Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

Fond za MSP-ove

Osnažite svoje poslovanje uz Fond za MSP-ove

Snijeg
 
×

 

Program „Ideas Powered for Business” Fonda za MSP-ove program je bespovratnih sredstava u iznosu od 20 milijuna eura koji pomaže europskim malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) da pristupe svojim pravima intelektualnog vlasništva (IV).

Fond za MSP-ove inicijativa je Europske komisije koju provodi EUIPO u svrhu pružanja potpore poduzećima u razvoju njihovih strategija IV-a i zaštiti njihovih prava IV-a na nacionalnoj razini, regionalnoj razini i razini EU-a.

 

Prijavite se za novosti i više informacija

Naziv
E-adresa
Jezik
 

Hvala!

Koristi


Svaki MSP može primiti povrat sredstava do iznosa od najviše 1 500 EUR.

povrat 75 % iznosa troškova usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a („IP Scan”)

Usluga br. 1

Stručnjaci za intelektualno vlasništvo (IV) pomoći će vam u utvrđivanju vrijednosti vaše intelektualne imovine. To vam može pomoći pri oblikovanju sadašnje i buduće poslovne strategije u području IV-a.

SAZNAJTE VIŠE

povrat 50 % iznosa troškova osnovnih pristojbi za prijavu žigova i dizajna

Usluga br. 2

Kada odlučite koja biste prava intelektualnog vlasništva željeli zaštititi na nacionalnoj razini, regionalnoj razini ili razini EU-a, možete ostvariti povrat 50 % iznosa troškova osnovne pristojbe za prijavu.

SAZNAJTE VIŠE

Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a u okviru ovog programa pružaju i koordiniraju uključeni nacionalni i regionalni uredi za IV. To nisu pravne usluge. Prije nego što podnesete zahtjev, trebali biste provjeriti ovaj popis da biste bili sigurni da se ova usluga nudi u okviru Fonda za MSP-ove u vašoj državi članici. Drugi nacionalni i regionalni uredi za IV mogu nuditi slične usluge izvan Fonda za MSP-ove.

Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a ključne su za izradu strategije intelektualnog vlasništva MSP-a. Stručnjaci za intelektualno vlasništvo ispituju poslovni model, proizvod ili usluge i planove rasta MSP-a te pomažu MSP-u u izradi prikladne strategije IV-a.

  • Usluga preddijagnostičkog ispitivanja obuhvaća sva prava intelektualnog vlasništva (patente, žigove, dizajne, korisne modele, oznake zemljopisnog podrijetla), kao i prava koja nisu ili ne mogu biti registrirana (npr. poslovne tajne) te nazive društava, nazive domena itd.
  • Nakon primitka potvrdne odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, MSP ima rok od 30 dana da podnese zahtjev i plati uslugu preddijagnostičkog ispitivanja IV-a putem svojeg nacionalnog ureda za IV (ako je dostupan u državi članici).
  • Nakon plaćanja usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a MSP može podnijeti zahtjev za povrat sredstava putem poveznice navedene u odluci o dodjeli bespovratnih sredstava.
  • Uslugu preddijagnostičkog ispitivanja IV-a pružit će stručnjak (kojeg odredi nacionalni ured), koji će dogovoriti intervjue da bi saznao više o MSP-u iz perspektive poslovanja i IV-a.
  • Nakon procjene, stručnjak će izraditi izvješće o pravima intelektualnog vlasništva MSP-a i predložiti preporuke o načinu budućeg upravljanja tim pravima IV-a i njihovoj zaštiti.
  • Vrijeme koje je potrebno za provedbu usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a razlikovat će se ovisno o MSP-u i može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.

Možete podnijeti zahtjev za povrat 50 % troškova osnovnih pristojbi za prijavu žigova i/ili dizajna. Razina zaštite koju odaberete (nacionalna, regionalna ili razina EU-a) ovisit će o vašoj poslovnoj strategiji i vašim planovima rasta. Ako niste sigurni za koju biste se vrstu zaštite trebali prijaviti, ili na kojoj teritorijalnoj razini, u odabiru bi vam mogla pomoći usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a („IP Scan”, usluga br. 1).

 

Kada se podnosi zahtjev

Fond za MSP-ove namijenjen je malim i srednjim poduzećima sa sjedištem u jednoj od 27 država članica EU-a. Ako vaše poduzeće ispunjava uvjete prema EU-ovoj službenoj definiciji MSP-a, možete zatražiti potporu za prethodno opisane usluge tijekom jedne od šest faza tijekom 2021.:

1. FAZA
od 11. siječnja 2021.
do 31. siječnja 2021.

2. FAZA
od 1. ožujka 2021.
do 31. ožujka 2021.

3. FAZA
od 1. svibnja 2021.
do 31. svibnja 2021.

4. FAZA
od 1. srpnja 2021.
do 31. srpnja 2021.

5. FAZA
od 1. rujna 2021.
do 30. rujna 2021.

6. FAZA
od 1. listopada 2021. do 31. listopada 2021.

Razmatrat će se samo zahtjevi podneseni unutar jedne od tih pet faza. Možete podnijeti zahtjev za uslugu br. 1, uslugu br. 2 ili za kombinaciju obje usluge. Unutar jedne faze moguće je podnijeti samo jedan zahtjev i dopušten je samo jedan zahtjev po usluzi. Ako u jednoj fazi podnesete zahtjev za jednu uslugu, zahtjev za drugu uslugu možete podnijeti u jednoj od sljedećih faza. Najveći mogući povrat sredstava ograničen je na 1500 eura po podnositelju, bez obzira koliko je zahtjeva podneseno. Bespovratna sredstva dodjeljuju se prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

 

Način prijave

Saznajte više informacija u našem vodiču i na prikazanim poveznicama. Ako vam treba više informacija, pogledajte u nastavku odjeljak Često postavljana pitanja.

1.

Pratite naš  kontrolni popis da biste provjerili status vašeg MSP-a i utvrdili je li prihvatljiv.

Kontrolni popis za podnositelje zahtjeva

Prije podnošenja zahtjeva provjerite možete li potvrdno odgovoriti na sva sljedeća pitanja:

Da Ne

Je li vaše poduzeće malo i srednje poduzeće sa sjedištem u Europskoj uniji?
 
Jeste li prije ispunjavanja obrasca zahtjeva pročitali poziv na podnošenje prijedloga?
 
Znate li bankovne podatke svojeg poduzeća i imate li bankovni izvadak (primjerak) koji sadrži sljedeće podatke: naziv poduzeća kao vlasnika računa, IBAN (primjeri) i BIC/SWIFT kod?
 
Imate li za svoje poduzeće potvrdu o PDV-u ili potvrdu o nacionalnom matičnom broju?
 
Znate li za koje se usluge namjeravate prijaviti (usluga br. 1/usluga br. 2 ili obje), kako su opisane u pozivu na podnošenje prijedloga?
 
Znate li koja prava IV-a (žigove i/ili dizajne) namjeravate prijaviti (usluga br. 2)?
 
Razumijete li u potpunosti da ne možete zatražiti ove usluge ako ste već primili nacionalna sredstva ili sredstva EU-a za iste usluge ili njihov dio?
 

 

 

2.

Podnesite svoj zahtjev i svu popratnu dokumentaciju u Fond za MSP-ove. Primit ćete e-poruku kojom se potvrđuje primitak vašeg zahtjeva. NAPOMENA: Zahtjev za sredstva iz Fonda za MSP-ove možete podnijeti samo za vrijeme pet utvrđenih faza tijekom 2021.

Nakon što podnesete zahtjev

U slučaju uspješnog zahtjeva primit ćete odluku o dodjeli bespovratnih sredstava koju je potpisao EUIPO. Čuvajte je, trebat će vam kasnije! Neuspješni podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o razlozima za odbijanje.

 

3.

Nakon što primite obavijest o potvrdnoj odluci, imate rok od 30 dana da:

  • podnesete zahtjev za uslugu preddijagnostičkog ispitivanja IV-a. Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a dostupne su u nacionalnim uredima koji nude te usluge.
  • prijavite svoj žig i/ili dizajn i uplatite pristojbu Prijave za registraciju žigova i dizajna mogu se podnijeti nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo (nacionalna razina), Uredu za intelektualno vlasništvo Beneluksa (koji obuhvaća Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg; regionalna razina) ili EUIPO-u (obuhvaća sve države članice EU-a).

 

4.

Naposljetku, nakon što ste platili tražene usluge, podnesite zahtjev za povrat sredstava putem poveznice u odluci o dodjeli bespovratnih sredstava. Primit ćete e-poruku kojom se potvrđuje primitak vašeg zahtjeva. 

 

Plaćanje će biti izvršeno u roku od mjesec dana na temelju odobrenja podnesenih informacija i dokumentacije. Korisnici će primiti obavijest e-poštom

 

Imate li dodatnih pitanja? - Često postavljana pitanja

Posljednji put ažurirano 15-09-2021
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija