Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

Rekisteröintiprosessi

Olet juuri hakenut mallin rekisteröintiä. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Onko jotain, mitä sinun pitäisi tehdä?

Kun hakemus on otettu vastaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO), tutkijamme tarkastavat sen. Jos olet jättänyt hakemuksesi sähköisesti, rekisteröinti on yksinkertaista. Suurin osa sähköisistä hakemuksista rekisteröidään muutamassa päivässä.

Seuraava koskee suoraan EUIPOon jätettyjä hakemuksia. Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) tarkistaa pääosin muotovaatimukset EU:n nimeävistä kansainvälisistä hakemuksista, jotka sille on toimitettu.


Tutkimusperusteet

Muotovaatimukset

Kaikista hakemuksista tarkistetaan muotovaatimukset. Kun tutkija havaitsee ongelman, hän lähettää siitä tiedon sinulle tai edustajallesi (jos olet nimennyt sellaisen) korjaamista varten. Saat yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata tutkijan huomautukseen (eli puutteita koskevaan kirjeeseen). Jos tämä aika ei riitä, voit pyytää lisäaikaa. Yleensä EUIPO myöntää ensimmäisen lisäajan automaattisesti. Toinen lisäaika myönnetään sen sijaan vain, jos se on riittävästi ja asianmukaisesti perusteltu.


Tässä on joitakin esimerkkejä mahdollisista ongelmista:

Ratkaisu

Toimittamasi mallia esittävä kuva ei ole toisintamiskelpoinen, toisin sanoen kuvasta ei ilmene, mille suojaa haetaan. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään lähettämään (postitse) selkeä kuva mallista, jolle haet suojaa. Hakemispäiväksi kirjataan se päivä, jolloin EUIPO on saanut kuvan.

Toimittamasi kuvakulmat ovat ristiriitaiset keskenään. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään

  • poistamaan yhteensopimattomat kuvakulmat hakemuksestasi tai
  • muuntamaan hakemuksen usean mallin yhteisrekisteröintihakemukseksi ja maksamaan siihen liittyvät maksut
Yritykselläsi ei ole toimipaikkaa tai todellista ja toiminnassa olevaa liikettä Euroopan unionissa, tai kotipaikkasi on Euroopan unionin ulkopuolella etkä ole nimennyt edustajaa. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään nimeämään edustaja.

Maksamasi maksut eivät kata kaikkia hakemukseen sisältyviä malleja. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään maksamaan jäljellä oleva maksu tai poistamaan osa malleista.

Et ole nimennyt tuotetta tai nimike on virheellinen. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään nimeämään tuote tai tarkentamaan tuotteiden luonne ja tarkoitus niiden asianmukaista luokitusta varten. Suosittelemme voimakkaasti Eurolocarno-luokitustyökalun käyttöä.


Jos vastauksesi ei tuo ratkaisua ongelmaan, tutkija hylkää mallihakemuksesi kokonaan tai osittain, tai yhteisrekisteröintihakemuksen tapauksessa tiettyjen mallien osalta. Tutkija tekee päätöksen, johon voit hakea muutosta, jos et hyväksy sitä.

Mitä me tarkistamme

EUIPOn asiasisällön tarkastelu rajoittuu kahteen asiaan:

  1. Onko mallisi malli?
    Esittääkö mallisi tuotteen tai sen osan ulkomuodon? Tutkija lähettää ilmoituksen, jos näin ei hänen mielestään ole. Esimerkiksi mallista, joka esittää elävää kasvia, lähetettäisiin tällainen ilmoitus.
  2. Sisältääkö mallisi osan, joka on yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden tai yleisten moraalikäsitysten vastainen?
    Nämä käsitteet saattavat vaihdella eri maissa. Yhteisömallin yhtenäinen luonne huomioon ottaen mallin hylkäämiseen kuitenkin riittää, että malli todetaan yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden vastaiseksi jossain päin Euroopan unionia.

Jos tutkija katsoo, että mallisi rikkoo jompaakumpaa näistä säännöistä, hän lähettää sinulle puutteita koskevan kirjeen ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden peruuttaa hakemuksesi tai muuttaa mallin kuvaa. Voit myös esittää huomautuksia. Jos päätät toimittaa muutetun kuvan mallistasi, kuva hyväksytään, mikäli mallin ominaislaatu säilyy. Et tietenkään voi toimittaa täysin erilaista mallia. Voit ainoastaan poistaa merkityksettömiä piirteitä, eli sellaisia, joita asiantunteva käyttäjä tuskin huomaa, tai luopua oikeudesta niihin.

Jos et vastaa lainkaan tai jos et ratkaise tutkijan esiin tuomaa ongelmaa, tutkija lähettää ilmoituksen siitä, että malli on hylätty. Tästä päätöksestä voi valittaa.

Mitä me emme tarkista

EUIPO ei oma-aloitteisesti tarkista, onko mallisi uusi tai onko sillä yksilöllinen luonne. Kolmannet osapuolet voivat vaatia mallisi julistamista mitättömäksi. Mitätöintimenettely voidaan aloittaa mallia vastaan vasta sitten, kun malli on rekisteröity, ei rekisteröintimenettelyn aikana.

Todistus rekisteröinnistä

Jos mitään ongelmaa ei havaita tai jos ratkaiset mahdollisesti esiin tuodut ongelmat, mallisi rekisteröidään. Lisäksi se julkaistaan tiedotteessa Community Designs Bulletin. Jos olet pyytänyt mallillesi lykkäystä, vain mallin numero, hakemispäivämäärä, rekisteröintipäivämäärät sekä hakijan ja edustajan nimet julkaistaan. Mallin kuvaa ei julkaista.

Kun rekisteröity yhteisömalli on julkaistu kokonaisuudessaan, sinulle lähetetään sähköisesti rekisteröintitodistus. Todistus on ladattavissa julkaisemista seuraavasta päivästä lähtien. Rekisteröintitodistusta ei toimiteta paperisena. Siitä voi kuitenkin pyytää oikeaksi todistettuja tai todistamattomia jäljennöksiä.

Viraston päätöksen riitauttaminen

Osapuolet, joihin lopullinen päätös vaikuttaa haitallisesti, voivat hakea muutosta. Muutosta voi hakea täyttämällä paperilomakkeen. Voit tarvittaessa myös tarkastella selittäviä huomautuksia. Voit tehdä tämän myös verkossa oman käyttäjäalueesi kautta.

Sivu on päivitetty viimeksi 11-01-2017
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja