Internetske usluge

Korištenjem naših internetskih obrazaca uštedjet ćete vrijeme, a u nekim slučajevima i novac. Zahvaljujući integriranim funkcijama za pomoć i pretraživanje u obrascima lakše ćete dovršiti svoju prijavu. Obrasci su također sigurniji za provedbu vaših transakcija jer se plaćanje obavlja preko naših sigurnih poslužitelja.

 

Podnesite prijavu za žig putem našeg EasyFiling
Početna pristojba je 850 EUR.

Logo Fast Track application

Podnesite prijavu na internetu 

Podnesite prijavu za žig putem našeg obrasca u pet koraka
Početna pristojba je 850 EUR.

Logotip za aplikaciju „Fast track”

Podnesite prijavu na internetu 

 

Podnesite prijavu za dizajn putem našeg obrasca u četiri koraka
Početna pristojba je 350 EUR.

Logotip za aplikaciju „Fast track”

Podnesite prijavu na internetu 

Zahtjev za uvid u spise, upis, produljenje ili promjenu zastupnika
Provjerite koje pristojbe EUIPO naplaćuje za žigove i dizajne.

Podnesite zahtjev na internetu 

 

Podnesite obavijest o prigovoru
Provjerite koje pristojbe EUIPO naplaćuje za žigove i dizajne

Podnesite obavijest na internetu 

Podnesite zahtjev za proglašenje ništavosti žiga EU-a / međunarodne registracije
Provjerite iznose pristojbi za žigove i dizajne.

Podnesite zahtjev na internetu 

Podnesite zahtjev za opoziv žiga EU-a / međunarodne registracije
Provjerite iznose pristojbi za žigove i dizajne.

Podnesite zahtjev na internetu 

 

Podnesite zahtjev za proglašenje ništavosti registriranog dizajna Zajednice / međunarodne registracije
Provjerite iznose pristojbi za žigove i dizajne.

Podnesite zahtjev na internetu 

Alat za izradu popisa proizvoda i usluga
Pripremite popis prije podnošenja prijave i uštedite vrijeme.

Izradite svoj popis 

Podnesite žalbu na internetu
Za podnošenje žalbe za žig naplaćuje se pristojba od 720 EUR, a za dizajn pristojba od 800 EUR.

Podnesite žalbu na internetu 

 

Podnesite međunarodnu prijavu žiga na temelju žiga/prijave žiga EU-a

Podnesite prijavu na internetu 

 
Posljednji put ažurirano 19-01-2021