Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

SME-fund-2023-tracking-codeVuoden 2023 pk-yritysrahasto


Ideas Powered for business SME Fund on avustusohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa Euroopan unionissa pieniä ja keskisuuria yrityksiä suojaamaan teollis- ja tekijänoikeutensa. Pk-yritysrahasto on Euroopan komission aloite, jonka toteutuksesta vastaa Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO). Ohjelma on käynnissä 23.1.–8.12.2023.

Avustuksia on rajallisesti, ja ne myönnetään hakujärjestyksessä.

Jos haluat hakea korvausta vuoden 2022 pk-yritysrahastosta, kirjaudu pk-yritysrahaston tilillesi ja täytä korvauslomake.

Miksi teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on tärkeää?

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on digitaalisella aikakaudella välttämätöntä. Se on ainoa oikeudellinen keino estää ainutlaatuisten ideoiden, tuotteiden tai palveluiden kopioiminen tai luvaton käyttö. Pk-yritysrahaston kautta hankittu teollis- ja tekijänoikeuksien suoja voi kattaa monia erilaisia omaisuuseriä, kuten tavaramerkkejä, malleja, patentteja ja kasvilajikkeita.

Kuka voi hyötyä pk-yritysrahastostaKuka?

Pk-yritysrahasto tarjoaa taloudellista tukea Euroopan unioniin sijoittautuneille pk-yrityksille. Hakemuksen voi toimittaa yrityksen omistaja, työntekijä tai yrityksen puolesta toimiva valtuutettu edustaja. Avustukset myönnetään pk-yritykselle, ja korvaus siirretään aina suoraan pk-yrityksen pankkitilille.

Kuinka pk-yritysrahasto toimii:

Valitse

MAA

Pk-yritysrahasto on avustusohjelma, jonka myöntämillä arvoseteleillä voidaan korvata kuluja tietyistä palveluista. Arvoseteleitä on monentyyppisiä ja ne kattavat erilaista toimintaa:

IP Scan

Enintään 1350 €*

Kattaa IP Scan -palvelun maksut.

*Arvo vaihtelee ja määräytyy maan mukaan.

 

Tavaramerkit ja mallit

1000 €

Tarkoitettu tavaramerkin tai mallin tukikelpoisiin maksuihin.

Tavaramerkit ja mallit

1000 €

Tarkoitettu tavaramerkin tai mallin tukikelpoisiin maksuihin.

 
 
 
 
 
 
 

Saadaksesi pk-yritysrahaston avustusta tee seuraavat vaiheet:

 1.  Rekisteröidy ja kirjaudu pk-yritysrahaston tilillesi ja toimita hakulomake päätettyäsi, minkälainen arvoseteli (tai arvosetelit) sopii parhaiten liiketoimintasi tarpeisiin. Lisätietoa saat kohdasta usein kysyttyä.
 2.  Kun hakemuksesi on hyväksytty, saat ilmoituksen myönnetystä avustuksesta ja arvosetelin (arvosetelit)*. Tämän jälkeen voit hakea tarvitsemaasi teollis- ja tekijänoikeuspalvelua.
 3.  Saadaksesi korvauksen teollis- ja tekijänoikeuspalvelusta, hae korvausta jo maksamallesi palvelulle pk-yritysrahaston tilillä olevaa lomaketta käyttäen. 

*Huomautus: 
Arvosetelit ovat voimassa kahden kuukauden ajan avustuksen myöntämisestä. Voimassaoloaikaa voidaan pidentää kaksi kuukautta. Jos tarvitset lisäaikaa, voi pyytää sitä suoraan pk-yritysrahaston tililtäsi kahden kuukauden ajanjakson jälkimmäisen kuukauden aikana. Arvoseteleiden voimassaolon aikana voit hakea ja maksaa teollis- ja tekijänoikeuspalveluja, jotka liittyvät yrityksellesi myönnettyihin arvoseteleihin, jolloin voit hakea niitä vastaavaa korvausta ja aktivoida näin arvosetelisi.

Varmista, että käytät arvosetelin ennen sen voimassaolon umpeutumista!
Jos arvosetelin voimassaoloa ei ole jatkettu tai sitä ei ole aktivoitu, arvoseteliä ei voi käyttää korvauksen hakemiseen. Pk-yritysrahaston avustusta ei voi hakea uudestaan samalla arvosetelillä saman vuoden aikana.

Kun arvoseteli on aktivoitu, sen käyttöönottojakson aikana voi hakea lisäpalveluja ja kysyä muista sen kattamista korvauksista. Käyttöönottojakso on

 • kuusi kuukautta IP Scan -palvelun, tavaramerkkien ja mallien arvosetelien osalta

Mitä palveluja voit hakea?

Vuonna 2023 pk-yritysrahaston avustuksin voidaan korvata useita palveluja, jotka auttavat toteuttamaan teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää strategiaa yrityksen liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

90 prosentin korvaus teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluista (IP Scan)

 • Kansallisen teollis- ja tekijänoikeusviraston nimittämän teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijan kanssa järjestetyissä haastatteluissa tarkastellaan yhdessä asiantuntijan kanssa yritysmalliasi, tuotteitasi tai palvelujasi sekä kasvusuunnitelmiasi, jotta yrityksellesi voitaisiin määritellä sopivin teollis- ja tekijänoikeusstrategia. Teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelut eivät ole oikeudellisia palveluja.

 • Arvioinnin jälkeen teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntija antaa kattavan raportin teollis- ja tekijänoikeusstrategiastasi, ehdottaa parhaita käytäntöjä ja antaa suosituksia siitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksiasi voidaan hallinnoida, suojata ja kehittää jatkossa.

 • Teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelussa otetaan huomioon kaikki teollis- ja tekijänoikeudet (tavaramerkit, mallit, patentit, hyödyllisyysmallit, kasvilajikkeet, maantieteelliset merkinnät) samoin kuin sellaiset teollis- ja tekijänoikeudet, joita ei ole rekisteröity tai ei voida rekisteröidä (esim. tekijänoikeudet, liikesalaisuudet, yritysnimet, verkkotunnukset jne.).

 • Tarkempia tietoja teollis- ja tekijänoikeuksien IP Scan -palvelusta ja sen eduista on palvelun verkkosivulla. Saat lisätietoja pk-yritysrahaston yhteydessä tarjottavista teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluista teollis- ja tekijänoikeusvirastojen verkkosivuilta.

 

Valittu alueellinen suojataso (kansallinen, alueellinen, koko EU:n laajuinen tai kansainvälinen) riippuu yrityksesi liiketoimintastrategiasta ja kasvusuunnitelmista. Jos et ole varma siitä, millaista tai millä alueellisella tasolla voimassa olevaa suojaa yritys tarvitsee, teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelu (IP Scan) tai maksuttomat teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat neuvontapalvelut (maksuttomat räätälöidyt teollis- ja tekijänoikeuspalvelut) voivat auttaa päätöksen tekemisessä.

 • 75 prosentin korvaus tavaramerkki- ja mallimaksuista EU:n tasolla
  Voit hakea 75 prosentin korvausta tavaramerkin ja/tai mallin hakemusmaksuista sekä lisäluokkiin, tutkimiseen, rekisteröintiin, julkaisemiseen ja julkaisemisen lykkäämiseen liittyvistä maksuista EU:n tasolla. Tämäntyyppisen suojan rekisteröinti tulee tehdä EUIPO:n kautta.

 • 75 prosentin korvaus tavaramerkki- ja mallimaksuista kansallisella ja alueellisella tasolla
  Voit hakea 75 prosentin korvausta tavaramerkki- ja/tai mallihakemukseen, lisäluokkiin sekä tutkimiseen, rekisteröintiin, julkaisemiseen ja julkaisemisen lykkäämiseen liittyvistä maksuista kansallisella ja alueellisella tasolla. Tämäntyyppisen suojan rekisteröinti tulee tehdä kansallisessa teollis- ja tekijänoikeusvirastossa tai Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastossa (alueellisen tason suoja kattaa Belgian, Alankomaat ja Luxemburgin).

 • 50 prosentin korvaus tavaramerkki- ja mallimaksuista EU:n ulkopuolella
  Voit hakea 50 prosentin korvausta tavaramerkkejä ja/tai malleja koskevien hakemusten perusmaksuista, nimeämismaksuista ja myöhemmistä nimeämismaksuista EU:n ulkopuolella. EU-maiden nimeämismaksuista ja ensimmäisen käsittelevän viraston perimistä käsittelymaksuista ei voi hakea korvausta. Tämänkaltaista suojaa haetaan Maailman henkisen omaisuuden järjestöltä (WIPO).

 

Myöskään paikallisen   teollis- ja tekijänoikeusvirastosi omat teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelut eivät sisälly pk-yritysrahaston avustuksen piiriin. Lisätietoja saa täältä.

Saat yksityiskohtaisia tietoja rajoituksista ja maksuista kohdasta ehdotuspyynnöt sekä vastaavista liitteistä.

Ennen hakemista:

Hakemusmenettely on yksinkertainen. Varmista, että sinulla on seuraavat asiakirjat saatavilla, kun aloitat hakemuksen tekemisen. Kyseisten asiakirjojen on oltava PDF-muodossa (fyysisten asiakirjojen PDF-muotoon skannatut versiot hyväksytään). Kaikkien toimitettujen asiakirjojen on oltava luettavia eikä niitä saa suojata salasanalla.

 

Yrityksesi tiliote (malli), josta käyvät ilmi seuraavat tiedot: yrityksen nimi tilinhaltijana; täydellinen IBAN-numero, joka sisältää maatunnuksen (esimerkkejä); sekä BIC/SWIFT-koodi.

 

Yrityksesi asianmukaisen kansallisen viranomaisen antama alv-todistus tai todistus kansallisesta rekisteröintinumerosta.

 

Jos pk-yritys käyttää ulkopuolisen edustajan palveluja tai toimit itse pk-yrityksen ulkopuolisena edustajana, on toimitettava pk-yrityksen omistajan tai valtuutetun työntekijän allekirjoittama ”valaehtoinen ilmoitus” (malli).

Huomaa: Ennen pk-yritysrahaston hakuprosessin aloittamista kannattaa huolehtia, että saatavilla ovat kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien omaisuuseriä koskevat tiedot.

Luettelo maksuista ja yhteystiedot

Korvattavat maksut on luokiteltu alla olevassa luettelossa palveluittain ja maittain. Lisäksi siinä on EUIPOn, Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) ja jäsenvaltioiden teollis- ja tekijänoikeusvirastojen yhteystiedot, joista saa apua pk-yritysrahastoon liittyvissä asioissa.

Tähän luetteloon on kerätty tietoa eri lähteistä, se on suuntaa-antava ja sitä voidaan muokata. Tarkista ajantasaiset tiedot alkuperäisestä lähteestä

Tässä on myös kansallisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen yhteystiedot

Tarvitsetko apua?

Yksityiskohtaisia tietoja on Ideas Powered for business SME Fund -sivustolla kohdassa ehdotuspyynnöt.

Jos sinulla on kysymyksiä, voit etsiä vastauksia kohdasta usein kysyttyä tai käyttää verkon chat-palvelua, joka palvelee englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja espanjaksi. Palvelemme myös EUIPOn tietokeskuksessa. Numerossa +34 965 139 100 palvellaan maanantaista perjantaihin klo 8.30–18.30 (GMT+1).

Voit myös lähettää sähköpostitiedustelun jollakin EU:n virallisista kielistä: information@euipo.europa.eu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.