Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Menu

Bankovne doznake

Većina banaka koristi se uslugama korespondentnih banaka za devizne doznake, ali tim bankama ne dostavljaju uvijek sve relevantne informacije. Stoga, dajte jasne upute svojoj banci da doznaci priloži i te podatke.

Provjerite sa svojom bankom naplaćuje li ona ili bilo koja druga banka čijim se uslugama koristi naknadu za doznaku. Ako je to slučaj, pobrinite se da se na naš račun doznači cjelokupan iznos. Mi smo svojim bankama dali upute da ne naplaćuju nikakve naknade.

Naposljetku, izvršite plaćanje na vrijeme. Većina pristojbi mora se platiti unutar određenog vremenskog roka. Preporučujemo vam da plaćanje izvršite najmanje 10 dana prije isteka vremenskog roka kako biste bili sigurni da ćemo uplatu primiti na vrijeme. Ako uplata ne stigne na vrijeme, vaše je pravo ugroženo.

 

Osnovna pristojba za prijavu žiga

Datum prijave ujedno je i datum rođenja vašeg žiga. Što ga prije dobijete, to bolje. Želite li da datum podnošenja prijave postane datum prijave, na jedan od naših bankovnih računa morate uplatiti osnovnu pristojbu od 850 EUR (za jedan razred) u roku od mjesec dana od datuma podnošenja prijave. Ako uplatu primimo po isteku tog roka, datum primitka uplate na naš račun postat će datum prijave (pod uvjetom da su ispunjeni svi drugi uvjeti za dobivanje datuma prijave). Imajte na umu i to da mi ne ispostavljamo zahtjev za plaćanje. Pobrinite se za to da vašu uplatu primimo na vrijeme.

 

Pristojba za prigovor

Pristojba od 320 EUR mora biti primljena na jednom od naših bankovnih računa tijekom razdoblja za podnošenje prigovora, tj. u roku od tri mjeseca od objave žiga na koji želite uložiti prigovor. U protivnom, vaš se prigovor neće smatrati prihvatljivim.

Dodatna objašnjenja potražite u našim preporukama vezanim uz plaćanja putem bankovne doznake.

Posljednji put ažurirano 29-03-2016
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija