Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

 

Etsi käytettävyyttä

Jos joku on jo rekisteröinyt merkkisi, se ei ole käytettävissä. Voit säästää aikaa ja rahaa etsimällä oman merkkisi kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevia merkkejä jo ennen kuin jätät hakemuksesi. Euroopan unionissa (EU) on yli 11 miljoonaa rekisteröityä tavaramerkkiä.

Etsiminen ei maksa mitään, ja saamasi tieto on erittäin tärkeää hakemuksesi kannalta. Jos joku on jo tavaramerkin haltija, hän saattaa vastustaa hakemustasi.

EU-tavaramerkit

Rekisteröityjä tavaramerkkejä voi hakea kahdesta eri tietokannasta:

Mene EUIPO:n eSearch plus -tietokantaan

eSearch plus -sovelluksesta pääsee EUIPO:n Euroopan unionin tavaramerkkien ja rekisteröityjen yhteisömallien tietokantaan. Sen avulla voit selvittää, onko joku rekisteröinyt samankaltaisen tavaramerkin. eSearch plus -sovelluksessa voit myös tehdä kuvahakuja ja kuvien seurantaa, etsiä edustajaa tai hakea tietoja tavaramerkkilehdestä.

Mene Euroopan tavaramerkki- ja mallitietokantaan "Designview"

TMview database sisältää kaikkien EU-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastojen, Euroopan teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja muutamien EU:n ulkopuolella toimivien kansainvälisten kumppanivirastojen tietoja tavaramerkkejä koskevista hakemuksista ja rekisteröidyistä merkeistä. Kansallisella tasolla ennen hakemustasi jätetty tavaramerkkihakemus tai rekisteröity tavaramerkki saattaa olla uhka hakemuksellesi.

Hakumenetelmät

Hakutulosten analysoinnissa on syytä kiinnittää huomiota kolmeen pääseikkaan: ajoitus, merkki sekä tavara- ja palveluluettelo. Näiden tarkistaminen ei poista riskejä kokonaan mutta vähentää niitä merkittävästi.

Etuoikeus

Tavaramerkeille myönnetään suoja aikajärjestyksessä.

Tavaramerkin suoja tulee voimaan, kun merkille kirjataan hakemispäivä.

Pelkkä mahdollisen kilpailijan tavaramerkin hakemispäivä ei kuitenkaan riitä ratkaisemaan sitä, kuka on hakenut merkkiä ensin, vaan myös mahdollinen etuoikeuspäivä otetaan huomioon.

Mikä etuoikeus on?

Aikaisemmilla tavaramerkkihakemuksilla voi olla etuoikeus kuuden kuukauden aikana EU-tavaramerkin hakemispäivästä ja päinvastoin. Etuoikeutta voidaan vaatia tavaramerkkiä koskevista hakemuksista, jotka on jätetty kansallisella tasolla (tai Benelux-maiden tasolla), Pariisin yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa maassa tai TRIPS-sopimuksen sopimuspuolena olevassa maassa tai maassa, jonka osalta komissio on vahvistanut vastavuoroisen kohtelun, taikka EU-tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta.

Etuoikeuden käyttämiseksi EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on jätettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tavaramerkkiä koskeva hakemus on jätetty kansallisella tasolla. Jos kansalliselle merkille myönnetään etuoikeus, EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohdellaan niin kuin se olisi jätetty samana päivänä aiemman hakemuksen kanssa. Se on siis etusijalla kyseisten kuuden kuukauden aikana muiden jättämiin hakemuksiin nähden.

Hakijan tulee täyttää tavaramerkkihakemuksessa oleva etuoikeutta koskeva kohta. Tällöin ratkeaa ensimmäisen hakemuksen jättämispäivän perusteella, kuka on jättänyt hakemuksen ensin.

 

Seuraava esimerkki valaisee, miten etuoikeus toimii. Tässä esimerkissä EU-tavaramerkillä B on etuoikeus EU-tavaramerkkiin A nähden, vaikka EU-tavaramerkkiä A koskeva hakemus onkin jätetty EU:ssa aikaisemmin kuin B:tä koskeva.

 • 1.7.2014
  Etuoikeuspäivä USA:ssa tehdyn ensimmäisen hakemispäivän perusteella

 • 1.10.2014
  Hakemispäivä EUIPO:ssa

 • 1.11.2014
  Hakemispäivä EUIPO:ssa

 

 

Samankaltaisuus

Kun vertaat tavaramerkkiäsi aiempiin, sinun on asetuttava tavallisen kuluttajan asemaan. Mieti, onko todennäköistä, että kuluttaja luulee tavaramerkkisi kuuluvan jollekulle toiselle. Jos on, sinulla saattaa olla ongelma.

Älä rajoita hakuasi pelkkiin samanlaisiin tavaramerkkeihin. Myös samankaltaiset merkit voivat uhata tavaramerkkiäsi. eSearch plus -sovelluksessa voi tehdä hakuja tavaramerkin nimen, tyypin, hakemispäivän ja monen muun hakukriteerin perusteella sekä käyttää kuvia samankaltaiselta näyttävien tavaramerkkien löytämiseen.

 

Vastaavuus

Useimmissa tapauksissa tarjoamiesi tavaroiden ja palvelujen sekä mahdollisesti ristiriidassa olevan tavaramerkin yhteydessä haettujen tavaroiden ja palvelujen välillä on lisäksi oltava jokin yhteys. Tässäkään tapauksessa osapuolien tarjoamien tavaroiden ja palvelujen ei tarvitse olla samanlaisia. Ristiriidan syntymiseen saattaa riittää, että ne ovat vain samankaltaiset.

Mitä hakutulosten kanssa kannattaa tehdä?

Jos toteat, että merkkisi tai jokin sen kaltainen merkki on jo rekisteröity tai ollut hakemuksen kohteena, sinulla on useita vaihtoehtoja:

 • Neuvottele: ota yhteyttä aiemman tavaramerkin haltijaan sopiaksesi asiasta (markkinoilla on rinnakkain monia samanlaisia tai samankaltaisia tavaramerkkejä).
 • Riskialtis rekisteröinti: jätä hakemus ja ota riski, että hakemustasi vastustetaan (päätökseen vastustaa EUTM-hakemusta vaikuttaa useita tekijöitä; aiemman rekisteröinnin olemassaolo ei estä sinua jättämästä hakemusta).
 • Riitauta: riitauta ensimmäinen tavaramerkki.
 • Luovuta: älä vie asiaa eteenpäin, jos vastustamisen riski on liian suuri.
 

Voit pyytää ammattilaisen apua tavaramerkkioikeuteen erikoistuneelta lakimieheltä. EUIPO pitää yllä luetteloa ammattimaisista neuvonantajista.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.