Vaihtoehtoista viestintätapaa koskevan sähköisen toiminnon käyttöehdot

Sähköisestä viestinnästä 18. tammikuuta 2019 tehdyn pääjohtajan päätöksen EX-19-1 liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

c) Virastolle lähetetyt hakemukset, tiedonannot tai muut asiakirjat

User Area -käyttäjäalueella käyttäjä voi lähettää hakemuksia, tiedonantoja tai asiakirjoja sähköisesti. Kun hakemus, tiedonanto tai muu asiakirja on jätetty sähköisesti, samaa asiaa koskevat myöhemmät hakemukset, tiedonannot tai muut asiakirjat pitäisi yleisesti ottaen toimittaa samalla tavalla.

Käyttäjäalueella voi myös käyttää painiketta ”Vaihtoehtoinen viestintätapa”. Sitä voi käyttää vain, kun jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Käyttäjäalueella ei ole saatavilla tiettyä sähköistä toimintoa.
  2. Tietty sähköinen toiminto on saatavilla, mutta se ei ole tilapäisesti käytettävissä teknisen häiriön vuoksi. Kun tämä tietty sähköinen toiminto on joko EU-tavaramerkkihakemuksen jättäminen sähköisesti tai EU-tavaramerkin rekisteröinnin sähköinen uudistaminen, on noudatettava pääjohtajan päätöksen EX-19-1 4 artiklan 6 kohdassa esitettyjä ehtoja eli sitä, että rekisteröinnin tai uudistamisen hakijan on toimitettava sama pyyntö (sama sisältö) uudelleen kyseisen sähköisen toiminnon avulla käyttäjäalueella kolmen arkipäivän kuluessa alkuperäisestä hakemuksen jättämispäivästä. Lisätietoa on pääjohtajan päätöksen EX-19-1 4 artiklan 6 kohdassa.

Sähköisen ”Vaihtoehtoinen viestintätapa” -toiminnon avulla lähetetyn hakemuksen, tiedonannon tai asiakirjan sähköinen vastaanotto vahvistetaan käyttäjäalueen lähetettyjen asiakirjojen välilehdellä näkyvällä lähetysvahvistuksella.

Sivu on päivitetty viimeksi 05-03-2021