Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

Pk-yritysrahasto

Tehosta yritystoimintaasi – hae tukea pk-yritysrahastosta

Lumi
 
×

 

Ideas Powered for business -palvelun yhteyteen perustettu pk-yritysrahasto on 20 miljoonan euron avustusohjelma, jolla autetaan pk-yrityksiä Euroopassa hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia.

Euroopan komission aloitteesta perustettu pk-yritysrahasto on EUIPOn ylläpitämä rahasto, josta myönnetään yrityksille tukea immateriaalioikeusstrategian kehittämiseen ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen kansallisella, alueellisella tai EU:n tasolla.

 

Liity postituslistalle, niin saat uusimmat tiedot

Nimi
Sähköposti
Kieli
 

Kiitos!

Edut


Pk-yritys voi saada tukea jopa 1 500 €.

75 %:n alennus teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluista (IP Scan)

Palvelu 1

Teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijat auttavat yrityksiä tunnistamaan niiden teollis- ja tekijänoikeuspääoman arvon. Siitä voi olla hyötyä yrityksen teollis- ja tekijänoikeusstrategian muokkaamisessa nyt ja tulevaisuudessa.

LUE LISÄÄ

50 %:n alennus tavaramerkki- ja mallihakemusten perusmaksuista

Palvelu 2

Kun olet päättänyt, mitä teollis- ja tekijänoikeuksia haluaisit suojata kansallisella, alueellisella ja EU:n tasolla, voit saada 50 %:n alennuksen hakemusten perusmaksuista.

LUE LISÄÄ

Ohjelmaan osallistuvat kansalliset ja alueelliset teollisoikeusvirastot toteuttavat teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelut tai koordinoivat niitä. Palvelu ei ole oikeudellinen palvelu. Ennen hakemista tarkista luettelosta, onko pk-yritysrahaston palveluja saatavilla omassa jäsenvaltiossasi. Muut kansalliset ja alueelliset teollis- ja tekijänoikeusvirastot saattavat tarjota samankaltaisia palveluita, joihin ei kuitenkaan myönnetä tukea pk-yritysrahastosta.

Teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelut ovat avainasemassa pk-yrityksen immateriaalioikeusstrategian luomisessa. Teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijat tutustuvat pk-yrityksen liiketoimintamalliin, tuotteisiin tai palveluihin sekä kasvusuunnitelmiin ja auttavat pk-yritystä sopivan immateriaalioikeusstrategian laatimisessa.

  • Esianalyysipalvelussa otetaan huomioon kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien lajit (patentit, tavaramerkit, mallit, hyödyllisyysmallit, kasvilajikkeet, maantieteelliset merkinnät) samoin kuin ne immateriaalioikeudet, joita ei ole rekisteröity tai ei voida rekisteröidä (esim. liikesalaisuudet), yritysnimet, verkkotunnukset jne.
  • Saatuaan päätöksen avustuksen myöntämisestä pk-yrityksellä on 30 päivää aikaa hakea teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelua kansalliselta tekijänoikeusvirastolta (jos se on saatavana hakijan jäsenvaltiossa) ja maksaa palvelusta.
  • Kun maksu esianalyysipalvelusta on suoritettu, pk-yritys voi hakea korvausta avustuspäätökseen sisältyvän linkin kautta.
  • Teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelua antavat kansallisen viraston osoittamat asiantuntijat, jotka tutustuvat pk-yrityksen yritystoiminnan ja immateriaalioikeuksien luonteeseen haastattelemalla yrityksen edustajia.
  • Saatuaan arviointinsa valmiiksi asiantuntija laatii raportin pk-yrityksen teollis- ja tekijänoikeuksista ja tekee ehdotuksia niiden hallinnoimisesta ja suojaamisesta tulevaisuudessa.
  • Esianalyysipalvelun toteuttamiseen tarvittava aika vaihtelee pk-yrityksen mukaan ja voi olla muutamista viikoista useisiin kuukausiin.

Voit hakea 50 %:n korvausta tavaramerkki- ja/tai mallihakemusten perusmaksuista. Suojan laajuuden valinta (kansallinen, alueellinen tai koko EU) määräytyy yrityksen liiketoimintastrategian ja kasvusuunnitelman mukaan. Jos et ole varma, millaista suojaa yritys tarvitsee tai miten laajalla alueella, teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelu (IP Scan, palvelu 1) voi auttaa päätöksen tekemisessä.

 

Milloin tukea voi hakea?

Pk-yritysrahasto on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat sijoittuneet johonkin EU:n 27 jäsenvaltiosta. Jos yrityksesi vastaa EU:n virallista pk-yrityksen määritelmää, voit hakea tukea aiemmin kuvattuja palveluita varten. Hakujaksoja on kuusi vuonna 2021:

HAKU 1
11. tammikuuta 2021
– 31. tammikuuta 2021

HAKU 2
1. maaliskuuta 2021
– 31. maaliskuuta 2021

HAKU 3
1. toukokuuta 2021
– 31. toukokuuta 2021

HAKU 4
1. heinäkuuta 2021
– 31. heinäkuuta 2021

HAKU 5
1. syyskuuta 2021
– 30. syyskuuta 2021

HAKU 6
1. lokakuuta 2021
– 31. lokakuuta 2021

Vain kunkin hakujakson (kuusi jaksoa) aikana lähetetyt hakemukset otetaan huomioon. Voit hakea tukea palvelulle 1, palvelulle 2 tai niiden yhdistelmälle. Kunkin hakujakson aikana voi jättää vain yhden hakemuksen, ja kutakin palvelua vai hakea vain kerran. Jos haet yhtä palvelua yhden hakuajan kuluessa, voit hakea toista palvelua jonkin myöhemmän hakujakson yhteydessä. Tukea myönnetään enintään 1 500 euroa yritystä kohti riippumatta siitä, kuinka monta hakemusta tehdään. Avustukset myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksen perusteella.

 

Kuinka avustusta haetaan?

Alla olevassa ohjeessa selitetään haun eri vaiheet, ja linkeistä saat lisätietoa. Lisää tietoa löytyy myös Usein kysytyt kysymykset -osiosta (sivun alaosassa).

1.

Tarkistuslistan avulla voi selvittää, onko yrityksesi hakijaksi soveltuva pk-yritys ja voidaanko sille myöntää avustusta.

Hakijan tarkistuslista

Varmista ennen hakemuksen jättämistä, että pystyt vastaamaan “kyllä” jokaiseen seuraavista kysymyksistä:

Kyllä Ei

Onko yrityksesi Euroopan Unionin alueelle sijoittautunut ja laillisesti toimiva pieni tai keskisuuri yritys?
 
Oletko lukenut ehdotuspyynnön ennen hakemuslomakkeen täyttämistä?
 
Onko hallussasi yrityksen pankkitiedot ja tiliote (esimerkki), josta käyvät ilmi seuraavat tiedot: yrityksen nimi tilinhaltijana, IBAN-numero (esimerkkejä) sekä BIC/SWIFT-koodi?
 
Onko yritykselläsi ALV-todistusta tai todistusta kansallisesta rekisterinumerosta?
 
Tiedätkö, mitä palvelua varten aiot hakea avustusta (palvelu 1, palvelu 2 tai molemmat) ehdotuspyynnön määritelmien perusteella?
 
Tiedätkö, mitä teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkkejä ja/tai malleja) aiot hakea (palvelu 2)?
 
Olethan tietoinen, että et voi tehdä hakemusta näistä palveluista, jos olet jo saanut kansallista tai EU:n rahoitusta samoja palveluja tai niiden osaa varten?
 

 

 

2.

Lähetä hakemus ja sen liiteasiakirjat pk-yritysrahastolle. Hakemuksen saapuminen vahvistetaan sähköpostitse. HUOM: Voit hakea tukea pk-rahastosta vain viiden määrätyn hakuajan sisällä vuonna 2021.

Hakemisen jälkeen

Jos hakemus hyväksytään, saat viraston allekirjoittaman avustuspäätöksen. Pidä päätös tallessa, sillä sitä tarvitaan myöhemmin. Hylätyille hakijoille lähetetään päätös ja ilmoitetaan hylkäämisen syyt.

 

3.

Saatuasi avustuksen myöntämispäätöksen sinulla on 30 päivää aikaa

  • hakea teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelua. Teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelut ovat saatavana niissä kansallisissa virastoissa, jotka tarjoavat kyseistä palvelua.
  • hakea tavaramerkkiä ja/tai yhteisömallia ja suorittaa maksu. Tavaramerkki- ja mallihakemuksia voi tehdä kansallisille teollis- ja tekijänoikeusvirastoille (kansallinen taso), Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastolle (kattaa Belgian, Alankomaat ja Luxemburgin; alueellinen taso) tai EUIPOlle (kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot).

 

4.

Kun olet maksanut hakemuksesi mukaisista palveluista, toimita korvauspyyntö avustushakemuksessa olevan linkin kautta (kohta 1). Pyynnön saapuminen vahvistetaan sähköpostitse. 

 

Korvaus maksetaan kuukauden kuluessa, kun virasto on tarkistanut ja hyväksynyt toimitetut tiedot ja asiakirjat. Korvauksen saajalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

Onko sinulla muita kysymyksiä? - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Sivu on päivitetty viimeksi 08-10-2021
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja