Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EUIPO

Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa..

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Hallinnointi

Rekisteröityjä yhteisömalleja (RCD:itä) voidaan myydä, niihin voidaan antaa käyttölupia ja ne voidaan uusia. Rekisteröityihin yhteisömalleihin tehdyt muutokset julkaistaan tiedotteessa Community Designs Bulletin.

 

Miten suoja säilytetään?

Yhteisömallin rekisteröinti on voimassa viisi vuotta, ja se voidaan uudistaa neljä kertaa (siten, että suoja kestää yhteensä enintään 25 vuotta). Aina viiden vuoden välein sinun on päätettävä, haluatko uudistaa mallisi. Vastaus riippuu henkisen omaisuuden strategiastasi.

Haluatko säilyttää suojasi?

Uudistaminen 

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 

Voit halutessasi uudistaa vain osan yhteisrekisteröintihakemuksen kattamista malleista.

 1. Uudistaminen. Jos haluat säilyttää suojasi, voit uusia sen sähköisesti

  Riippumatta siitä, sisältyykö malli yhteisrekisteröintiin vai ei, yksittäisen mallin uusimismaksu on

  • 5 vuoden jälkeen 90 euroa
  • 10 vuoden jälkeen 120 euroa
  • 15 vuoden jälkeen 150 euroa
  • 20 vuoden jälkeen 180 euroa

 2. Uudistamatta jättäminen. Jos päätät olla uusimatta malliasi EU:ssa, siihen liittyvät oikeudet raukeavat.

Milloin uudistaminen on tehtävä?

Sinun on itse huolehdittava siitä, että noudatat uudistamisen aikarajaa. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) kuitenkin yleensä ilmoittaa sinulle tai edustajallesi puoli vuotta ennen määräajan umpeutumista, että sinun on aika uusia rekisteröidyn yhteisömallisi suoja. Virasto ilmoittaa asiasta myös muille henkilöille, joilla on yhteisömalliisi liittyviä oikeuksia, kuten käyttöluvan haltijoille.

Uudistamislomake tulisi toimittaa ja uudistamismaksu maksaa kuuden kuukauden aikana ennen yhteisömallin voimassaolon päättymistä. Lomakkeen voi toimittaa vielä sen kuun viimeisenä päivänä, jolloin suojan voimassaolo päättyy.

Jos määräaika on jo umpeutunut, mutta haluat silti uudistaa mallisi, voit tehdä sen kuuden kuukauden kuluessa voimassaolon päättymispäivästä, mutta sinulta veloitetaan 25 prosentin lisämaksu.

Jokainen ensimmäisessä luettelossa esitetty ajanjakso etenee seuraavassa luettelossa esitettyjen vaiheiden kautta.

 • Rekisteröintijakso
 • Sähköinen uudistaminen
  Tavallinen maksu
 • Myöhästynyt sähköinen uudistaminen
  Lisämaksu
  (25 %:n lisäveloitus)
 • 1.1.2009

  Hakemispäivä
 • 1.8.2013

  Uudistamisjakso alkaa
 • 31.1.2014

  Viimeinen päivä uudistamiseen tavallisella maksulla
 • 31.7.2014

  Viimeinen mahdollisuus uudistamiseen
 

Miten uudistaminen tapahtuu?

Yhteisömallisi tulisi uudistaa sähköisesti. Muista, että malliin ei voi tehdä muutoksia uudistamisen yhteydessä.

Kerro meille, jos tietosi muuttuvat

esimerkiksi sinun nimesi tai yrityksesi nimi, osoite tai yhteystiedot.

Tee muutokset henkilötietoihisi

User Area 

Miksi?

Jos et ole nimennyt edustajaa, meidän on saatava yhteys suoraan sinuun. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kerrot meille, jos henkilötiedoissasi tapahtuu muutoksia. Ja vaikka olisit nimennyt edustajan, sinun kannattaa silti pitää yritystäsi koskevat tiedot ajan tasalla. Meille tai kolmannelle osapuolelle voi tulla tarve ottaa sinuun yhteyttä.

 

Milloin?

Mitään virallista aikarajaa ei ole. Mitä pikemmin kerrot meille muutoksista, sitä parempi.

 

Miten?

Jos sinulla on edustaja, ilmoita hänelle asiasta ja hän hoitaa loput. Voit myös itse tehdä muutokset vaivattomasti verkon kautta käyttäjäalueellasi. Sinun tarvitsee vain mennä käyttäjäalueellesi ja tehdä siellä valintavalikon kautta tarvittavat muutokset henkilötietoihisi..

Henkilötietoihin tehtävät muutokset eivät saa vaikuttaa hakijan/omistajan henkilöyteen. Hakijan henkilöydessä tapahtuvaa muutosta kutsutaan siirroksi.

Oikeushenkilöillä voi olla vain yksi virallinen osoite. Epäselvissä tapauksissa EUIPO voi pyytää todisteita oikeudellisesta muodosta tai osoitteesta.

Kun annat EUIPO-tunnusnumerosi, sinun ei tarvitse luetella kaikkia sinulle kuuluvia oikeuksia. Muutos koskee automaattisesti niitä kaikkia.

Voinko myydä tai vuokrata yhteisömallini?

Yhteisömalli on omaisuutta. Siihen voi antaa käyttöluvan tai sen voi myydä. Merkittävin ero näiden kahden välillä on, että yhteisömallin myynnin yhteydessä omistajuus siirtyy toiselle osapuolelle pysyvästi, kun taas käyttöluvan antamisessa omistajuus säilyy sinulla. Tilannetta voi verrata talon myyntiin ja vuokraukseen. Kerro meille heti, kun jokin tällainen sopimus on tehty.

Tee merkintä nopeasti ja helposti verkon kautta

Hae verkossa 

Käyttöluvan antaminen ja omistajuuden siirtäminen — tiedot

Sinä itse päätät, annatko yhteisömalliisi käyttöoikeuden tai siirrätkö sen omistajuuden. Meidän on vain varmistettava, että lopputulos on merkitty oikein. Ota huomioon seuraavat seikat:

Käyttölupa vai siirto?

Yhteisrekisteröintihakemukseen sisältyviä yksittäisiä malleja käsitellään toisistaan riippumattomasti. Toisin sanoen jokainen yhteisrekisteröintihakemukseen sisältyvä malli voidaan erikseen siirtää ja jokaiselle voidaan erikseen myöntää käyttölupa.

Käyttölupa vai siirto?

 
  Siirto Käyttölupa
Maksu Hallinnollinen maksu 200 euroa jokaisen mallin osalta
Enimmäismaksu 1 000 euroa (mikäli osapuolet pysyvät samoina)
Hallinnollinen maksu 200 euroa jokaisen mallin osalta
Enimmäismaksu 1 000 euroa (mikäli osapuolet pysyvät samoina)
Maantieteellinen laajuus Oikeudet siirtyvät koko EU:ssa Oikeuksiin voidaan antaa käyttölupia tiettyihin EU-maihin
Aika Oikeudet siirtyvät ilman mitään aikarajaa Voit antaa käyttöluvan tietyksi ajaksi
 

Milloin?

Kerro meille heti, kun olet tehnyt sopimuksen toisen osapuolen kanssa.

 

Miten?

Sinun tarvitsee vain pyytää, että siirto tai käyttölupa merkitään rekisteriin. Tätä pyyntöä kutsutaan merkitsemiseksi. Voit toimittaa merkinnän nopeasti ja helposti verkon kautta

Jos molempia osapuolia edustaa sama ammattimainen edustaja, hän voi allekirjoittaa pyynnön teidän puolestanne. Siinä tapauksessa sinun ei tarvitse toimittaa jäljennöstä siirto- tai käyttölupasopimuksesta.

Mitä muuta voit tehdä oikeutesi kanssa?

Oikeuksien perusteella voit tehdä muitakin, vähemmän tavallisia asioita. Löydät kaikki vaihtoehdot online-lomakkeestamme, mutta perusasiat ovat tiivistettynä tässä:

 • Esineoikeus: mallia voi käyttää vakuutena.

 • Luopuminen: voit luopua rekisteröinnin kautta saamistasi oikeuksista.

 • Yhteisömallin korjaaminen: kirjoitus- ja kopiointivirheet sekä selvät erehdykset voidaan korjata. Kerro meille, jos huomaat tällaisen virheen. Jos virhe on johtunut EUIPOsta, sinulle myönnetään uusi todistus. Mallin esittämiseen vaikuttavia korjauksia ei periaatteessa hyväksytä, ellei virhe ole johtunut EUIPOsta.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.