Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Millainen rekisteröity yhteisömalli voi olla

Esimerkkejä mallihakemuksista

Pölynimuri, esimerkki mallihakemuksesta

Pölynimuri

Mallin numero: 003305929-0002

Puutarhavaja, esimerkki mallihakemuksesta

Puutarhavajoja

Mallin numero: 002068585-0003


Ennen kuin haet mallia, sinun on mietittävä kolmea asiaa.


Voidaanko mallisi rekisteröidä?

Malli suojaa tuotteen ulkomuotoa ja on erottamattomasti sidoksissa tuotteeseen. Ilman tuotetta ei voi olla suojaa.

Tuote voi olla mikä tahansa teollisesti tai käsityönä valmistettu esine, myös pakkaus, graafinen symboli tai kirjasinlaji. Myös tuotteiden osille, jotka voidaan irrottaa ja koota, voi hakea suojaa.

Sen sijaan esimerkiksi väreille sellaisinaan, sanoille tai äänille ei voi hakea suojaa, sillä ne eivät muodosta tuotteen ulkomuotoa. Niille voi sen sijaan hakea tavaramerkkisuojaa.

Eläviä organismeja ja käsitteitä ei tästä samasta syystä hyväksytä, eikä niitä hyväksytä myöskään tavaramerkkisuojan osalta.

Mallin on lisäksi oltava yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden tai yleisten moraalikäsitysten mukainen. Mallit, jotka esittävät tai edistävät väkivaltaa tai sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, hylätään.

Onko mallisi uusi?

Malleista annetussa asetuksessa edellytetään, että mallin, olipa sitten kyseessä rekisteröity tai rekisteröimätön yhteisömalli, on oltava uusi ja sillä on oltava yksilöllinen luonne.

Uutuus

Malli on uusi, jos samanlaista mallia ei ole julkistettu aiemmin. Jos kaksi mallia eroaa toisistaan vain epäolennaisilta yksityiskohdiltaan, niitä pidetään samanlaisina.

Yksilöllinen luonne

Malli on luonteeltaan yksilöllinen, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma eroaa kaikkien muiden aikaisempien mallien antamasta yleisvaikutelmasta.

Onko mallisi esitetty oikein ja tarkasti?

Graafisessa esityksessä on tarkoitus tuoda esiin kaikki haettavan mallin piirteet. Olet yksin vastuussa siitä, että mallisi piirteet tulevat mahdollisimman kattavasti esiin.

Siksi on tärkeää, että laadit mallisi graafisen esityksen huolellisesti ja perusteellisesti. Esityksen laatu on ratkaisevan tärkeä mallisi suojan kannalta.

Käytännössä graafisen esityksen laadun on oltava sellainen, että malliasi voidaan pienentää tai suurentaa enintään kokoon 8 cm x 16 cm, jotta se voidaan merkitä yhteisömallirekisteriin ja julkaista yhteisömalleja koskevassa Community Designs Bulletin -tiedotteessa.

Kuvakulmat

Voit toimittaa enintään kymmenen kuvakulmaa esittämään malliasi: seitsemän suojattua kuvakulmaa ja kolme suojaamatonta kuvakulmaa. Ne voivat olla taso-, pysty-, poikkileikkaus-, perspektiivi- tai irto-osakuvia. Verkkosovelluksemme avulla voit ladata mallistasi sekä 3D-kuvia että staattisia kuvia raahaustoimintoa käyttämällä. Varmista, että lähettämäsi kuvakulmat liittyvät samaan malliin ja esittävät mallin näkyvää osaa.

Jos haet suojaa moniosaiselle tuotteelle, toisin sanoen tuotteelle, joka voidaan purkaa ja koota siten, että sen osia voidaan vaihtaa, ainakin yhdessä kuvakulmassa on esitettävä moniosainen tuote koottuna. Sama koskee esinesarjaa, kuten šakkilautaa ja sen nappuloita tai aterinsarjaa.

Värit

Mallin graafiset kuvaukset voivat olla mustavalkoisia tai värillisiä. Väritystapoja ei voi yhdistää esim. siten, että samasta mallista olisi kolme mustavalkoista ja neljä värillistä kuvakulmaa.

Tausta

Malli on esitettävä neutraalia taustaa vasten. Malli on voitava erottaa selkeästi ympäristöstään.

Tunnisteet

Jos haluat korostaa tiettyjä mallin osia joko osoittaaksesi, että haet suojaa vain kyseisille osille, tai että haluat nimenomaisesti jättää tietyn osan mallista suojan ulkopuolelle, voit käyttää jotain seuraavista tunnistetavoista:

  • Katkoviivat osoittavat osat, joille ei haeta suojaa
  • Rajat rajaavat ne piirteet, jotka halutaan suojata
  • Värien varjostaminen tai sumentaminen osoittaa, mitkä piirteet jätetään suojan ulkopuolelle
  • Erotus kertoo, ettei suojaa haeta tietylle mallin pituudelle

Mallia esittävissä kuvissa ei saa käyttää selittäviä tekstejä, sanoja eikä ylimääräisiä symboleja.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.