Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

Zaštita podataka

Svi osobni podaci koje prikuplja Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) obrađuju se u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Kao opće načelo, EUIPO obrađuje osobne podatke samo za obavljanje zadataka koji se provode u interesu javnosti na temelju Ugovora o osnivanju Europskih zajednica, na temelju (1) Uredbe o žigu Europske unije (EUTMR) i Uredbe o dizajnu Zajednice (CDR) (2) ili tijekom zakonitog izvršavanja službenih ovlasti dodijeljenih EUIPO-u ili trećoj strani kojoj su podaci priopćeni.

O svim postupcima obrade osobnih podataka pravodobno se obavješćuje EUIPO-vog službenika za zaštitu podataka, a prema potrebi i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Prikupljene podatke u načelu će obrađivati i/ili će im pristupiti samo osoblje EUIPO-a ili ovlaštene osobe odgovorne za odgovarajuće postupke obrade.

Međutim, u skladu s članom 3. Odluke br. EX-14-3 izvršnog predsjednika Ureda od 22. listopada 2014. o javno dostupnim pojedinostima o prijavama i registracijama žiga Europske unije (EUTM), bivšeg žiga Zajednice, prijavama i registracijama dizajna Zajednice (RCD), Ured će javnosti staviti na raspolaganje osobne podatke sadržane u prijavama i registracijama EUTM-a i RCD-a, čija je objava utvrđena u EUTMR-u ili CDR-u ili u provedbenim pravilima (ime i adresa podnositelja zahtjeva ili nositelja i njegovog predstavnika). Javnost će imati pristup tim podacima pomoću alata na portalima EUIPO-a gdje će željene informacije moći i preuzeti, a u oba slučaja samo za potrebe pružanja tih informacija trećim osobama i javnim tijelima, koje su im potrebne kako bi mogli ostvariti prava dodijeljena EUTMR-om i CDR-om i kako bi mogli utvrditi postojanje prijašnjih prava trećih strana.

Osim ako nije drukčije navedeno u registru zaštite podataka, za svaku fizičku osobu koja EUIPO-u dostavlja osobne podatke u papirnatom ili elektroničkom obliku smatra se da je dala nedvosmislenu suglasnost za naknadne postupke u skladu s primjenom članka 5. točke (d) Uredbe br. 45/2001.

Osobe imaju pravo, na pisani zahtjev koji se upućuje EUIPO-u, pristupiti i zatražiti ispravak svojih podataka.

Osobe čiji se podaci obrađuju mogu se u bilo kojem trenutku posavjetovati s EUIPO-vim službenikom za zaštitu podataka (DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu) ili se obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

 

Uporaba kolačića i podataka o internetskoj aktivnosti

Kolačići

Kolačići su male podatkovne datoteke koje poslužitelj internetske stranice šalje internetskom pregledniku na vašem računalu. Preglednik na taj način dojavljuje poslužitelju kad opet posjetite iste internetske stranice. Korištenjem kolačića omogućuje se pohranjivanje osobnih postavki korisnika i praćenje trendova korištenja na temelju zbirnih podataka.

 

Podaci o internetskoj aktivnosti

Poslužitelji internetskih stranica automatski pohranjuju podatke koje šalje preglednik na vašem računalu svaki put kad otvorite neku internetsku stranicu. To obuhvaća podatke poput datuma i vremena posjete, vaše internetske adrese, tipa preglednika, korisničkog jezika u pregledniku, prikazne veličine preglednika, u kombinaciji jednog ili više kolačića, moguće je identificirati vaš internetski preglednik. Skupljene podatke, na temelju zbirnih podataka, koristimo samo za izradu statistika o korištenju naših internetskih stranica.

 

* Napomena: u skladu s člankom 10. točkom 3. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, registar zaštite podataka u EUIPO-u objavljen je u postojećoj verziji, uključujući jezične verzije i format.

 

Uredba

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

 

Kontakt

Službenik za zaštitu podataka u EUIPO-u (acting)

Mariya Koleva
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Španjolska

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Giovanni Buttarelli, nadzornik
Wojciech Wiewiórowski, pomoćnik nadzornika

Uredi:
Rue Montoyer 63, 6th floor
B-1047 Brussels – Belgija

Poštanska adresa:
Rue Wiertz, 60
B-1047 Brussels – Belgija

(+32) 2 283 1900

(+32) 2 283 1950

edps@edps.europa.eu

Molbe za prijevod mogu se uputiti službeniku za zaštitu podataka u EUIPO-u.

Posljednji put ažurirano 03-01-2018