Svi smo pomalo različiti kada je riječ o klasifikaciji

S novim alatom za izradu popisa proizvoda i usluga možete izraditi prilagođen popis proizvoda i usluga koristeći se pojmovima koji su već prihvaćeni i koji se temelje na Nicanskoj klasifikaciji. Saznajte više

Internetske usluge

Korištenjem naših internetskih obrazaca uštedjet ćete vrijeme, a u nekim slučajevima i novac. Zahvaljujući integriranim funkcijama za pomoć i pretraživanje u obrascima lakše ćete dovršiti svoju prijavu. Obrasci su također sigurniji za provedbu vaših transakcija jer se plaćanje obavlja preko naših sigurnih poslužitelja.

 

Podnesite prijavu za žig putem našeg obrasca u pet koraka
Početna pristojba je 850 EUR.

Logotip za aplikaciju „Fast track”

Podnesite prijavu na internetu 

Podnesite prijavu za dizajn putem našeg obrasca u četiri koraka
Početna pristojba je 350 EUR.

Logotip za aplikaciju „Fast track”

Podnesite prijavu na internetu 

 

Zahtjev za uvid u spise, upis, produljenje ili promjenu zastupnika
Provjerite koje pristojbe EUIPO naplaćuje za žigove i dizajne.

Podnesite zahtjev na internetu 

Podnesite obavijest o prigovoru
Provjerite koje pristojbe EUIPO naplaćuje za žigove i dizajne

Podnesite obavijest na internetu 

 

Podnesite zahtjev za proglašenje ništavosti žiga EU-a / međunarodne registracije
Provjerite iznose pristojbi za žigove i dizajne.

Podnesite zahtjev na internetu 

Podnesite zahtjev za opoziv žiga EU-a / međunarodne registracije
Provjerite iznose pristojbi za žigove i dizajne.

Podnesite zahtjev na internetu 

Podnesite zahtjev za proglašenje ništavosti registriranog dizajna Zajednice / međunarodne registracije
Provjerite iznose pristojbi za žigove i dizajne.

Podnesite zahtjev na internetu 

 

Alat za izradu popisa proizvoda i usluga
Pripremite popis prije podnošenja prijave i uštedite vrijeme.

Izradite svoj popis 

Podnesite žalbu na internetu
Za podnošenje žalbe za žig naplaćuje se pristojba od 720 EUR, a za dizajn pristojba od 800 EUR.

Podnesite žalbu na internetu 

Podnesite međunarodnu prijavu žiga na temelju žiga/prijave žiga EU-a

Podnesite prijavu na internetu 

Posljednji put ažurirano 16-04-2018