Tilaa hallinnollisia asiakirjoja

EUIPO:n hallinnollisten asiakirjojen julkinen rekisteri

Mahdollisuus tutustua Euroopan unionin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä yhteisömalleja koskeviin asiakirjoihin perustuu alla mainittuihin säännöksiin:

Päästäksesi näkemään asiakirjoja, joihin ei ole suoraa pääsyä rekisteristä, sinun on täytettävä ja toimitettava pyyntölomake. Pyynnön voi toimittaa myös lähettämällä kirjeen, faksin tai sähköpostiviestin millä tahansa Euroopan unionin kielellä.

Huomaa, että rekisterissä annetut viitteet eivät välttämättä ole oikeudellisesti sitovia. Vain virallisessa lehdessä (Eur-Lex) julkaistut säädökset ovat sitovia.

Sivu on päivitetty viimeksi 26-01-2021