Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu


 

Tavaramerkkikäytäntö

Ohjeiden aikaisempia versioita on hakemistossa viraston sivustolla.

 

Osat Viimeaikaiset muutokset Voimaantulopäivämäärä

Johdanto

  01.10.2017

Alkusanat ja johdanto

  01.10.2017
Osa A: Yleiset säännöt    

Jakso 1: Viestintätavat, määräajat

  01.10.2017

Jakso 2: Menettelyjä koskevat yleiset periaatteet

  01.10.2017

Jakso 3: Maksujen ja kulujen suorittaminen

  01.10.2017

Jakso 4: Menettelyjen kieli

  01.10.2017

Jakso 5: Ammattimainen edustus

  01.10.2017

Jakso 6: Päätösten kumoaminen, rekisterimerkintöjen poistaminen ja virheiden korjaaminen

  01.10.2017

Jakso 7: Tarkistaminen

  01.10.2017

Jakso 8: Menetetyn määräajan palauttaminen

  01.10.2017

Jakso 9: Laajentuminen

  01.10.2017
Osa B: Tutkinta    

Jakso 1: Menettelyt

  01.10.2017

Jakso 2: Muodollisten edellytysten tutkinta

  01.10.2017

Jakso 3: Luokitus

01.01.2019 01.10.2017

Jakso 4: Ehdottomat hylkäysperusteet

   

Luku 1: Yleiset periaatteet

  01.10.2017

Luku 2: Euroopan unionin tavaramerkin määritelmä (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohta)

  01.10.2017

Luku 3: Erottamiskyvyttömät tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

  01.10.2017

Luku 4: Kuvailevat tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

  01.10.2017

Luku 5: Tavalliset merkit tai merkinnät (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohta)

  01.10.2017

Luku 6: Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön muoto, tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto tai tavaran luonteenomainen muoto (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohta)

  01.10.2017

Luku 7: Yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiset tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohta)

  01.10.2017

Luku 8: Harhaanjohtavat tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta)

  01.10.2017

Luku 9: Lippujen ja muiden tunnuskuvien kanssa ristiriidassa olevat tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan h ja i alakohta)

  01.10.2017

Luku 10: Alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojan kanssa ristiriidassa olevat tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan j alakohta)

  01.10.2017

Luku 11: Viinejä koskevien perinteisten merkintöjen suojan kanssa ristiriidassa olevat tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan k alakohta)

  01.10.2017

Luku 12: Aitojen perinteisten tuotteiden suojan kanssa ristiriidassa olevat tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan l alakohta)

  01.10.2017

Luku 13: Kasvilajikenimien kanssa ristiriidassa olevat tavaramerkit (EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan m alakohta)

  01.10.2017

Luku 14: Käytön kautta hankittu erottamiskyky (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohta)

  01.10.2017

Luku 15: Euroopan unionin yhteisömerkit

  01.10.2017

Luku 16: Euroopan unionin tarkastusmerkit

  01.10.2017
Osa C: Väitemenettely    

Jakso 0: Johdanto

  01.10.2017

Jakso 1: Menettelyä koskevat asiat

  01.10.2017

Jakso 2: Identtisyys ja sekaannusvaara

   

Luku 1: Yleiset periaatteet

  01.10.2017

Luku 2: Tavaroiden ja palvelujen vertailu

01.01.2019 01.10.2017

Luku 3: Kohdeyleisö ja tarkkaavaisuus

  01.10.2017

Luku 4: Merkkien vertailu

  01.10.2017

Luku 5: Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky

  01.10.2017

Luku 6: Muut seikat

  01.10.2017

Luku 7: Kokonaisarviointi

  01.10.2017

Jakso 3: Asiamiehen hakema tavaramerkin rekisteröinti ilman haltijan suostumusta (EUTM-asetuksen 8 artiklan 3 kohta)

  01.10.2017

Jakso 4: EUTM-asetuksen 8 artiklan 4 kohdan ja 8 artiklan 6 kohdan mukaiset oikeudet

  01.10.2017

Jakso 5: Laajalti tunnetut tavaramerkit (EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohta)

  01.10.2017

Jakso 6: Käytön todistaminen

  01.10.2017
Osa D: Mitätöinti    

Jakso 1: Mitätöintimenettely

  01.10.2017

Jakso 2: Asiasisältöä koskevat säännökset

  01.10.2017
Osa E: Rekisteröintitoimet    

Jakso 1: Rekisteröinnin muutokset

  01.10.2017

Jakso 2: Muuntaminen

  01.10.2017

Jakso 3: Euroopan unionin tavaramerkit ja rekisteröidyt yhteisömallit omistusoikeuden kohteena

   

Luku 1: Luovutus

  01.10.2017

Luku 2: Käyttöluvat, esineoikeudet, pakkotäytäntöönpanot, maksukyvyttömyysmenettelyt tai vastaavat menettelyt

  01.10.2017

Jakso 4: Uudistaminen

  01.10.2017

Jakso 5: Julkinen nähtävilläolo

  01.10.2017

Jakso 6: Muut rekisterimerkinnät

   

Luku 1: Vastakanteet

  01.10.2017
Osa M: Kansainväliset merkit   01.10.2017
Sivu on päivitetty viimeksi 15-02-2019
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja