće podatke: naziv društva kao vlasnika računa; puni IBAN broj s oznakom zemlje (primjeri) i oznaku BIC/SWIFT.

 

Potvrda o PDV-u ili potvrda o nacionalnom registracijskom broju vašeg društva koju izdaje nadležno nacionalno tijelo.

 

Ako je vaš MSP angažirao vanjskog zastupnika ili ste vi vanjski zastupnik koji postupa u ime MSP-a, morate dostaviti „časnu izjavu” (predložak), koju je potpisao ovlašteni vlasnik ili zaposlenik MSP-a.

Napomena: Pripremite sve informacije o svojem intelektualnom vlasništvu prije nego što započnete postupak prijave u Fond za MSP-ove kako biste što bolje iskoristili vrijeme.

Popis pristojbi i adresa za kontakt

U nastavku se nalazi popis pristojbi za koje je moguće zatražiti povrat sredstava prema aktivnosti i državi, kao i adresa za kontakt pri EUIPO-u, WIPO-u i uredima za intelektualno vlasništvo u državama članicama gdje je moguće dobiti pomoć u vezi sa svim aspektima Fonda za MSP-ove.

Popis je samo okviran i može se mijenjati jer objedinjuje informacije iz različitih izvora. Najnovije informacije potražite u originalnim izvorima.

Ovdje možete pronaći i pregled podataka za kontakt u nacionalnim uredima za IV (uredima za IV u državama članicama)

Ako vam je potrebna pomoć

Detaljne informacije o inicijativi „Ideas Powered for Business” i Fondu za MSP-ove možete pronaći u pozivu na podnošenje prijedloga.

Imate li bilo kakvih pitanja, pogledajte Česta pitanja o Fondu za MSP-ove ili razgovarajte s nama uživo na portalu na engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom jeziku. Možete nazvati i Informativni centar EUIPO-a na broj +34 965 139 100 od ponedjeljka do petka, od 8:30 do 18:30 sati (GMT+1).

Možete nam poslati i upit e-poštom na jednom od službenih jezika Europske unije: information@euipo.europa.eu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.