Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

SME Fund


Ideas Powered for Business Fond za MSP-ove je inicijativa Europske komisije koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u svrhu pružanja financijske potpore europskim malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) putem vrijednosnih kupona za intelektualno vlasništvo za zaštitu njihovih prava intelektualnog vlasništva (IV), odnosno žigova i dizajna. Fond će dodijeliti 20 milijuna EUR bespovratnih sredstava u šest faza od siječnja do prosinca 2021.
 
Korisnici će primiti djelomičan povrat sredstava za usluge preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva (IP Scan) i za prijave žigova i dizajna.
 
Usluga br. 1: povrat 75 % sredstava za usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP Scan) koje nude uključeni nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo.
 
Usluga br. 2.: povrat 50 % sredstava za osnovne pristojbe za prijavu žigova i dizajna na nacionalnoj razini, regionalnoj razini i razini EU-a.
 
Svaki MSP može primiti povrat sredstava do najviše 1 500 EUR.

Ne. MSP se prvo mora prijaviti za bespovratna sredstva (vrijednosni kupon za IV) i čekati odluku o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon primitka odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, MSP se može prijaviti za usluge (prijave žiga i/ili dizajna ili preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP Scan) ili za kombinaciju obiju usluga) koje je naveo u obrascu zahtjeva za bespovratna sredstva (eForm1). Konačno, MSP se može prijaviti za odgovarajući povrat sredstava.

Zahtjev za bespovratna sredstva iz programa Ideas Powered for Business Fond za MSP-ove može ispuniti ovlašteni zaposlenik ili glavni izvršni direktor MSP-a iz EU-a.
 
Sva mala i srednja poduzeća (MSP-ovi osnovani u Europskoj uniji) imaju pravo da se prijave za bespovratna sredstva u obliku vrijednosnog kupona za intelektualno vlasništvo. MSP-ovi koji se žele prijaviti za uslugu preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP Scan) moraju biti osnovani u državi u kojoj je dostupan prihvatljiv pružatelj preddijagnostičkog ispitivanja IV-a, prema objavi u pozivu na dostavu prijedloga.
 
Molimo vas da provjerite kako EU službeno definira MSP da biste bili sigurni da vaše trgovačko društvo ima pravo prijave.

MSP mora biti osnovan u Europskoj uniji.
 
U nastavku su navedeni čimbenici koji određuju je li neko poduzeće MSP, prema definiciji iz Preporuke EU-a 2003/361.


Ne mogu, osim ako obavljaju gospodarsku djelatnost. Pogledajte definiciju  MSP-a koju je sastavila Europska komisija.

Može. Međutim, u slučaju odobrenog zahtjeva korisnikom bespovratnih sredstava smatra se samo MSP.

Prvi od šest  razdoblja za podnošenje prijave počinje 11. siječnja 2021. prema sljedećem rasporedu:MSP jedino može podnijeti prijavu za bespovratna sredstva u obliku vrijednosnog kupona za IV dok je razdoblje otvoreno i isključivo putem ponuđenog internetskog obrasca. Zahtjevi podneseni izvan šest naznačenih razdoblja neće se razmatrati.

 

Da. Ako MSP zatraži jednu uslugu u jednom razdoblju, može se prijaviti za drugu uslugu u nekom od sljedećih razdoblja.

Svaki MSP može primiti povrat sredstava do najvećeg ukupnog iznosa od 1 500 EUR za uslugu br. 1 ili uslugu br. 2 ili za obje usluge:

Usluga br. 1: povrat 75 % sredstava za usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP Scan) koje nude uključeni nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo.
Usluga br. 2.: povrat 50 % sredstava za osnovne pristojbe za prijavu žigova i dizajna na nacionalnoj razini, regionalnoj razini i razini EU-a.

Prvi primjer. Usluga br. 1: MSP prvo mora platiti ukupan trošak usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP Scan). Ako trošak iznosi 1 000 EUR, povrat 75 % sredstava iznosit će 750 EUR. U tom će se slučaju MSP-u isplatiti povrat sredstava u iznosu od 750 EUR.Drugi primjer. Usluga br. 2: MSP prvo mora platiti ukupan iznos za osnovne pristojbe za prijavu žigova i dizajna. Ako MSP želi registrirati dva nacionalna dizajna od kojih svaki stoji 250 EUR i istodobno želi registrirati dva žiga EU-a od kojih svaki stoji 850 EUR, ukupan trošak za sve zahtjeve iznosio bi 2 200 EUR. Povrat 50 % sredstava iznosio bi 1 100 EUR. U tom slučaju MSP plaća 2 200 EUR, a primit će povrat sredstava u iznosu od 1 100 EUR.Treći primjer. Usluga br. 1 i usluga br. 2 u kombinaciji: Ako MSP želi obje usluge navedene u prvom i drugom primjeru, trošak bi iznosio 1 100 EUR za uslugu br. 1 i 2 200 EUR za uslugu br. 2, čime ukupan trošak iznosi 3 200 EUR. U ovom bi slučaju MSP-u bio isplaćen najveći povrat sredstava u iznosu od 1 500 EUR.

Svaki MSP može primiti povrat sredstava do najviše 1500 EUR za 2. uslugu ili za kombinaciju 1. i 2. usluge. U zahtjevu za 1. uslugu 75 % maksimalnog iznosa za povrat prihvatljivih troškova iznosi:Za 1. uslugu ili 2. uslugu, odnosno za kombinaciju tih dviju usluga, može se podnijeti samo jedan zahtjev, pri čemu maksimalni iznos povrata uvijek iznosi 1500 EUR po podnositelju.
Ako u jednom razdoblju podnesete zahtjev za jednu uslugu, zahtjev za drugu uslugu možete podnijeti u jednom od sljedećih razdoblja.
 

Ako podnositelji zahtjeva ispunjavaju uvjete, načelo dodjele prema redoslijedu prijave primjenjivat će se u svakom razdoblju za prijavu na temelju datuma i vremena podnošenja prijave.

MSP-ovi trebaju slijediti sljedeće korake za prijavu za bespovratna sredstva:
 
1. Nakon što pročitate poziv za podnošenje prijedloga na našoj Mrežnoj stranici za bespovratna sredstva, ispunite i pošaljite internetski obrazac zahtjeva za bespovratna sredstva (eForm1) zajedno s traženom dokumentacijom. Prije podnošenja prijave pažljivo pročitajte naš Kontrolni popis iz 9. pitanja. Ako vaša prijava bude prihvaćena, primit ćete odluku o dodjeli bespovratnih sredstava koju je potpisao EUIPO. Čuvajte tu odluku jer će vam poslije trebati! Podnositelji čija prijava ne bude prihvaćena bit će obaviješteni o razlozima za odbijanje njihovog zahtjeva.
 
2. Zatim prijavite i platite svoj žig i/ili dizajn i/ili uslugu preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP Scan) u roku od 30 dana od primitka odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Žigove i dizajn moguće je prijaviti u bilo kojem od nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo EU-a (nacionalna razina), u Uredu za intelektualno vlasništvo Beneluksa (obuhvaća Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg; regionalna razina), ili u EUIPO-u (obuhvaća sve države članice EU-a).
 
Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP Scan) dostupne su u nacionalnim uredima koji nude tu uslugu (pogledajte popis u nastavku).
  
3. Konačno, nakon što platite usluge, podnesite svoj zahtjev za plaćanje (eForm2) prije 31. svibnja 2022. putem poveznice koja se nalazi u odluci o dodjeli bespovratnih sredstava. Plaćanje će biti izvršeno u roku od jednog mjeseca pod uvjetom da podnesene informacije i dokumentacija budu prihvaćeni i odobreni.

Podnositelj zahtjeva prije podnošenja prijave treba pažljivo pročitati sljedeći Kontrolni popis da bi bio siguran da može pripremiti potrebnu dokumentaciju.
 
KONTROLNI POPIS
 • Moja tvrtka / poduzeće osnovano je kao malo ili srednje poduzeće (MSP) EU-a.
 • Pročitao/la sam poziv za podnošenje prijedloga prije početka ispunjavanja obrasca zahtjeva.
 • Poznati su mi bankovni podatci moje tvrtke i posjedujem bankovni izvod koji sadrži sljedeće pojedinosti: naziv poduzeća kao nositelja računa, IBAN i BIC/SWIFT.
 • Posjedujem potvrdu o PDV broju za svoju tvrtku.
 • Znam za koju se uslugu (usluge) namjeravam prijaviti (usluga br. 1, usluga br. 2 ili obje), kako je naznačeno gore u 1. pitanju i u pozivu za podnošenje prijedloga.
 • Znam za koja se prava IV-a (žigovi i/ili dizajni) namjeravam prijaviti (usluga br. 2).
 • Razumijem da ne mogu zatražiti usluge ako sam već primio/la nacionalna sredstva ili sredstva EU-a za iste usluge ili njihov dio.

Vrlo je važno u polje „Naziv društva” upisati podatke identične onima koji su navedeni u priloženom dokumentu o PDV-u/porezu i na bankovnom izvodu.

Druga je česta pogreška navođenje nepotpunog IBAN-a u e-obrascu. Taj broj mora biti identičan onome na bankovnom izvodu (i sadržavati oznaku zemlje).

Svakako provjerite jesu li svi priloženi dokumenti jasno čitljivi.

Možete navesti više e-adresa kako biste bili sigurni da ćete primiti sve obavijesti.

Trebate navesti isti naziv koji se nalazi u potvrdi o PDV-u i koji mora biti identičan nazivu vlasnika računa iz priložene bankovne potvrde.

Pogledajte ovaj dokument i slijedite primjer strukture za svoju zemlju kad ispunjavate polje za PDV na internetskom obrascu za prijavu (uključujući oznaku zemlje).
Podnositelji zahtjeva koje je njihovo nadležno nacionalno tijelo oslobodilo plaćanja PDV-a i čiji je porezni broj istovjetan PDV broju, trebaju dostaviti odgovarajuću potvrdu svog nadležnog nacionalnog tijela kojom se dokazuje pravni status njihova poduzeća.
Ako je struktura poreznog broja drugačija od strukture PDV broja, slijedite upute u nastavku pri unosu podataka.
 • Ako porezni identifikacijski broj ima isti broj znamenki, ali nedostaje oznaka države, treba je navesti ispred broja.Primjer: struktura PDV broja jest EU12345678, a porezni broj je 12345678. Podnositelji zahtjeva moraju unijeti EU12345678.
 • Ako porezni broj uključuje oznaku države, ali nema isti broj znamenki, nakon broja potrebno je dodavati slovo „X” dok se ne dosegne potrebni broj znamenki.Primjer: struktura PDV broja jest EU12345678, a porezni broj je EU123456. Podnositelji zahtjeva moraju unijeti EU123456XX.
 • Ako porezni identifikacijski broj ne sadrži oznaku države i nema isti broj znamenki, mora mu prethoditi oznaka države, a nakon broja potrebno je dodavati slovo „X” dok se ne dosegne potrebni broj znamenki.Primjer: struktura PDV broja jest EU12345678, a porezni broj je 123456. Podnositelji zahtjeva moraju unijeti EU123456XX.

U bankovnom izvodu ili potvrdi banke mora biti naznačen „vlasnik računa” (mora biti isto kao „naziv poduzeća”), „naziv banke”, „IBAN broj računa” i „BIC/SWIFT oznaka”. Pečat banke i potpis predstavnika banke nisu potrebni. Primjer možete pronaći ovdje.

 1. Imajte na umu da proces može potrajati do 60 minuta.
 2. Provjerite jeste li naveli točnu adresu e-pošte. Preporučuje se navođenje više od jedne adrese e-pošte.
 3. Provjerite svoj pretinac neželjene e-pošte.
 4. Ako i dalje niste primili potvrdu, javite se na adresu e-pošte information@euipo.europa.eu.
Ovu e-poruku ne treba shvatiti kao naznaku da je prijava prihvatljiva, već samo da je podnesena. Podnositelji će primiti pojedinačne obavijesti u zasebnoj e-poruci o rezultatima postupka evaluacije kako je navedeno u odjeljku 4.5. poziva na podnošenje prijedloga.

Nakon završetka faze za prijavu odbor za evaluaciju pregledava sve prijave, a ako su im potrebne dodatne informacije, obavijest će poslati e-poštom.

Ako nakon podnošenja prijave odlučite da NEĆETE nastaviti, molimo vas da pošaljete e-poruku na grants.smefund@euipo.europa.eu te priložite e-poruku s potvrdom prijave uz naznaku: „Želim povući svoju prijavu za bespovratna sredstva iz Fonda za MSP-ove.”

Da. Za prijavu za usluge koje ste naveli u zahtjevu imate 30 dana od dana primitka odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. U protivnom nećete imati pravo zatražiti odgovarajući povrat sredstava.

Usluga br. 1: Usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP Scan)

Preddijagnostičko ispitivanje IV-a (IP Scan) ključno je za izgradnju strategije intelektualnog vlasništva MSP-a. Stručnjaci za IV pregledat će poslovni model MSP-a, njegove proizvode i/ili usluge te planove za rast da bi za njega izradili strategiju IV-a.
 
Ova usluga može pomoći MSP-ovima u odlučivanju o tome za koja se prava IV-a prijaviti, kako razviti portfelj intelektualnog vlasništva ako već imaju registrirana prava i kako planirati strategiju za budućnost.

Preddijagnostička usluga povezana s intelektualnim vlasništvom (IP Scan) nije pravna usluga.

Sva prava intelektualnog vlasništva (patenti, žigovi, dizajni, korisni modeli, biljne sorte, oznake zemljopisnog podrijetla) obuhvaćena su uslugom preddijagnostičkog ispitivanja (IP scan), uključujući elemente koji nisu registrirani ili ih se ne može registrirati (npr. poslovne tajne, ©, neregistrirani dizajn) i nazive poduzeća, nazive domena i slično.

U okviru Fonda za MSP-ove preddijagnostičke usluge povezane s intelektualnim vlasništvom (IP Scan) ne nude se u svim državama članicama. Kako biste provjerili nudi li se ta usluga u vašoj državi članici i pruža li je nacionalni ured za intelektualno vlasništvo ili njegov vanjski partner, pogledajte sljedeći POPIS.

Molimo vas, imajte na umu da neki nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo mogu nuditi usluge preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva („IP Scan”) izvan područja primjene Fonda za MSP-ove. Za dodatne informacije molimo vas da se obratite svojem nacionalnom uredu za intelektualno vlasništvo.

Nakon što su vam bespovratna sredstva odobrena, možete kontaktirati sa svojim nacionalnim uredom za IV i zatražiti 1. preddijagnostičku uslugu IV-a (IP scan).
 Nakon što dobijete račun i platite uslugu, možete podnijeti svoj zahtjev za povrat sredstava putem poveznice iz Priloga IV. odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.


Usluga br. 2: Prijave za žigove i dizajne


MSP može podnijeti zahtjev za povrat 50 % osnovne pristojbe (nacionalne, regionalne i/ili EU-a) za prijavu žigova i/ili dizajna.
 
Žigove i dizajn moguće je prijaviti u bilo kojem od nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo EU-a (nacionalna razina), u Uredu za intelektualno vlasništvo Beneluksa (obuhvaća Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg; regionalna razina), ili u EUIPO-u (obuhvaća sve države članice EU-a).
Odabrana teritorijalna razina zaštite ovisit će o poslovnoj strategiji i planovima za rast MSP-a. Ako MSP nije siguran za što se prijaviti i gdje, usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP Scan) može pomoći u odlučivanju.

To može učiniti MSP ili zastupnik u ime MSP-a.

 • Kod prijava žigova osnovna se pristojba plaća u trenutku prijave, isključujući dodatne razrede proizvoda i usluga.
 • Kod prijava dizajna osnovna se pristojba plaća u trenutku prijave, isključujući sve dodatne pristojbe za objavljivanje ili odgodu. 

Osnovna pristojba plaća se kada podnosite prijavu za registrirani dizajn Zajednice. Ne uključuje nikakve dodatne pristojbe za objavu ili odgodu. Za jednu prijavu pristojba iznosi 230 EUR pri čemu se za 50 % iznosa može ostvariti povrat u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava Fonda za MSP-ove. Ako se prijavite za povrat troškova pristojbe za jedan registrirani dizajn Zajednice, primit ćete 115 EUR. Ni jedan drugi nastali trošak nije prihvatljiv za povrat.


Da, zastupnik može zatražiti i platiti prijavu žiga(ova) i/ili dizajna u ime MSP-a. Nakon toga zastupnik također može podnijeti zahtjev za povrat sredstava u ime MSP-a. Međutim, povrat sredstava izvršit će se na bankovni račun MSP-a (odnosno, korisnika odluke o dodjeli bespovratnih sredstava).

Ne postoji ograničenje broja prava IV-a (žigovi i dizajni) za koja se može prijaviti MSP. Međutim, MSP-u će se isplatiti povrat 50 % osnovnih pristojbi za prijavu do najvećeg iznosa od 1 500 EUR.

S obzirom na to da je dozvoljena samo jedna prijava za svaku uslugu, sva prava intelektualnog vlasništva (IV) moraju biti navedena na istoj prijavi.

Da, nakon što zaprimite odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, imate 30 dana da zatražite usluge. Da biste bespovratna sredstva mogli iskoristiti, povrat sredstava morate istodobno zatražiti za sve žigove i/ili dizajne.

Ne, morate pričekati odluku o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon što primite odluku, možete podnijeti prijavu i platiti pristojbu za vaš žig i/ili dizajn i/ili za uslugu preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva (IP Scan) u roku od 30  kalendarskih dana.

Ne može, bespovratna sredstva dodjeljuju se samo za prijave novog žiga i/ili dizajna.
 

Ne pravi se razlika između uspješnih i neuspješnih prijava žiga. Ako zahtjev za bespovratna sredstva (vrijednosni kupon za IV) bude odobren, nakon prijave i plaćanja žiga MSP može zatražiti povrat 50 % osnovne pristojbe za prijavu žiga.

Možete nastaviti i prijaviti se samo za one usluge koje su vam potrebne ako su one uključene u odluku o dodjeli bespovratnih sredstava koja ispunjava sve uvjete.

Da, bespovratna sredstva mogu se iskoristiti za višestruku prijavu RCD-a, no imajte na umu da se to odnosi samo na osnovnu pristojbu. Smanjene i dodatne pristojbe nisu uključene.
Struktura pristojbe za višestruku prijavu dizajna je sljedeća:
 
 • osnovna pristojba za jedan dizajn ili prvi dizajn višestruke prijave (uključena u bespovratna sredstva)
 • smanjena pristojba za drugi i svaki sljedeći dizajn (nije uključena u bespovratna sredstva)
 • pristojba za objavu po dizajnu (nije uključena u bespovratna sredstva)
 • pristojba za odgodu po dizajnu koja nije obavezna (nije uključena u bespovratna sredstva).

Povrat sredstava


 • E-porukom ćete primiti potvrdu o odobrenju Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.
 • Od dana te obavijesti imate rok od 30 dana da se prijavite za usluge i platite ih.
 • Za podnošenje zahtjeva za plaćanje upotrijebite poveznicu iz Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.
 • Primit ćete e-poruku kojom se potvrđuje primitak vašeg zahtjeva za plaćanje. Imajte na umu da to može potrajati do 60 minuta.
 • Uplata na vaš bankovni račun izvršit će se u roku od mjesec dana pod uvjetom da su podnesene informacije i dokumentacija odobreni.

Primit ćete obavijest e-poštom.

Povrat sredstava može zatražiti MSP kao korisnik, ili to u njegovo ime može učiniti zastupnik. Međutim, povrat sredstava u svakom se slučaju izvršava na bankovni račun MSP-a.

Svi obrasci zahtjeva za plaćanje (eForm2) moraju se podnijeti do 31. svibnja 2022. Zahtjevi za plaćanje podneseni nakon tog datuma neće biti prihvaćeni i povrat sredstava neće biti moguć.

Bespovratna sredstva uplatit će se na bankovni račun poduzeća koji je naveden na obrascu zahtjeva (eForm1).

Prilikom popunjavanja obrasca za žig(ove) i/ili dizajn(e) za koji je podnesena prijava, iznos se automatski izračunava.

Obavijesti


 MSP će primiti poruku e-poštom kojom se potvrđuje primitak njegova zahtjeva.
 
U slučaju odobrenog zahtjeva, MSP će primiti odluku o dodjeli bespovratnih sredstava koju je potpisao EUIPO. Podnositelji zahtjeva kojima se zahtjev ne odobri, bit će obaviješteni o razlozima za odbijanje njihovog zahtjeva.

Nakon pregleda vaše prijave odbor za evaluaciju uvijek će vam poslati obavijest o jednom od sljedećih ishoda: dodjeli bespovratnih sredstava, zahtjevu za dodatne informacije ili o negativnom ishodu.

Jednostavno pošaljite odgovor na e-adresu naznačenu u primljenom pismu koje sadržava zahtjev za dodatne informacije. Unesite tražene informacije i/ili priložite tražene dokumente kako bismo mogli ažurirati vašu prijavu.

Odbor za evaluaciju ocijenit će dostavljene informacije, nakon čega ćete primiti obavijest o rezultatima.

Nakon što primite odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, možete podnijeti prijavu i platiti pristojbu za svoj žig i/ili dizajn u roku od 30 kalendarskih dana.
 
Nakon što ste usluge platili, možete podnijeti svoj zahtjev za povrat sredstava koristeći se poveznicom iz Priloga IV. odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon podnošenja zahtjeva, primit ćete e-poruku kojom se potvrđuje primitak vašeg zahtjeva za povrat sredstava. Imajte na umu da to može potrajati do 60 minuta. Povrat sredstava, koji je podložan odobrenju podnesenih informacija i dokumentacije, bit će izvršen u roku od jednog mjeseca, a korisnike će se o tome obavijestiti e-poštom.


Posljednji put ažurirano 11-03-2021
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija