Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

EUIPO

Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji.

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Upravljanje

Žigovi Europske unije (žigovi EU-a) mogu se prodavati, licencirati, mijenjati i produljiti. Izmjene registriranih žigova objavljuju se u Glasniku žigova Europske unije.

 

Kako zadržati zaštitu

Registracija žiga EU-a vrijedi 10 godina, ali može se neograničeno produljivati. Svakih 10 godina suočit ćete se s pitanjem: želim li produljiti registraciju svojeg žiga? Odgovor ovisi o vašoj marketinškoj strategiji.

Želite li zadržati zaštitu?

Produljite registraciju 

Imate sljedeće tri opcije.

 1. Produljenje. Produljenje registracije putem interneta stoji 850 EUR za jedan razred, 50 EUR za drugi, a 150 EUR za treći i svaki sljedeći razred. Ako želite zadržati zaštitu u cijeloj Europskoj uniji, produljite registraciju žiga putem interneta.


 2. Pretvaranje. Ako želite zadržati svoj žig samo u određenim državama članicama, to možete učiniti pretvaranjem svojeg žiga EU-a u nacionalne registracije. Most intelektualnog vlasništva


 3. Odustajanje. Ako odlučite ne produljiti registraciju svojeg žiga u Europskoj uniji, isteći će prava povezana s njim.

 

Kada produljiti registraciju

Vaša je odgovornost podnijeti zahtjev unutar roka za produljenje. Međutim, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u pravilu će vas ili vašeg zastupnika obavijestiti o potrebi produljenja registracije žiga šest mjeseci prije njezina isteka. Ured će također obavijestiti i sve ostale osobe koje imaju neko pravo u odnosu na vaš žig EU-a, npr. stjecatelja licencije.

Produljenje mora biti provedeno i pristojba za produljenje uplaćena tijekom šestomjesečnog razdoblja koje prethodi datumu isteka vašeg žiga. Obrazac se može poslati sve do isteka registracije.

Ako zahtjev ne podnesete u roku, ali ipak želite produljiti svoj žig, to možete učiniti u narednih šest mjeseci nakon datuma isteka, ali se pristojba uvećava za 25 %.

Svako razdoblje s prvog popisa počinje i završava korakom iz sljedećeg popisa.

 • Razdoblje registracije
 • Produljenje putem
  interneta

  Redovna pristojba
 • Produljenje putem
  interneta nakon isteka roka

  Dodatna pristojba
  (uvećanje pristojbe za 25 %)
 • 10/06/2007

  Datum podnošenja
 • 11/12/2016

  Počinje razdoblje za produljenje
 • 10/06/2017

  Posljednji dan za produljenje uz redovnu pristojbu
 • 10/12/2017

  Posljednja mogućnost produljenja

Kako produljiti registraciju

EUIPO preporučuje produljenje putem interneta kao najbrži, najjeftiniji i najlakši način. Postoji i papirnati obrazac koji se može poslati poštom ili kurirskom službom. Pristojba za produljenje putem papirnatog obrasca iznosi 1 000 EUR, a ona za produljenje putem interneta 850 EUR. Nemojte zaboraviti da ne možete promijeniti svoj žig prilikom njegova produljenja. Možete ograničiti popis proizvoda i usluga koje ste prijavili prije 10 godina, ali ne možete dodavati proizvode ili usluge.

Obavijestite nas o promjeni svojih podataka

npr. vašeg imena ili naziva vašeg poduzeća, adrese ili podataka za kontakt.

Izmijenite svoje osobne podatke

User Area 

Zašto?

Ako niste imenovali zastupnika, morat ćemo vam se izravno obratiti. Stoga je važno da nas obavijestite o svakoj promjeni svojih osobnih podataka. Čak i ako ste imenovali zastupnika, u vašem je interesu redovito ažurirati podatke koji se odnose na vaše poduzeće. Možda ćemo vam se mi ili neka treća strana morati obratiti.

 

Kada?

Nema službenog roka. Što nas prije obavijestite o svakoj promjeni, to bolje.

 

Kako?

Ako imate zastupnika, obavijestite njega i on će učiniti ostalo. To možete jednostavno učiniti i sami putem sučelja User Area. Samo pristupite svom računu pa odaberite izbornik s opcijama kako biste izvršili odgovarajuće promjene svojih osobnih podataka.

Promjene osobnih podataka ne smiju utjecati na identitet podnositelja prijave / identitet nositelja. Promjena identiteta podnositelja prijave naziva se prijenos prava.

Pravne osobe mogu imati samo jednu službenu adresu. U slučaju dvojbi EUIPO može zatražiti dokaze o pravnom obliku ili adresi.

Pri naznačivanju svojeg identifikacijskog broja ne morate navoditi sva prava koja vam pripadaju. Promjena će se automatski primijeniti na sva prava.

Mogu li prodati ili iznajmiti svoj žig EU-a?

Vaš je žig imovina. Vlasništvo nad njim može biti predmetom licencije ili prodaje. Osnovna razlika između ovih opcija jest sljedeća: ako prenesete svoj žig EU-a, trajno prenosite vlasništvo na drugu osobu, ali ako ga licencirate, zadržavate vlasništvo nad njim. To je poput prodavanja ili iznajmljivanja kuće. Čim postignete dogovor, trebali biste nas o tome obavijestiti.

Provedite upis promjene brzo i jednostavno putem interneta

Podnesite zahtjev 

Pojedinosti o davanju licencije i prijenosu vlasništva
Sami odlučujete hoćete li dati licenciju ili prenijeti prava na svoj žig EU-a ili ne. Mi samo moramo biti sigurni da smo ispravno upisali rezultat. Evo nekih pitanja za razmatranje:

Upisati licenciju ili prijenos?

 
  Prijenos Licencija
Pristojba Nema upravne pristojbe. Upravna pristojba – 200 EUR po žigu
Maksimalna pristojba u iznosu od 1 000 EUR (uz uvjet da su strane iste u svim licencijama).
Zemljopisno područje Vaše će se pravo prenijeti u cijeloj Europskoj uniji. Licencije na prava mogu se dati za određene države u Europskoj uniji.
Vrijeme Vaše će se pravo prenijeti bez ikakvog vremenskog ograničenja. Licenciju na svoje pravo možete dati na određeno razdoblje.
Proizvodi i usluge Možete prenijeti samo dio prava iz svojeg popisa proizvoda i usluga. Možete dati licenciju samo na dio prava iz svojeg popisa proizvoda i usluga.
 

Kada?

Čim vi i druga strana postignete dogovor, obavijestite nas o tome.

 

Kako?

Samo trebate zatražiti da se u registar upiše prijenos ili licencija; to se naziva zahtjev za upis. Podnesite zahtjev za upis brzo i jednostavno putem interneta, poštom ili kurirskom službom.

Ako ste za obje strane imenovali jednog ovlaštenog zastupnika (a on je i zastupnik sadašnjeg nositelja), taj zastupnik može podnijeti zahtjev u vaše ime. U takvim slučajevima ne morate dostavljati presliku ugovora o prijenosu ili licenciji.

Zašto revidirati područje zaštite nakon registracije

Možda ćete poželjeti revidirati područje primjene zaštite svojeg žiga EU-a iz strateških razloga ili zbog vanjskih čimbenika, primjerice ako neki konkurent zaprijeti da će osporiti vaše pravo ne suzite li područje zaštite svojeg žiga EU-a. Imajte na umu da možete samo ograničiti područje primjene zaštite za svoju specifikaciju proizvoda i usluga. Ne možete ga proširiti. Kada ograničite područje primjene zaštite svojeg žiga EU-a nakon što je on registriran, to nazivamo djelomičnim odricanjem.

Zatražite potpuno ili djelomično odricanje

Podnesite zahtjev 

 

Kada revidirati područje primjene zaštite nakon registracije

Odmah. Samo nam javite. Ali imajte na umu da kasnije nećete moći vratiti svoj izvorni popis.

 

Kako revidirati područje primjene zaštite nakon registracije

Najlakši je način uporaba internetskog obrasca za djelomično odricanje. Zahtjev možete potpisati sami ili to može učiniti vaš zastupnik, a zahtjev treba biti jasan i nedvosmislen. Napominjemo da vam neće biti izdana nova potvrda o registraciji nakon što suzite područje primjene zaštite. Nova se potvrda izdaje samo ako EUIPO mora samoinicijativno učiniti ispravak. Želite li dobiti nov dokument, ovjeren ili drukčiji, možete ga zatražiti putem internetskog obrasca za „uvid u spis”.

Što još možete učiniti sa svojim pravom?

Postoje i druge, manje uobičajene, stvari koje možete činiti sa svojim pravom. Više informacija pronaći ćete na sučelju User Area, ali vam sažetak donosimo u nastavku.

Podnesite druge zahtjeve putem interneta

Podnesite zahtjev 

 • Pretvaranje: Ovo je most između žigova EU-a i nacionalnih žigova. Ako vaša prijava bude odbijena ili vaš žig EU-a prestane postojati zato što ste odustali od njega ili zato što je odbijen ili izbrisan iz registra, možete je pretvoriti u jednu ili više nacionalnih prijava. Žigovi pretvoreni u nacionalne žigove zadržavaju datum podnošenja prijave za žig EU-a.Most intelektualnog vlasništva

   


 • Razdvajanje: Ovo vam omogućuje razdvajanje vašeg žiga EU-a na dva ili nekoliko žigova.

   


 • Stvarna prava: Ovo vam omogućuje primjenu žiga kao instrumenta osiguranja.


 • Senioritet: Možete zahtijevati priznavanje senioriteta ranijeg nacionalnog žiga (ili ranije međunarodne registracije s učinkom u državi članici). U tom slučaju prijava žiga EU-a predstavlja konsolidaciju ranijih nacionalnih registracija. Ako podnesete zahtjev za priznavanje senioriteta jednog ili više ranije registriranih nacionalnih žigova i zahtjev za senioritet je prihvaćen, možete odlučiti ne produljiti ranije nacionalne registracije. Ako odustanete od svojeg ranije registriranog nacionalnog žiga ili dopustite da on prestane vrijediti, bit ćete u istoj situaciji kao da je raniji žig ostao registriran. Zahtjev za senioritet može se podnijeti u roku od dva mjeseca nakon datuma podnošenja prijave žiga EU-a ili nakon njegove registracije.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.