Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

IP Scan -kuvituskuva, hehkulamput

 

IP Scan

Kartoita yrityksesi henkinen omaisuus ja lue, miten immateriaalioikeusstrategian voi sisällyttää yrityksen liiketoimintasuunnitelmiin.

Vain suojaamalla teollis- ja tekijänoikeutesi voit estää ainutlaatuisten ideoidesi, tuotteittesi tai palvelujesi kopioimisen tai luvattoman käytön.

IP Scan -palvelussa kansallisen teollis- ja tekijänoikeusviraston nimeämä teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntija käy kanssasi läpi yrityksen liiketoimintamallin, tuotteet tai palvelut ja kasvusuunnitelmat.

Yhdessä asiantuntijan kanssa voit selvittää, mitä yrityksen aineetonta omaisuutta kannattaa suojata ja millä tavoin teollis- ja tekijänoikeudet voivat tukea liiketoiminnan kasvua. IP Scan ei ole lainopillinen palvelu. Sen tarkoitus on tarjota opastusta yrityksille siitä, miten immateriaalioikeuksia voi rekisteröidä ja hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa.

IP Scan -palvelu on saatavilla alla luetelluissa EU:n jäsenvaltioissa.

”Palvelu oli erittäin hyvä ja yritykselle tarpeellinen. Säästin aikaa, kun sain rekisteröintiin asiantuntija-apua. Tavaramerkit lisäävät nyt yrityksen arvoa.”

- Laura Andelin, ONIT Sport (Suomi)

IP Scan -palvelun perusteet

IP Scan -palvelu voi luoda perustan yrityksesi immateriaalioikeusstrategialle

Suojattuihin immateriaalioikeuksiin kuuluu sekä rekisteröintikelpoista että sellaista omaisuutta, joka ei ole rekisteröitävissä. Yritykset voivat rekisteröidä esimerkiksi tavaramerkkejä, malleja ja patentteja. Aineettoman omaisuuden rekisteröinti antaa oikeudellisen suojan lisäksi yksinoikeuden ja kilpailuetua markkinoilla.

Korkean lisäarvon immateriaalioikeuksia voidaan käyttää uusien tulonlähteiden luomiseen esimerkiksi lisensointi-, myynti- tai tuotemerkkien yhteiskäyttösopimuksien avulla. Rahoituksen saamisessa taas rekisteröityjä immateriaalioikeuksia pidetään osoituksena yrityksen vahvuudesta ja terveydestä.

  • Käy läpi yrityksesi liiketoimintamalli teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijan kanssa
  • Kartoita yrityksesi immateriaalioikeudet ja se, miten ne rekisteröidään ja miten niitä hallitaan
  • Selvitä, miten voit suojata immateriaalioikeuksiasi ja mitä tehdä, jos joku loukkaa oikeuksiasi
  • Opi, miten ehkäistä immateriaalioikeuksia koskevat ristiriidat kilpailijoiden tai mahdollisten kumppaneiden kanssa.
  • Laadi yritykselle selkeä teollis- ja tekijänoikeusstrategia ja selvitä, mitä oikeuksia kannattaa rekisteröidä ja missä, ja miten hyödyntää immateriaalioikeuksia lisensoinnin, kumppanuuksien, kansainvälistymisen jne. avulla

Yrityksellä saattaa tietämättään olla aineetonta omaisuutta:

  1. Perusasiat: Yrityksen nimi ja verkkotunnus
  2. Rekisteröintikelpoiset immateriaalioikeudet: tavaramerkit, patentit, mallit, hyödyllisyysmallit, tekijänoikeudet, kasvilajikkeet tai maantieteelliset merkinnät
  3. Immateriaalioikeudet, jotka eivät ole rekisteröitävissä: liikesalaisuudet ja rekisteröimättömät mallit
 

IP Scan -prosessi

IP Scan on kattava yhteistyöhön perustuva palvelu. Siinä kartoitetaan teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijan avulla yrityksen immateriaalioikeuksien kaikki osa-alueet.

IP Scan -palvelussa arvioidaan kaikki aineeton omaisuus, jota yrityksellä mahdollisesti on. Siksi on tärkeää varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijalla on kaikki tarvittavat tiedot. Prosessi edellyttää yritykseltä ajallista panostusta tarvittavien tietojen keräämiseen, haastatteluprosessin läpikäymiseen ja yhteistyön tekemiseen teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijan kanssa. IP Scan -palvelu jakautuu kolmeen osaan:

1. Valmistelu
Valmisteluvaiheessa yritys täyttää lyhyen itsearviointilomakkeen. Teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntija käy lomakkeen läpi ymmärtääkseen yrityksen suhteen immateriaalioikeuksiin.
2. Analyysi
Analyysivaiheessa teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntija kartoittaa haastattelujen avulla yrityksen liiketoimintamallia, arvioi teollis- ja tekijänoikeuksia ja määrittää yritykselle parhaiten soveltuvan immateriaalioikeusstrategian.
3. Raportti
Raportointivaiheessa teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntija esittelee analyysin tulokset ja antaa suosituksia siitä, miten immateriaalioikeusstrategia voidaan sisällyttää yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan.

IP Scan -raportti

Teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijan laatima raportti sisältää ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa tehdyt yleiset havainnot, ja siinä on viisi pääkohtaa:

Pk-yrityksen liiketoimintamalli ja yritysstrategia

Olemassa olevien immateriaalioikeuksien ja niiden kannalta merkityksellisen aineettoman omaisuuden määrittäminen ja analysointi

Immateriaalioikeushakujen käyttö

Immateriaalioikeuksien hallinta ja immateriaalioikeusstrategia oikeuksien optimaaliseen hallintaan

Tiivistelmä ja strategiset suositukset

Voit saada tukea pk-yritysrahastosta IP Scan -palvelua varten

Saat pk-yritysrahaston avustuksella 90 prosentin korvauksen IP Scan -kuluista

Taloudellista tukea on saatavilla

Pk-yritysrahasto on avustusohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa Euroopan unionin (EU) alueelle sijoittautuneita pieniä ja keskisuuria yrityksiä teollis- ja tekijänoikeuksien rekisteröintikuluissa. Pk-yritykset voivat saada 90 prosentin korvauksen IP Scan -palvelun kustannuksista sen jälkeen, kun ne ovat hakeneet EUIPOlta pk-yritysrahaston avustusta ja hyödyntäneet palvelua.

Ainutlaatuinen tilaisuus vain EU:n pk-yrityksille

Jotta voit hakea avustusta, yrityksesi on oltava Euroopan unioniin sijoittautunut pk-yritys. Tarkista EU:n virallinen pk-yrityksen määritelmä varmistaaksesi, että yrityksesi on tukikelpoinen.

 

Pk-yritysrahaston hakuprosessi ei edellytä useiden lomakkeiden täyttämistä tai mittavaa paperityötä. Hakuun tarvitaan vain joitakin perustietoja, kuten yrityksen alv-todistus ja pankkitilitiedot.

Ensimmäinen vaihe on hakea tukea pk-yritysrahastosta ja saada hyväksyntä avustukselle. Hakemuksen tekeminen vie vain vähän aikaa ja vastaus lähetetään muutamassa päivässä.

Lisätietoja saa vierailemalla pk-yritysrahaston verkkosivustolla ja valitsemalla oikea maa. Sivustolla voi myös tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin tai voit ottaa meihin yhteyttä suoraan chat-palvelussa. Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi teollis- ja tekijänoikeusvirastoon edellä olevien linkkien kautta.

 

Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja