Logotip za Fast Track

Objavite svoj žig brže

Postupkom Fast Track za žigove EUIPO-a svoj žig možete objaviti za upola manje vremena ili čak kraće od toga.

Također je pouzdaniji i lakše predvidljiv kad je u pitanju ispitivanje. Postupkom Fast Track možete izbjeći nedostatke kod razvrstavanja jer svoje ćete proizvode i usluge odabrati iz usklađene baze podataka s pojmovima koje svaki nacionalni i regionalni ured za intelektualno vlasništvo EU-a automatski prihvaća.

Logotip za Fast Track

samo
3 tjedna *
potrebna su u prosjeku da biste objavili žig postupkom Fast Track
* Taj podatak ažuriramo najnovijim informacijama iz naše Povelje o uslugama.
Saznajte više o načinu na koji mjerimo svoje standarde
više od
30 % *
zahtjeva i sve veći
* postotak svih zahtjeva koji se podnose na internetu.
Posljednje ažuriranje: srpanj 2016.

Logotip za Fast Track

Zašto odabrati postupak Fast Track: Zajamčeno prihvaćanje pojmova Ikona za jamstvo

Stručnjaci za razvrstavanje iz svakog ureda za intelektualno vlasništvo EU-a provjerili su sve pojmove u usklađenoj bazi podataka, našoj bazi podataka proizvoda i usluga za postupak Fast Track.

To znači da ako se u svom zahtjevu koristite pojmom iz izbornika proizvoda i usluga, ne postoji rizik od primjedbi na razvrstavanje vašeg žiga EU-a ili na zahtjev za podnošenje nacionalne prijave žiga. Vaš zahtjev potom izravnije napreduje prema registraciji.


Logotip za Fast Track
Logotip za Fast Track

Kako mogu zatražiti obradu svog zahtjeva postupkom Fast Track?

Postoje dva osnovna uvjeta koja vaš zahtjev mora ispunjavati kako bi bio obrađen postupkom Fast Track:

Logotip za Fast Track

Trebate odabrati proizvode i usluge na koje će se vaš žig odnositi iz usklađene baze podataka.

Logotip za Fast Track

Trebate platiti unaprijed: Naši ispitivači mogu početi ispitivati zahtjev tek nakon što je izvršeno plaćanje.

* Pod uvjetom da platite odmah i da nema nedostataka u trenutku podnošenja i tijekom ispitivanja vašeg dosjea, vaš zahtjev bit će proslijeđen na daljnju obradu postupkom Fast Track.Kako znam obrađuje li se moj zahtjev postupkom Fast Track?

Stručni obrazac osmišljen je tako da vas upozori kada vaš zahtjev ne ispunjava bilo koji od uvjeta Fast Tracka. Možete potom odlučiti hoćete li napraviti ispravke ili samo nastaviti s redovnim postupkom obrade zahtjeva, za čiju će objavu možda biti potrebno dvostruko dulje ili još više vremena.

Na kraju postupka podnošenja zahtjeva i neposredno prije faze plaćanja, vidjet ćete poruku kojom će se potvrditi da vaš zahtjev ispunjava uvjete postupka Fast Track ili kojom će vas se upozoriti na radnje koje trebate poduzeti. 
Logotip za Fast Track

Fast Track ok

Logotip za Fast Track

Fast Track nije ok

 

Jeste li spremni za Fast Track?

Saznajte prednosti odabira postupka Fast Track EUIPO-a:

  • Brža objava

  • Manje nedostataka

  • Uvjeti za proizvode i usluge prihvaćeni su u svim državama članicama EU-a

  • Koristi se kao temelj za međunarodne registracije
Odmah prijavite svoj žig postupkom Fast Track

* Fast Track: Potpuni popis uvjeta
Natrag na vrh