Ukidanje uvjeta grafičkog prikaza

Grafički prikaz – Vrste žigova

Od 1. listopada 2017. više se ne primjenjuje uvjet grafičkog prikaza pri podnošenju prijave žiga. To znači da se od navedenog datuma znakovi mogu prikazati u bilo kojem odgovarajućem obliku s pomoću opće dostupne tehnologije, sve dok je prikaz jasan, precizan, samodostatan, pristupačan, razumljiv, trajan i objektivan.

Rezultat je sustav „što vidiš, to i dobiješ” kojim se unos žigova u registar žigova EU-a nastoji učiniti jasnijim, pristupačnijim i jednostavnijim za pretraživanje.

Člankom 3. Provedbene uredbe o žigu EU-a utvrđuju se posebna pravila i uvjeti za prikaz nekih od najtraženijih vrsta žigova, uključujući određene tehničke uvjete, u skladu s posebnom vrstom i značajkama predmetnog žiga.

Cilj je povećati pravnu sigurnost korisnika i smanjiti stopu prigovora na temelju formalnosti.

U tablici u nastavku nalazi se popis najtraženijih vrsta žigova i njihovih prikaza te se navodi je li potreban opis žiga i oblik koji EUIPO prihvaća pri registraciji žiga od 1. listopada 2017.

Vrsta žiga Je li potreban opis? Traženi oblik
Verbalni žig Ne n/p Prikaži Sakrij

Definicija

„...žig koji se sastoji samo od riječi ili slova, znamenki, drugih standardnih tipografskih znakova ili njihove kombinacije...”

Prikaz

Reprodukcija znaka u standardnom pismu i izgledu bez ikakve grafičke značajke ili boje.

Figurativni žig Ne JPEG Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig u kojem se upotrebljavaju nestandardni znakovi, stilizacija, raspored znakova, grafički element ili boja, uključujući žigove koji se sastoje isključivo od figurativnih elemenata ili kombinacije verbalnih i figurativnih elemenata...”

Prikaz

Izmjena prakse EUIPO-a – više nije moguće podnositi zahtjeve za zaštitu boje, prikaz mora sadržavati boje, ako je primjenjivo, te sve elemente znaka.

Žig koji čini oblik Ne JPEG OBJ STL X3D Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig koji se sastoji od trodimenzionalnog oblika ili ga obuhvaća, uključujući ambalažu, pakiranja, sam proizvod ili njegov izgled...” Pojam„obuhvaća” znači da žig osim oblika kao takvih može pokrivati i oblike koji sadržavaju riječ ili figurativni element, oznaku itd.

Prikaz

„... grafička reprodukcija oblika, uključujući računalno generirane slike ili fotografsku reprodukciju.” Grafička ili fotografska reprodukcija može sadržavati različite poglede (perspektive), do šest pogleda ako nisu u elektroničkom obliku... Ako elektronički prikaz nije računalno generiran, može se sastojati od najviše šest pogleda koji se moraju predati u jednoj datoteci JPEG formata.

Pozicijski žig Neobvezno (prethodno obvezno) JPEG Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig koji se sastoji od specifičnog načina na koji je žig smješten ili istaknut na proizvodu...”

Prikaz

„... reprodukcija kojom se na odgovarajući način utvrđuje položaj žiga te njegova veličina ili proporcije u odnosu na dotični proizvod.”
Elementi koji nisu dio predmeta registracije „vizualno se označavaju po mogućnosti isprekidanim ili istočkanim linijama”.

Žig uzorka Neobvezno JPEG Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig koji se sastoji isključivo od niza elemenata koji se pravilno ponavljaju...”

Prikaz

Za prikaz je potrebna „reprodukcija na kojoj je prikazan obrazac ponavljanja”.

Žig koji čini (jedna) boja Ne JPEG Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig koji se sastoji isključivo od jedne boje bez obrisa...”

Prikaz

„reprodukcije boje uz naznaku opće priznatog koda boje.”
Izmjena prakse – prije 1. listopada 2017. oznaka boje nije bila obvezna. Od 1. listopada 2017. oznaka boje obvezna je.

Žig koji čini (kombinacija) boja Neobvezno (prethodno obvezno) JPEG Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig koji se sastoji isključivo od kombinacije boja bez obrisa...”

Prikaz

Reprodukcija kombinacije boja na kojoj se prikazuje sustavni jedinstveni i unaprijed određeni raspored boja uz naznaku odgovarajućih općenito priznatih kodova boja.”
Izmjena prakse – prije 1. listopada 2017. oznaka boje nije bila obvezna. Od 1. listopada 2017. oznaka boje obvezna je.

Zvučni žig Ne JPEG MP3 (najviše 2 Mb) Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig koji se sastoji isključivo od zvuka ili kombinacije zvukova...”

Prikaz

„... podnošenjem audiozapisa u kojem se reproducira zvuk ili točnim prikazom zvuka notnim zapisom.”
Izmjena prakse – prije 1. listopada 2017. uvjeti su bili sljedeći: i. notni zapis (uz neobvezan audiozapis) ili ii. grafički prikaz zvuka koji mora biti popraćen audiozapisom.

Žig koji čini pokret Neobvezno (prethodno obvezno) JPEG MP4 (najviše 20 Mb) Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig koji se sastoji od pokreta ili promjene u položaju elemenata žiga ili ih obuhvaća...”

Prikaz

„Videozapis kojim se prikazuje pokret ili promjena položaja ili niz uzastopnih statičnih slika kojima se prikazuje pokret i koje mogu biti označene brojevima.” Ako se upotrebljavaju statične slike, one mogu biti označene brojevima ili popraćene opisom koji objašnjava slijed.

Multimedijalni žig Ne MP4 (najviše 20 Mb) Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig koji se sastoji od kombinacije slike i zvuka ili ih obuhvaća...”

Prikaz

„... Audiovizualni zapis koji sadržava kombinaciju slike i zvuka”.

Hologramski žig Ne JPEG MP4 (najviše 20 Mb) Prikaži Sakrij

Definicija

„... žig koji se sastoji od elemenata s holografskim osobinama...”

Prikaz

„... video zapis ili grafička ili fotografska reprodukcija koja sadržava perspektive potrebne da bi se dovoljno utvrdio cjeloviti holografski učinak.”

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Ovaj dio sadržava opće informacije i činjenice o Uredbi o žigu EU-a. One nisu pravno obvezujuće.
Svim korisnicima ili potencijalnim korisnicima preporučujemo da prouče Uredbu (EU) br. 2015/2424, koja je dostupna na svim jezicima EU-a.
Napominjemo da su smjernice Ureda i dalje glavni izvor informacija za korisnike sustava žigova EU-a i stručne savjetnike koji žele biti sigurni da imaju najnovije informacije o postupcima ispitivanja pri EUIPO-u.

Informacije o izmjenama koje su stupile na snagu 23. ožujka 2016. možete pronaći ovdje.

Posljednji put ažurirano 01-10-2020