Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” program je bespovratnih sredstava u iznosu od 20 milijuna EUR, koji je nastao kako bi se europskim malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV).

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business”, koji podupiru Europska komisija i EUIPO, namijenjen je poduzećima koja žele osmisliti svoje strategije u području IV-a i zaštititi svoja prava IV-a na nacionalnoj, regionalnoj razini ili razini EU-a.

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” namijenjen je uslugama preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan) i/ili prijavama žigova i dizajna i može vam pomoći da osnažite svoje poslovanje.

Svaki MSP može ostvariti povrat sredstava u iznosu od najviše 1 500 EUR.

 

Prijavite se za novosti i više informacija

Ime
E-pošta
Jezik
 

Hvala!

Povrat 75 % iznosa troškova usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a
(IP scan) *

Usluga br. 1

Stručnjaci za intelektualno vlasništvo pomoći će vam odrediti vrijednost vaše intelektualne imovine. To vam može pomoći pri oblikovanju sadašnje i buduće poslovne strategije u području intelektualnog vlasništva.

Povrat 50 % iznosa pristojbe za prijavu žigova i dizajna

Usluga br. 2

Kad odlučite koja biste prava IV-a željeli zaštititi na nacionalnoj, regionalnoj razini ili razini EU-a, možete ostvariti povrat 50 % iznosa osnovne pristojbe za podnošenje prijave.

 

* Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a obuhvaćene ovim programom mogu pružati ili koordinirati samo uključeni nacionalni i regionalni uredi za IV te one ne predstavljaju pravnu uslugu: prije prijave provjerite popis da saznate nudi li se usluga u okviru Fonda za MSP-ove u vašoj državi članici.

Preddijagnostičko ispitivanje IV-a od ključne je važnosti za oblikovanje vaše poslovne strategije u području IV-a. Stručnjaci za intelektualno vlasništvo proučavaju vaš poslovni model, proizvode i/ili usluge te planove rasta i pružaju vam podršku u oblikovanju vaše poslovne strategije u području IV-a. Ta vam usluga može pomoći pri odlučivanju o tome za koja ćete se prava IV-a prijaviti, kako ćete razvijati svoj portfelj prava IV-a ako već imate registrirana prava i pomoći će vam u oblikovanju vaše buduće poslovne strategije u području IV-a.

Ispunjavam li uvjete?

Fond za MSP-ove namijenjen je izravno malim i srednjim poduzećima sa sjedištem u jednoj od 27 država članica EU-a, a podijeljen je u pet faza tijekom 2021. Ako vaše poduzeće ispunjava uvjete prema službenoj definiciji EU-a za MSP, možete zatražiti potporu za prethodno opisane usluge.

Faze prijava odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

1. FAZA
od 11. siječnja 2021.
do 31. siječnja 2021.

2. FAZA
od 1. ožujka 2021.
do 31. ožujka 2021.

3. FAZA
od 1. svibnja 2021.
do 31. svibnja 2021.

4. FAZA
od 1. srpnja 2021.
do 31. srpnja 2021.

5. FAZA
od 1. rujna 2021.
do 30. rujna 2021.

Prijave podnesene izvan svakog od pet naznačenih razdoblja neće se razmatrati. Za uslugu br. 1 ili uslugu br. 2, odnosno za kombinaciju tih dviju usluga, može se podnijeti samo jedna prijava, pri čemu maksimalni iznos povrata uvijek iznosi 1 500 EUR po podnositelju. Ako u nekoj fazi podnesete prijavu za jednu uslugu, prijavu za drugu uslugu možete podnijeti u jednoj od sljedećih faza. Bespovratna sredstva odobravat će se po načelu prvenstva prijave.

Kontrolni popis za podnositelje prijava

Prije podnošenja prijave provjerite možete li potvrdno odgovoriti na sva sljedeća pitanja:

Da Ne

Je li vaše poduzeće malo i srednje poduzeće sa sjedištem u Europskoj uniji?
 
Jeste li prije ispunjavanja obrasca za prijavu pročitali poziv na podnošenje prijedloga?
 
Znate li bankovne podatke svojeg poduzeća i imate li bankovni izvadak (primjerak) koji sadržava sljedeće podatke: naziv poduzeća vlasnika računa, IBAN (primjeri) i BIC/SWIFT adresu?
 
Imate li za svoje poduzeće potvrdu o PDV-u ili potvrdu o nacionalnom matičnom broju?
 
Znate li za koje se usluge namjeravate prijaviti (usluga br. 1 / usluga br. 2 ili obje), kako su opisane u pozivu na podnošenje prijedloga?
 
Znate li koja prava IV-a (žigove i/ili dizajne) namjeravate prijaviti (usluga br. 2)?
 
Razumijete li u potpunosti da ne možete zatražiti ove usluge ako ste već primili nacionalna sredstva ili sredstva EU-a za iste usluge ili njihov dio?
 

Ako na sva prethodna pitanja možete odgovoriti potvrdno, ispunite obrazac za prijavu (u okviru faza za prijavu).

Što mogu dobiti?

U okviru ovog programa dostupne su dvije vrste usluga, odnosno djelomičan povrat troškova usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan, usluga br. 1) i prijave žigova i dizajna na nacionalnoj, regionalnoj razini (Beneluks) i razini EU-a (usluga br. 2).

Svaki MSP može ostvariti povrat sredstava u iznosu od najviše 1 500 EUR.

Povrat 75 % iznosa troškova usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan)

Usluga br. 1

Preddijagnostičko ispitivanje IV-a od ključne je važnosti za oblikovanje vaše poslovne strategije u području IV-a. Stručnjaci za intelektualno vlasništvo proučavaju vaš poslovni model, proizvode i/ili usluge te planove rasta i pružaju vam podršku u oblikovanju vaše poslovne strategije u području IV-a. Ta vam usluga može pomoći pri odlučivanju o tome za koja ćete se prava IV-a prijaviti, kako ćete razvijati svoj portfelj prava IV-a ako već imate registrirana prava i pomoći će vam u oblikovanju vaše buduće poslovne strategije u području IV-a.

Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a obuhvaćene ovim programom mogu pružati ili koordinirati samo uključeni nacionalni i regionalni uredi za IV te one ne predstavljaju pravnu uslugu: prije prijave provjerite popis da saznate nudi li se usluga u okviru Fonda za MSP-ove u vašoj državi članici..

Povrat 50 % iznosa pristojbe za prijavu žiga i dizajna

Usluga br. 2

Razmišljate li o registraciji svojeg žiga ili dizajna na razini EU-a, na regionalnoj (Beneluks) ili nacionalnoj razini, ovaj bi program mogao biti za vas.

Možete zatražiti povrat 50 % iznosa osnovne pristojbe za prijavu žiga i/ili dizajna. Razina teritorijalne zaštite koju odaberete ovisit će o vašoj poslovnoj strategiji i vašim planovima rasta. Međutim, ako niste sigurni što želite prijaviti i na kojem području, usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan, usluga br. 1) mogla bi vam pomoći u donošenju ispravne odluke. Možete se obratiti i svojem nacionalnom ili regionalnom uredu za IV za dodatne informacije.

Kako se podnosi prijava?

Prijavu za sredstva iz Fonda za MSP-ove možete podnijeti samo za vrijeme pet utvrđenih faza tijekom 2021. EUIPO neće razmatrati prijave pristigle izvan tih razdoblja. Postupak prijave obuhvaća samo tri jednostavna koraka:

1.

Prije svega, pažljivo pročitajte poziv na podnošenje prijedloga na našoj stranici o bespovratnim sredstvima. Potom na internetu podnesite obrazac za prijavu i potrebnu dokumentaciju koja omogućuje provjeru vašeg statusa MSP-a i odluku o tome može li se vaša prijava nastaviti obrađivati. Prije podnošenja prijave provjerite naš kontrolni popis. Primit ćete e-poruku kojom se potvrđuje primitak vaše prijave. Bude li vaša prijava prihvaćena, primit ćete odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, koju potpisuje Ured. Čuvajte je, trebat će vam kasnije! Podnositelji čije prijave ne budu prihvaćene primit će obavijest o razlozima negativne odluke.

2.

Nakon toga prijavite svoj žig i/ili dizajn i platite pristojbu i/ili trošak usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan) u roku od 30 dana nakon primitka odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Žigove i dizajne moguće je prijaviti kod jednog od nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo u EU-u (nacionalna razina), pri Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo (koji obuhvaća Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg; regionalna razina) ili pri EUIPO-u (koji obuhvaća sve države članice EU-a). To je moguće obaviti na internetu, brzo i jednostavno. Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a dostupne su u nacionalnim uredima koji nude te usluge (vidjeti popis u nastavku).

3.

Naposljetku, nakon što ste platili trošak usluga, podnesite zahtjev za povrat sredstava putem poveznice u odluci o dodjeli bespovratnih sredstava (točka 1.). Nakon podnošenja zahtjeva dobit ćete e-poruku kojom se potvrđuje primitak zahtjeva za plaćanje. Plaćanje, koje je podložno odobrenju podnesenih informacija i dokumentacije, bit će izvršeno u roku od jednog mjeseca, a korisnike će se o tome obavijestiti e-poštom.

Ako još imate pitanja o postupku podnošenja prijave, pravilima, rokovima ili bilo kojem drugom pitanju povezanom s ovim programom, možete nam se obratiti putem našeg Informativnog centra.

Obavještavamo vas i da ćemo u Često postavljanim pitanjima objaviti sve odgovore na pitanja koja nam pošalju potencijalni podnositelji prijava. Pitanja i odgovore objavljujemo da bismo osigurali pravedno postupanje prema svim podnositeljima prijava omogućavanjem pristupa istim informacijama.

Posljednji put ažurirano 02-06-2021
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija