Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

 

Dostupnost

Od 20. siječnja 2010. sve nove internetske stranice institucija EU-a moraju biti izrađene u skladu sa Smjernicama o dostupnosti internetskih sadržaja (WCAG) 2.0, razina AA.

Dostupnost internetskih sadržaja treba omogućiti svim korisnicima ravnopravan pristup informacijama i uslugama na internetu. Konkretnije govoreći, dostupnost internetskih sadržaja znači da sve osobe, uključujući i osobe s invaliditetom, mogu pristupiti internetskim sadržajima, razumjeti ih, kretati se unutar njih i stupiti u međudjelovanje s njima.

Prema Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom, čija je potpisnica i Europska unija, osobe s invaliditetom uključuju one koji imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Prilikom korištenja interneta korisnici se mogu suočiti s teškoćama zbog različitih oblika invaliditeta, funkcionalnih ograničenja, okolišnih ili tehnoloških faktora:

  • Osobe s invaliditetom: oštećenja vida, sluha, tjelesna i mentalna oštećenja
  • Starije osobe, osobe s niskom razinom pismenosti, ostali
  • Tehnološka ograničenja ili nekompatibilnost: preglednici, platforme, uređaji, mobilni internet
  • Okolišni faktori: mjesto, rasvjeta, buka, spora veza

Izvor: Europska Komisija – Information Providers guide

Zbog tehničkih razloga sljedeće stranice nisu u skladu sa Smjernicama WCAG 2.0:

  • Stranice koje sadrže videosnimke
  • Internetski obrasci
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.