Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Strategia

Euroopan unionin tavaramerkkisuoja antaa hienot mahdollisuudet merkkisi kehittämiseen ja puolustamiseen. Se antaa monia niitä mahdollisuuksia, joita henkisen omaisuuden suoja voi tarjota. On kuitenkin ymmärrettävä, että mitä enemmän panostat, sitä enemmän saat.

 

Valitsemasi strategia tavaramerkille on ainutlaatuinen. Se heijastaa laajemmin yrityksesi tavoitteita sekä teollis- ja tekijänoikeuksien portfoliota. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kolmeen seikkaan:

 

Tavaramerkin käyttäminen

Kuten aiemmin on mainittu, kaikkiin oikeuksiin liittyy velvollisuuksia. Saamasi oikeus on tehokas työkalu, jonka avulla voit kehittää merkkisi tunnistamista markkinoilla. Saamasi yksinoikeuden on kuitenkin palveltava jotakin tarkoitusta tai se voidaan poistaa. Tavaramerkin on tarkoitus erottaa tavarasi ja/tai palvelusi niistä, joita kilpailijat tarjoavat markkinoilla. Siksi tavaramerkkisi on oltava käytössä. Jos et käytä sitä, kolmannet osapuolet voivat riitauttaa tavaramerkkisi käyttämättä jättämisen perusteella. Lain mukaan EU-tavaramerkin on oltava tosiasiallisesti käytössä Euroopan unionissa viiden vuoden kuluessa sen rekisteröinnistä.

Tavaramerkki saatetaan myös peruuttaa, jos siitä tulee käyttösi perusteella jonkin tavaran tai palvelun yleisnimi tai jos siitä tulee harhaanjohtava niiden tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, joita varten se on rekisteröity.

Tavaramerkin puolustaminen

Se, että omistat tavaramerkin, ei tarkoita sitä, että kolmannet osapuolet eivät voisi riitauttaa sitä. Kolmannet osapuolet, jotka eivät ole tehneet huomautuksia tai väitettä määräaikaan mennessä, saavat vielä tilaisuuden hakea oikeutesi peruuttamista.

Tämä voi tuntua hiukan epäreilulta, mutta jos ajattelet itsesi vastapuolen paikalle, asian voi nähdä toisin: kuvittele, ettet ole onnistunut noudattamaan aikarajaa väitteen tekemiselle jostakin kilpailijasi tavaramerkistä.

Peruuttamista koskevan vaatimuksen jättämisestä käynnistyy menettely, jonka aikana osapuolet pääsevät esittämään omat näkemyksensä. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, virasto tekee päätöksen.

Peruutuspyyntö maksaa 630 euroa. Voit käyttää kahta eri lomaketta: mitätöintiä koskeva hakemus sekä menettämistä koskeva lomake. Niiden välinen ero on siinä, että mitätöinti tekee tavaramerkistä mitättömän takautuvasti (se poistaa sen kokonaisuudessaan tavaramerkkirekisteristä), kun taas menettäminen tapahtuu siitä päivästä lukien, jona sitä koskeva pyyntö esitetään virastolle.

Brändin kehittäminen

Henkisen omaisuuden strategiasi muuttuu vuosien varrella, ja samalla suojan tarpeesi laajenee. Jos tavoittelet Euroopan unionin ulkopuolelle, sinun tulisi hakea myös tavaramerkkisi ulottamista EU:n ulkopuolelle.

Siihen on useita vaihtoehtoja. Voit joko jättää suoraan yksittäisiä hakemuksia mihin tahansa EU:n ulkopuoliseen teollisoikeusvirastoon tai voit tehdä kansainvälisen hakemuksen Madridin pöytäkirjan nojalla.

Madridin pöytäkirja on keskeinen väline maailmanlaajuisen tavaramerkkisuojan alalla. Se on kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä, jota hallinnoi Genevessä toimiva Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO). Sen ovat ratifioineet lukuisat maat ympäri maailman, muun muassa lähes kaikki Euroopan maat, Yhdysvallat, Japani, Australia, Kiina, Venäjä ja lokakuussa 2004 Euroopan unioni.

Madridin pöytäkirja edellyttää perusmerkkiä, joka sitten laajennetaan muihin Madridin sopimukseen ja/tai pöytäkirjaan osallistuviin maihin. On tärkeää tietää, että lainsäädännön näkökulmasta sinun ei tarvitse odottaa, että EU-tavaramerkkihakemuksesi on rekisteröity, ennen kuin voit hakea sen "laajentamista" EU:n ulkopuolelle. EU-perustavaramerkin ja kansainvälisen rekisteröinnin välillä on kuitenkin viisi vuotta kestävä riippuvuus. Jos EU-tavaramerkkihakemustasi ei jostakin syystä koskaan rekisteröidä, menetät myös näin ollen kansainvälisen rekisteröinnin.

Kansainvälinen hakemus on jätettävä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle EUIPO:lle. EUIPO:a voi käyttää "alkuperävirastona" vain sellainen EU-tavaramerkin haltija/hakija, joka on EU:n jäsenvaltion kansalainen tai jolla on todellinen ja toiminnassa oleva teollisuus- tai kauppayritys tai kotipaikka Euroopan unionissa. Toisin sanoen kaikki EU-tavaramerkin haltijat/hakijat eivät voi hakea kansainvälistä rekisteröintiä EU-tavaramerkin perusteella.

Kansainvälisen hakemuksen tekemiseen on käytettävä virallisia lomakkeita. Hakijat eivät saa käyttää mitään muita lomakkeita tai muuttaa lomakkeiden sisältöä ja asettelua.

  • EUIPO on luonut sähköisen hakemisen työkalun, joka on käytössä kaikilla virallisilla kielillä ja jonka muoto vastaa EUIPO:n EM 2 -muotoa. EUIPO kehottaa käyttämään sähköisen hakemisen työkalua, koska se ohjaa hakemuksen tekemisessä, näin ollen vähentää mahdollisia puutteita ja nopeuttaa tutkimista. Sähköisen hakemisen työkalua voi käyttää kaikilla virallisilla EU-kielillä. Lisäksi on valittava yksi Madridin pöytäkirjan kielistä (ranska, englanti tai espanja), koska hakemus välitetään WIPOlle valittavalla kielellä.
     
  • EUIPO:n EM 2 -paperilomake (EUIPO:n versio WIPOn MM2-lomakkeesta) on käytettävissä kaikilla virallisilla EU-kielillä.
     
  • WIPOn MM2 -lomake englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi

EUIPO:on on maksettava kansainvälistä hakemusta tehtäessä 300 euron käsittelymaksu, mutta kansainvälisiin hakemuksiin liittyvät maksut suoritetaan suoraan WIPOon. WIPOlle maksettavat maksut, jotka on osoitettu EUIPO:lle, palautetaan hakijalle.

Kun EUIPO on tarkistanut hakemuksen sisällön ja että siitä ei puutu mitään, se lähettää kansainvälisen hakemuksen WIPOon. EUIPO:n on ilmoitettava WIPOlle kaikista merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat EU-tavaramerkkiin sinä aikana, kun kansainvälinen rekisteröinti on siitä riippuvainen (viisi vuotta kansainvälisen hakemuksen päivämäärästä).

Kansainväliseen rekisteröintiin voi lisätä maita sen jälkeen, kun WIPO on rekisteröinyt sen. Tämän voi tehdä myös EUIPO:n kautta, kun EUIPO on alkuperävirasto, mutta nimeämisiä on helpompi hakea suoraan WIPOn kansainväliseltä toimistolta.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.