Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

Asian käsittelijät
tehokkaan riidanratkaisun palvelussa

Tehokkaan riidanratkaisun erityispalvelu pk-yrityksille covid-19-epidemian yhteydessä EUIPO:lla on pk-yrityksille tarkoitettu erityispalvelu teollis- ja tekijänoikeusriitojen ratkaisemiseksi. Palvelu toimii verkossa. Tehokas riidanratkaisu tarkoittaa riitojen ratkaisemista käyttämällä tehokkainta vaihtoehtoisista riidanratkaisumekanismeista, joihin sisältyvät sovittelu, välitysmenettely, neuvotteluapu ja asiantuntijapäätös.

Erityispalvelua tarjotaan seuraavissa EUIPO:n menettelyissä:

  • Väitteet harkinta-ajan umpeuduttua. Koskee vain pk-yrityksiä, joilla ei ole edustajaa.
  • Peruuttaminen, rekisteröityä yhteisömallia koskeva mitätöinti ja muutoksenhaku. Koskee pk-yrityksiä, joilla on edustaja, ja pk-yrityksiä, jotka ovat vailla edustajaa missä tahansa menettelyn vaiheessa.

EUIPO tukee pk-yrityksiä kyseisissä menettelyissä ja nimeää asian käsittelijän tehokasta riidanratkaisua varten. Käsittelijä neuvoo pk-yritystä EUIPO:n ja muiden tahojen tarjoamista monista sovintoratkaisun mahdollisuuksista. Tavoitteena on löytää eniten aikaa ja kustannuksia säästävä menettely, jotta vältyttäisiin monimutkaisilta oikeudenkäynneiltä, resurssien tuhlaamiselta ja esteiltä liiketoiminnalle. Etuna on lisäksi mahdollisuus yhdistää rinnakkaiset kansallisen ja kansainvälisen tason riidat samaan riidanratkaisumenettelyyn.

Mitä erityispalveluun sisältyy?

Palvelu on kaksivaiheinen, ja siitä vastaavat EUIPO:n riidanratkaisutapausten käsittelijät. He ovat kokeneita sovittelijoita ja neuvottelijoita ja ansioituneet immateriaalioikeuksien kysymyksissä.

Palvelu toteutetaan kokonaisuudessaan etäyhteyksien, kuten puhelimen, sähköpostin, Microsoft Teamsin ja Zoomin välityksellä pyynnön esittäneen pk-yrityksen teknisten valmiuksien mukaan.

Ensimmäinen vaihe: kun asian käsittelijä EUIPO:ssa saa erityispalvelua koskevan pyynnön, järjestetään sen esittäjän kanssa ensimmäinen verkkotapaaminen, jossa selvitetään luottamuksellisessa ympäristössä EUIPO:ssa vireillä olevan riita-asian taustat ja siihen liittyvät mahdolliset muut rinnakkaiset menettelyt. Tavoitteena on saada kokonaiskuva pk-yrityksen liiketoiminnasta ja riidoista, joissa se on osallisena. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus olla vuorovaikutteinen ja dynaaminen, ja käsittelyaika on rajattu kuuteen tuntiin. Ajan voi käyttää joko yhtäjaksoisesti tai useassa istunnossa.

Ensimmäisen vaiheen päätteeksi tapauksen käsittelijä antaa ei-sitovia suosituksia siitä, miten riita voitaisiin ratkaista tehokkaasti. Suosituksia voivat olla esimerkiksi EUIPO:n ja muiden tahojen tarjoama verkossa toteutettava sovittelu, välitysmenettely, avustettu neuvottelu, asiantuntijapäätös tai minkä tahansa näiden palvelujen yhdistelmä.

Jos pk-yritys hyväksyy asian käsittelijän ehdotuksen, tämä ottaa yhteyttä EUIPO:ssa vireillä olevan menettelyn toiseen osapuoleen ja selvittää, suostuuko se käsittelemään riitaa jollakin suositellulla tavalla.

Toinen vaihe: kun jokin suositelluista riidanratkaisukeinoista on valittu, se käynnistetään välittömästi verkossa. Kyse voi olla sovittelusta, välitysmenettelystä, avustetusta neuvottelusta ja asiantuntijapäätöksestä tai mistä tahansa näiden palvelujen yhdistelmästä. Tavoitteena on saada toinen vaihe päätökseen 48 tunnin kuluessa sen aloittamisesta.

Sivu on päivitetty viimeksi 06-07-2020
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja