Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

Vijesti

ožujak 19, 2020 O EUIPO-u

Produljenje rokova zbog epidemije bolesti COVID 19: rokovi na koje se to odnosi, priroda produljenja i obavijesti korisnicima


 

Kako bi se korisnicima pružile dodatne informacije o Odluci br. EX-20-3 kojom se produljuju rokovi koji istječu u razdoblju od 9. ožujka do 30. travnja 2020. u kontekstu izbijanja epidemije prouzročene koronavirusom, izdano je sljedeće objašnjenje u vezi s rokovima na koje se produljenje odnosi, prirodom produljenja, mjerama za prilagodbu obavijesti koje se šalju korisnicima i učinkom na tekuće račune.

Ι. ROKOVI NA KOJE SE ODNOSI PRODULJENJE

Člankom 1. Odluke br. EX-20-3 izvršnog direktora Ureda od 16. ožujka 2020. produljuju se do 1. svibnja (u praksi od 4. svibnja jer je 1. svibnja državni praznik nakon kojeg dolazi vikend „svi rokovi koji istječu u razdoblju od 9. ožujka do 30. travnja 2020.i koji se odnose na stranke u postupcima pred Uredom”.

Članak 101. stavak 4. Uredbe o žigu EU-a kojim se izvršnog direktora ovlašćuje da produlji rokove u slučaju izvanrednih okolnosti ima sličan tekst i odnosi se na „sve rokove” i „sve stranke u postupku”.

Izraz „svi rokovi” treba se tumačiti doslovno i treba obuhvaćati sve rokove postupaka, bez obzira na to je li te rokove utvrdio Ured ili su zakonski (tj. propisani izravno uredbama).

Radi jasnoće, taj izraz obuhvaća:

 • rokove koje je utvrdio bilo koji odjel Ureda, u bilo kojem postupku pred EUIPO-om, uključujući i njegova žalbena vijeća
 • rokove koje su izravno propisani Uredbom o žigu EU-a , Uredbom o provedbi Uredbe o žigu EU-a ili Delegiranom uredbom o žigu EU-a, kao i Uredbom o dizajnu Zajednice i Uredbom o provedbi Uredbe o dizajnu Zajednice
   
  • uključujući i one iz Pariške konvencije ili drugih međunarodnih ugovora, te
  • bez obzira na to jesu li izuzeti od povrata u prijašnje stanje u smislu članka 104. stavka 5. Uredbe o žigu EU-a i članka 67. stavka 5. Uredbe o dizajnu Zajednice
    
 • Tim su produljenjem posebno obuhvaćeni sljedeći propisani rokovi za:
   
  • plaćanje pristojbe za prijavu (članak 32. Uredbe o žigu EU-a)
  • pravo prvenstva (članak 34. stavak 1. Uredbe o žigu EU-a i članak 41. Uredbe o dizajnu Zajednice)
  • izložbeno pravo prvenstva (članak 38. stavak 1. Uredbe o žigu EU-a i članak 44. Uredbe o dizajnu Zajednice)
  • razdoblje za prigovor (članak 46. stavak 1. Uredbe o žigu EU-a)
  • plaćanje pristojbe za prigovor (članak 46. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a)
  • zahtjev za produljenje žiga ili dizajna (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a i članak 13. Uredbe o dizajnu Zajednice)
  • podnošenje žalbe i obrazloženje žalbe, plaćanje pristojbe za žalbu (članak 68. stavak 1. Uredbe o žigu EU-a i članak 57. Uredbe o dizajnu Zajednice)
  • pretvaranje (članak 139. Uredbe o žigu EU-a)
  • odgodu objave dizajna (članak 50. Uredbe o dizajnu Zajednice)

Međutim, upućivanje na „postupke pred Uredom” u Odluci znači da rokovi koji se odnose na postupke pred drugim tijelima nisu obuhvaćeni produljenjem, čak i ako se spominju u uredbama. To se posebno odnosi na rok za:

 • podnošenje tužbe pred Općim sudom protiv odluka žalbenih vijeća (članak 72. stavak 5. Uredbe o žigu EU-a i članak 61. Uredbe o dizajnu Zajednice).

Naposljetku, potrebno je istaknuti da se izraz „postupci pred Uredom” odnosi samo na pitanja povezana sa žigovima i dizajnima, što znači da ni rokovi koji se odnose na poslove koji nisu obuhvaćeni Uredbom o žigu EU-a i Uredbom o dizajnu Zajednice (poput zapošljavanja ili javne nabave) ili koji se odnose na druga pitanja (npr. upravljanje Uredom) nisu obuhvaćeni Odlukom izvršnog direktora.

II.  PRIRODA PRODULJENJA

Produljenjem rokova, koje je odobrio izvršni direktor i koje stupa na snagu s trenutačnim učinkom, sprječava se da navedeni rokovi isteknu na prvobitno utvrđen datum i utvrđuje se novi datum isteka za sve, i to 1. svibnja 2020. (u praksi 4. svibnja).

Taj je učinak automatski i proizlazi izravno iz Odluke izvršnog direktora. Sukladno tomu, stranke na koje se rok odnosi nisu dužne podnijeti Uredu zahtjev za produljenje roka.

Strankama u postupcima koji su u tijeku stoga se preporučuje da ne podnose nepotrebne zahtjeve za produljenje.

Potrebno je međutim napomenuti da ako su stranke u mogućnosti poštovati prvobitni ili produljeni rok i odluče izvršiti svoje postupovne obveze u tom roku, postupak će se nastaviti svojim uobičajenim tijekom i svi podneseni dokumenti pregledat će se redovnim putem.

III. OBAVIJESTI POSLANE KORISNICIMA

Trenutačni učinak produljenja također podrazumijeva da se korisnici na čije se rokove to odnosi neće obavještavati o odobrenju produljenja putem individualnih obavijesti.

Ured je učinio sve kako bi svoje IT sustave prilagodio i zajamčio neometanu obradu rokova koji su trebali isteći prije datuma produljenja. Međutim, u malo vjerojatnom slučaju da se u obavijesti Ureda nije u obzir uzelo predmetno produljenje, Ured će odmah riješiti problem tako što će donijeti ispravak po službenoj dužnosti ili na pisani zahtjev korisnika u kojem je potrebno navesti broj predmetnog spisa.

IV. UČINAK NA TEKUĆE RAČUNE

Kako bi se pojasnio učinak na provedbu postupka zbog nedostatnih sredstava na tekućem računu, ako na određeni dan račun nije moguće teretiti za neku naknadu, Ured će poslati obavijest o nedostatnim sredstvima na računu, kao što je predviđeno odredbama o tom postupku. Od primanja obavijesti klijent ima na raspolaganju mjesec dana za punjenje računa dostatnim sredstvima za pokriće naknada i administrativnih troškova.

Međutim, nakon produljenja rokova Ured neće slati obavijesti o nedostatku sredstava na tekućim računima do kraja razdoblja produljenja, tj. do 1. svibnja, s učinkom od 4. svibnja 2020.

S pomoću informacija o tekućim računima koje su dostupne u korisničkom sučelju korisnici mogu pratiti salda svojih računa, saznati za mogući nedostatak sredstava i napuniti svoje račune. Na taj će način izbjeći zaustavljanje naplate, administrativne troškove povezane s obavijestima o nedostatku sredstava i tako osigurati nastavak obrade spisa u pogledu žigova i dizajna.

Rokovi navedeni u obavijestima o nedostatku sredstava koje su poslane prije 9. ožujka 2020., a koji istječu u razdoblju od 9. ožujka do 30. travnja, automatski se produljuju do 1. svibnja 2020.

 


 
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija